Ostatni dzwonek na wymianę pieca

 Od 1 maja przyszłego roku, używanie tzw. „kopciuchów” będzie zagrożone karą grzywny. Do końca kwietnia muszą więc zniknąć piece i kotły pozaklasowe. Ich użytkownicy wciąż jeszcze mogą skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ciepła, w ramach jednego z dwóch programów – „Czyste powietrze” lub „Ciepłe mieszkanie”.

 

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa przypomina, że po 30 kwietnia przyszłego roku nie będzie możliwe użytkowanie pieców i kotłów pozaklasowych oraz kotłów pierwszej i drugiej klasy. Od 1 maja palenie w takich piecach będzie zagrożone karą grzywny. Urząd Miasta Tarnowa poprzez porozumienie zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pomaga mieszkańcom w staraniach o dofinansowanie, które może być przeznaczone  na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na inne ekologiczne. Służą temu programy: „Czyste powietrze” - dla właścicieli budynków jednorodzinnych lub lokali w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz „Ciepłe mieszkanie” – dla posiadaczy mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Wsparcie w zakresie konsultacji i pomocy przy elektronicznym wypełnianiu wniosku o dofinansowanie w programie „Czyste powietrze” jest udzielane w punkcie konsultacyjno–informacyjnym w Urzędzie Miasta Tarnowa ul. Nowa 4 pokoje 323, 325, we wtorki i w środy w godzinach 9-14 (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu). Osoby zainteresowane dofinansowaniem proszone są o kontakt z Kingą Witek tel. 14 688 28 60, e-mail k.witek@umt.tarnow.pl lub Ewą Iwaniec tel. 14 688 28 59, e-mail e.iwaniec@umt.tarnow.pl.

Informacje na temat programu „Ciepłe mieszkanie” można natomiast uzyskać u Anny Ponikiewskiej (ul. Nowa 4, pokój 318, tel. 14 688 26 65, email a.ponikiewska@umt.tarnow.pl).

Dodatkowo, na postawie umów podpisanych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, osobom z najniższym dochodem pomagać będą nowo wybrani operatorzy programu „Czyste powietrze” (mieszkańcy Tarnowa obsługiwani będą przez operatora ze Stowarzyszenia EkoMonterzy). Będą oni poszukiwać potencjalnych beneficjentów programu, a następnie zachęcać i pomagać w określeniu zakresu rzeczowego prac remontowych niezbędnych do realizacji w ich domu. Wspomogą także mieszkańców w pozyskaniu środków na likwidację „kopciuchów” i termomodernizację oraz w przeprowadzeniu i rozliczeniu zrealizowanych zadań. Operatorzy będą legitymować się specjalnymi identyfikatorami NFOŚiGW, potwierdzającymi wiarygodność doradców pukających do drzwi.

Informację o programach (rodzaje przedsięwzięć wraz z poszczególnymi maksymalnymi kwotami dotacji, uwarunkowania programów itp.) można uzyskać na stronach internetowych: www.czystepowietrze.gov.plwww.tarnow.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

 

28.11.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Czy weźmiesz udział w nadchodzących wyborach samorządowych?
| | | |