Umowa podpisana, instalacja będzie

 Najpóźniej w lutym przyszłego roku w Tarnowie uruchomiona zostanie instalacja odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Piaskówka. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowie, podpisały stosowną umowę.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Tarnowie, podpisały umowę, na mocy której MPEC Tarnów otrzyma środki na budowę nowoczesnej instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Piaskówka. Jej powstanie wpłynąć ma na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego dostaw ciepła dla mieszkańców Tarnowa. Planowany efekt ekologiczny to spadek emisji z 1500 do 1100 mg/Nm3 w spalinach.

Koszt kwalifikowany projektu „Budowy Instalacji Suchego Odsiarczania Spalin dla kotła WR 25 nr K-3 w EC Piaskówka w Tarnowie” wynosi 4 miliony 159 tysięcy 860 złotych, w tym kwota współfinansowania przez WFOŚiGW w Krakowie w formie preferencyjnej pożyczki to 3 miliony 382 tysiące złotych. Instalacja zostanie uruchomiona najpóźniej w lutym przyszłego roku.

Projekt jest realizowany w ramach wieloletniego programu modernizacji i dostosowania źródeł wytwarzania ciepła EC Piaskówka do wymagań ochrony środowiska w zakresie emisji przemysłowych. Podejmowane działania mają na celu ograniczenie wielkości emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu do atmosfery.

 

15.06.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |