Ptasia grypa w Małopolsce

 W Małopolsce wykryto szóste już ognisko zjadliwej grypy ptaków. Chorobę stwierdzono na razie wyłącznie u ptaków dzikich, ale wojewoda małopolski zwołał doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

24 maja Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań laboratoryjnych potwierdzający wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptaków dzikich z gatunku mewa śmieszka na terenie Krakowa, w dzielnicy Podgórze.

W związku z wykryciem kolejnego już ogniska grypy ptaków w tym roku, wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego wysłuchał raportu od służb działających na rzecz zwalczenia choroby. W posiedzeniu uczestniczyli też wicewojewodowie Ryszard Pagacz oraz Mateusz Małodziński. - To już szóste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptactwa dzikiego w 2023 roku w naszym województwie i pierwsze od 2017 roku w Krakowie. Apelujemy do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu. Należy dokładać wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Grypę ptaków stwierdzono na terenie województwa małopolskiego wyłącznie u ptaków dzikich  – mówi wojewoda Łukasz Kmita, który w tym roku wydał cztery rozporządzenia w sprawie zwalczania grypy ptaków.

W rozporządzeniach ujęte są zakazy i nakazy dotyczące zwalczania rozprzestrzeniania się HPAI, takie jak np. utrzymywanie drobiu lub ptaków w niewoli w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Nakazuje się również oznakować strefę objętą zakażeniem poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem „Uwaga. Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Strefa objęta zakażeniem”. Rozporządzenia obejmują m.in. takie tereny jak powiat ziemski krakowski i miasto Kraków (część), powiat wielicki czy myślenicki. - Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą: pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg, zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa, karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich, stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu. Należy pamiętać o stosowaniu środków higieny, w tym myciu rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków. Konieczne jest wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. Pamiętajmy, że nie należy dotykać dzikich padłych ptaków. Wirus ginie w obróbce termicznej, a człowieka chronią przed nim zwykłe środki dezynfekcji – mówi małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta.

- Na chwilę obecną brak jest zagrożeń w zakresie grypy ptasiej, niemniej jednak zalecam zachowanie daleko posuniętej ostrożności. Inspekcja sanitarna dokładnie monitoruje sytuację na terenie Małopolski  i całego kraju oraz ewentualne zagrożenia, które mogą wystąpić - mówi zastępca państwowego małopolskiego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

26.05.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Czy weźmiesz udział w wyborach parlamentarnych?
| | | |