Wolontariusze poszukiwani

 Wolontariuszy, którzy będą pomagać w nauce dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych, poszukuje  Centrum Usług Społecznych w Tarnowie. W wolontariacie mogą uczestniczyć osoby mające ukończony czternasty rok życia.

 

Centrum Usług Społecznych w Tarnowie, będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje wolontariuszy do pomocy w nauce dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych z terenu Tarnowa. W wolontariacie mogą uczestniczyć osoby mające ukończony czternasty rok życia, które chciałyby wspierać innych w nauce, dzielić się wiedzą, przekazać swoje umiejętności, zarazić innych swoimi pasjami, a przy tym ciekawie spędzić czas wolny.

W ramach wolontariatu CUS zapewnia nie tylko umowę wolontariacką, ale także zdobycie cennego doświadczenia popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie, możliwość wzbogacenia CV oraz satysfakcję z pomocy innym.

Informacje na temat wolontariatu uzyskać można – od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 – pod numerami telefonów 14 688 20 51, 14 688 20 55, 14 688 20 59 oraz 14 688 20 88 lub osobiście w Dziale Pieczy Zastępczej przy ul. Goslara 5.

 

19.09.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |