Światowy Dzień Zwierząt

 Każdego roku, 4 października, obchodzony jest Światowy Dzień Zwierząt. Święto zostało ustanowione w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji, a jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy zagrożonych gatunków zwierząt i zachęcenie do wspierania ich ochrony.

 

Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych to stale aktualizowany spis, przygotowywany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Na liście znajduje się ponad 150 300 gatunków zwierząt, z czego aż 40 tysięcy jest zagrożonych wyginięciem. Większość uzyskała swój „status” w wyniku działalności człowieka.

Według raportu opublikowanego przez WWF, tylko w ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 68 procent. Ten zatrważający wynik jest w dużej mierze spowodowany degradacją środowiska. Eksperci zauważają, że zwierzęta mają coraz większe trudności w poruszaniu się po lądzie, ponieważ ich środowisko życia jest ograniczane przez rozwijającą się infrastrukturę. Budowane są coraz większe osiedla na terenach podmiejskich, powstają nowe fabryki, rozwijana jest sieć dróg, a tereny z bogactwem przyrodniczym przekształcane są w pola uprawne. Dodatkowo środowisko zanieczyszczane jest spalinami czy detergentami, a ziemia nawozami. Niestety, to, co ułatwia życie człowiekowi, zabija przyrodę i żywe istoty. Według światowej sławy zoologa Edwarda O. Wilsona – co 20 minut na naszej planecie ginie jakiś gatunek fauny lub flory.

Dla zwierząt niebezpieczeństwo czyhać powinno w ich naturalnym środowisku. A jednak od lat największym zagrożeniem dla przyrody jest destrukcyjna działalność człowieka.

Niewłaściwe użytkowanie gleby, dzikie wysypiska, wycinka lasów, nielegalnie wypuszczane ścieki, które zanieczyszczają wody – wszystko to wpływa na zubożenie roślinności oraz ilości i różnorodności gatunkowej zwierząt. A przecież żywe organizmy oddziałują na siebie nawzajem w dynamicznych i zależnych od siebie ekosystemach. Zniknięcie jednego gatunku może pociągnąć za sobą dalsze, nieprzewidywalne skutki dla innych zwierząt, roślin i człowieka. Walka o czyste środowisko powinna być priorytetem zarówno na poziomie indywidualnym, jak i samorządowym, rządowym czy korporacyjnym.

 

04.10.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |