Pamiętajmy o przyrodzie

 19 września to Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. Może, i powinno ty być okazją, do zastanowienia się nad znaczeniem i koniecznością ochrony przyrody, a także do zrozumienia, z jakimi zagrożeniami musi się ona obecnie mierzyć.

 

Zgodnie z szacunkami, w Polsce żyje około 200 rysi i 100-150 niedźwiedzi brunatnych. O ile w kraju nad Wisłą populacja tych zwierząt w ostatnich latach rośnie, to według danych WWF w przeciągu ostatnich pięćdziesięciu lat ogólna liczba dzikich zwierząt na świecie zmniejszyła się aż o 68%. Powodem ich masowego wymierania jest przede wszystkim działalność człowieka – wylesianie i niszczenie siedlisk, przełowienie, kłusownictwo oraz skutki globalnego ocieplenia.

Troska o dziką faunę, florę i naturalne siedliska stanowi kluczowy element do zachowania różnorodności biologicznej planety. Bioróżnorodność to nie tylko różnorodność biologiczna, ale między innymi czyste powietrze i woda, dobrej jakości gleba i zapylanie upraw, a także wsparcie w walce ze zmianami klimatu. Te wszystkie elementy wpływają na możliwość rozwoju oraz przetrwania fauny i flory występującej na danym terenie.

Dla zachowania równowagi środowiska, należy utrzymać przy życiu zagrożone, a to oznacza konieczność ochrony naturalnych siedlisk. Zniknięcie nawet jednego z gatunków może mieć daleko idące konsekwencje dla całego łańcucha pokarmowego. Jeśli zabrakłoby pszczół, to nie byłoby też 1/3 żywności, która powstaje dzięki zapylaniu roślin właśnie przez te owady. Ocalenie skarbów dzikiej przyrody leży w interesie całego społeczeństwa.

Piesze wędrówki, wycieczki rowerowe czy górskie wspinaczki – natura daje niezliczone możliwości odpoczynku. To jednak człowiek jest gościem natury, często uciążliwym. Pozostawione przez ludzi w lesie śmieci, np. butelki, mogą być śmiertelną pułapką dla małych zwierząt. Wabi je zapach rozkładających się resztek napojów, a gdy wpadną w taką pułapkę to ciężko im wspiąć się po pochyłej i wilgotnej ściance, by się wydostać. Giną w nich gryzonie, jaszczurki i liczne owady – mówi Lisa Scoccimarro, liderka Akademii Ekologicznej Amest Otwock

Nie trzeba spektakularnych akcji, dbałość o środowisko zaczyna się w domu. Zamiana długiej kąpieli na prysznic pozwoli zaoszczędzić cenny zasób jakim jest woda. Ważną kwestię stanowią odpady, a często mnóstwo rzeczy, zamiast wyrzucać, można ponownie wykorzystać. Odpady powinny być starannie sortowane, bo ułatwia to odzyskanie z nich surowców wtórnych w procesie recyclingu.

19.09.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |