Rozliczenie składki

 Przedsiębiorcy rozliczyli składkę zdrowotną za 2022 rok. Część z nich ma nadpłatę, część niedopłatę. O zwrot nadpłaty trzeba do 1 czerwca złożyć wniosek – ZUZ zwróci pieniądze do 1 sierpnia, bez wniosku - do końca roku. Niedopłata musi być uregulowana natychmiast.

 

Do 22 maja płatnicy musieli złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Z tego powodu część przedsiębiorców będzie mieć nadpłatę, część niedopłatę.

Zgodnie z przepisami, 1 czerwca mija czas na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki. Dokument wygenerowany przez ZUS jest na profilu płatnika na PUE ZUS. Trzeba go potwierdzić, podpisać i odesłać do 1 czerwca, przez PUE. Nadpłatę ZUS przekaże na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie przedsiębiorcy, najpóźniej do 1 sierpnia. Jeśli przedsiębiorca nie wystąpi o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie do końca roku – o ile KAS nie przekaże informacji o rozbieżnościach w dokumentach w ZUS-u i w urzędzie skarbowym, które dotyczą formy opodatkowania oraz wysokości przychodów lub dochodów.

Gdy płatnik składek nie złożył do ZUS rocznego rozliczenia w terminie do 22 maja, może jeszcze to zrobić, ale nie później niż do 31 maja. Musi jednak pamiętać, że jeśli przysługuje mu zwrot, to do 1 czerwca powinien zatwierdzić i odesłać przez PUE ZUS przygotowany wniosek RZS-R. Będzie on dostępny w dokumentach roboczych. Samo przekazanie dokumentów rozliczeniowych po terminie (w tym roku po 22 maja) nie powoduje konsekwencji.

Jeśli po rozliczeniu składki jest niedopłata – trzeba uregulować różnicę w terminie płatności składki do 22 maja. Opłacenie po terminie spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę – jeśli przekraczają kwotę 34,90 złotych.

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest zależna od formy opodatkowania i rodzaju pozarolniczej działalności.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej nie dotyczy:

- płatników na karcie podatkowej,

- twórców i artystów,

- wspólników spółki komandytowej,

- jednoosobowej spółki z o.o.,

- osób współpracujących.

 

23.05.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |