15 lat minęło - Akademia Tarnowska

 Pomysł utworzenia Akademii Tarnowskiej pojawił się już 15 lat temu, w zupełnie jednak innym kształcie i kontekście. Akademia miała być wynikiem połączenia Wydziału Teologicznego Sekcji Tarnów Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wydziału Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W tym celu w Tarnowie złożył wizytę watykański minister oświaty.

15 lat temu, na zaproszenie Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca, 20 i 21 listopada gościł w Tarnowie kardynał Zenon Grocholewski - prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego w Watykanie. Jednym z głównych powodów wizyty watykańskiego ministra oświaty była kwestia  utworzenia Akademii Tarnowskiej, która miała powstać  m.in. dzięki połączeniu Wydziału Teologicznego Sekcji Tarnów Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Wydziału Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. - To będzie historyczna wizyta. Jestem przekonany, że owocna dla rozwoju lokalnego środowiska naukowego i teologicznego – mówił biskup Wiktor Skworc. - Ponieważ dążymy do utworzenia w Tarnowie uczelni akademickiej, ta wizyta może przyczynić się do realizacji tego planu.
Podczas dwudniowej wizyty kardynał spotkał się z profesorami Wydziału Teologicznego i WSD, poświęcił nową aulę w tarnowskim seminarium i zainaugurował rok akademicki na Wydziale Teologicznym PAT Sekcja Tarnów. Zwiedził także Muzeum Diecezjalne, starówkę i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, a podczas spotkania zorganizowanego przez Tarnowskie Towarzystwo Naukowe wygłosił wykład „Wychowanie do wartości".

 

14.11.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |