Sesja Rady Miejskiej w Tarnowie

 W czwartek, 26 stycznia, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Tarnowie. Obrady toczyć się będą w Sali Lustrzanej, transmisję śledzić można też na żywo na stronie internetowej. Początek o godzinie 9.00.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny zwołał na 26 stycznia  LXXXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Jej obrady odbędą się w Sali Lustrzanej, początek o godzinie 9.00. Podczas obrad radni przyjmą plan pracy Rady Miejskiej i komisji stałych Rady Miejskiej oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2023. W programie jest także przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych oraz prezydenta Tarnowa z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Tarnowa za ubiegły rok.

Przeprowadzone zostaną również głosowania nad przyjęciem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Tarnowa na lata 2023-2026 oraz programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Podjęta ma być także uchwała w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – pomników przyrody w Tarnowie oraz dokonana zmiana uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa. Jeżeli radni wyrażą zgodę na poszerzenie porządku obrad, pod głosowanie poddana zostanie uchwała w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie.

Proponowany porządek obrad LXXXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie dostępny jest pod adresem: www.tarnow.esesja.pl.

Obrady dzisiejszej sesji transmitowane będą na stronie internetowej www.tarnow.esesja.pl.

 

26.01.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Czy weźmiesz udział w nadchodzących wyborach samorządowych?
| | | |