Skrzyszów liderem

 Podczas Gali Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski ogłoszone zostały wyniki tegorocznej edycji Rankingu Gmin Małopolski. Oprócz najlepszych w całym województwie gmin, wskazano także liderów poszczególnych powiatów. Liderem Powiatu Tarnowskiego została Gmina  Skrzyszów.


To była już XIV edycja Rankingu Gmin Małopolski, który FRDL MISTiA od 2010 roku realizuje we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Ranking to inicjatywa, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa małopolskiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu czyli  Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. 1 grudnia, podczas uroczystej Gali Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, ogłoszone zostały wyniki tegorocznej edycji Rankingu Gmin Małopolski. Według Rankingu, trzy najlepsze małopolskie gminy to Gmina Wielka Wieś, Miasto i Gmina Niepołomice oraz Gmina Sękowa. Podczas gali nagrodzono także gminy, które objęły prowadzenie w poszczególnych powiatach Małopolski. Liderem Powiatu Tarnowskiego została Gmina Skrzyszów.

05.12.2023
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |