Jest wykonawca

 Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy i to ono realizować będzie rozbudowę ulic Sikorskiego i Szkotnik w Tarnowie. Łączny koszt planowanych prac to ponad 12 milionów złotych.

 

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy zrealizuje rozbudowę ulic Szkotnik i Sikorskiego. Firma złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Prace zostaną zrealizowane na blisko półkilometrowym odcinku. Przebudowana zostanie jezdnia, skrzyżowanie ulic Sikorskiego – Mościckiego oraz wlot skrzyżowania z Szujskiego, a także zatoki autobusowe i zjazdy. Wzdłuż rozbudowywanego odcinka powstaną ścieżka rowerowa i ciąg pieszy, a także nowe, energooszczędne oświetlenie.

Najpierw jednak wykonawca przebuduje sieci infrastruktury podziemnej, zbuduje kanalizację deszczową oraz zmodernizuje sygnalizację świetlną.

W trakcie realizacji inwestycji ulice nie zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu i to jest dobra wiadomośc dla kierowców.

Efektem prac na ulicach Sikorskiego i Szkotnik będzie poprawa bezpieczeństwa na tym odcinku drogi i warunków ruchu, a także zapewnienie, docelowo, spójności układu drogowego z projektowanym obecnie węzłem komunikacyjnym „Owintar”, obejmującym skrzyżowania ulic Narutowicza-Krakowska i Narutowicza-Bandrowskiego.

Na realizację zadania miasto otrzyma około 4,4 miliona złotych z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Łączny koszt modernizacji to ponad 12 milionów złotych.

20.09.2022
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |