Jest cieplej

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie uruchomiło tzw. okres gotowości dostaw ciepła dla systemu centralnego ogrzewania budynków. Oznacza to, że od 20 września, mieszkania tarnowian będą ogrzewane. Dostawa ciepła zostanie przerwana, gdy temperatura na zewnątrz wzrośnie.

 

Od 20 września tarnowianie mogą cieszyć się ciepłem w mieszkaniach. W związku z utrzymującymi się przez kilka dni niskimi temperaturami Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie uruchomiło w nocy tzw. okres gotowości dostaw ciepła dla systemu centralnego ogrzewania budynków. Włączanie ogrzewania odbywa się samoczynnie. MPEC posiada urządzenia, które służą do automatycznej regulacji dostaw ciepła. Jeżeli na zewnątrz utrzymuje się temperatura poniżej 15°C przez trzy dni (mierzona o godzinie 19.00), ogrzewanie włącza się automatycznie. Z chwilą, gdy temperatura wzrasta, dostawa ciepła zostaje przerwana. Odbiorcy, czyli właściciele lub zarządcy budynków, mogą zmienić wysokość temperatury, przy której następuje automatyczne uruchamianie lub przerwanie ogrzewania obiektu. MPEC robi to bezpłatnie w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania wniosku. Dodatkowo lokatorzy, którzy mają zawory termostatyczne, sami mogą regulować ilość ciepła dostarczanego do pomieszczeń. Automatyczne dostawy ciepła nie zostaną uruchomione do tych obiektów, których właściciele lub zarządcy złożyli deklarację o uruchomienie takich dostaw na pisemne wnioski. Włączenie ogrzewania w tych budynkach nastąpi wyłącznie po złożeniu w MPEC pisemnej dyspozycji. Obecnie MPEC dostarcza ciepło do ponad 1000 budynków w Tarnowie.

 

20.09.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |