Wychowanie do wartości

21 listopada o godzinie 15.00 w Sali Lustrzanej odbyło się kolejne otwarte spotkanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego. Gościem TTN był kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, który wygłosił wykład zatytułowany: „Wychowanie do wartości”.

Po raz trzeci w tym roku na otwarty wykład zaprosiło do Sali Lustrzanej Tarnowskie Towarzystwo Naukowe.
Po wykładzie inauguracyjnym profesora Franciszka Ziejki „Nie zapomnieć mowy ojców” i spotkaniu z księdzem profesorem Remigiuszem Sobańskim, który mówił na temat „Prawo a wartości”, tym razem gościem spotkania był kardynał Zenon Grocholewski.
Ksiądz kardynał Grocholewski to jeden z najlepszych współczesnych znawców prawa kanonicznego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Łącznie jego bibliografia przekracza 550 publikacji w 12 językach. W 1999 roku papież Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego, czyli urzędu watykańskiego zajmującego się całokształtem katolickiego systemu oświaty i nauki.
Zenon Grocholewski wygłosił w Tarnowie wykład zatytułowany „Wychowanie do wartości”. - Dzisiaj panuje raczej tendencja do sprowadzania edukacji do nauczania, przekazywania wiedzy i umiejętności. Takie podejście do sprawy kryje jednak zasadzkę. Wiedzę i umiejętności bowiem można wykorzystać zarówno do dobra, jak i do zła. Nie wystarczy nauczanie, trzeba wychować człowieka – mówił m.in. kardynał Grocholewski. Zdaniem wykładowcy mamy jednak obecnie do czynienia z kryzysem wychowania. - Wychowanie do wartości jest fundamentalne w perspektywie prawdziwego dobra ludzkości. Niestety, rzeczywistość jasno pokazuje, że istnieje kryzys wychowania w wymiarze etycznym, moralnym, religijnym. Problemy w dziedzinie wychowania są odzwierciedleniem tych, które przeżywa nasze społeczeństwo.

Tarnowskie Towarzystwo Naukowe powstało w maju 2007 roku. W statutowych celach organizacji zawarto dążenie do rozwoju i konsolidacji środowisk naukowych Tarnowa, powołanie periodyku, który mógłby prezentować dokonania pracowników i studentów tarnowskich uczelni oraz stworzenie szans rozwoju najzdolniejszym studentom przez włączenie ich w badania naukowe. Jednym z zadań Towarzystwa jest też dążenie do tego, by badania naukowe prowadzone w tarnowskich pracowniach, mogły być wdrażane w gospodarce. Ważnym aspektem powstania TTN było również wsparcie rozwoju życia naukowego na tarnowskich uczelniach.
Powołanie Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego było bezpośrednio związane ze staraniami prowadzącymi do powstania Akademii Tarnowskiej. Realizację tego przedsięwzięcia wspiera powołany w marcu 2006 roku Konwent w skład którego weszli: ks. bp dr Wiktor Skworc, prof. Kazimierz Wiatr, senator RP, prof. Adam Juszkiewicz, ówczesny Rektor PWSZ w Tarnowie, Ryszard Ścigała, obecny prezydent Tarnowa oraz ks. prof. Michał Heller.


21.11.2008
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |