Uwolnić się od azbestu

14 stycznia w Szczucinie odbędzie się konferencja podsumowująca realizację „Wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu na przykładzie gminy Szczucin”. Udział w konferencji zapowiedziało wielu zaproszonych gości, a jej rozpoczęcie poprzedzi oficjalne otwarcie powstającej z perypetiami oczyszczalni ścieków.

14 stycznia w Szczucinie odbędzie się druga już konferencja, podczas której podsumowana będzie realizacja „Wojewódzkiego programu unieszkodliwiania azbestu na przykładzie gminy Szczucin”. Program powstał w latach 2001 – 2002 i był odpowiedzią na alarmujące wyniki badań, wskazujące nawet pięćdziesięciokrotne przekroczenie dopuszczalnych norm stężenia respirabilnych włókien azbestu. Była to pozostałość po działaniu uruchomionej w Szczucinie w 1959 roku Wytwórni Materiałów Budowlanych Azbestowo – Cementowych, która przez ponad dwadzieścia lat udostępniała mieszkańcom Szczucina i okolic wszystkie rodzaje odpadów produkcyjnych. Odpady zawierające szkodliwy azbest wykorzystywane były powszechnie do utwardzania nawierzchni dróg, ścieżek i podwórek oraz jako dodatek do materiałów budowlanych w gospodarstwach.
Od kilku lat Szczcin prowadzi działania zmierzające do wyeliminowania odpadów azbestowych ze swojego terenu. W walce o czyste i wolne wreszcie od azbestu środowisko, gmina wspierana jest przez wielu donatorów – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundację EkoFundusz, Województwo Małopolskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programy Unii Europejskiej SAPARD i ZOPORR, Ministerstwo Gospodarki. Najbliższa Konferencja podsumuje kolejny etap realizacji prowadzonego programu.
Jako doświadczony partner, w 2009 roku Gmina Szczucin została liderem nowego projektu, który zakłada demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu 62 małopolskich gmin. Trwają starania o dofinansowanie tych działań ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Na program konferencji w Szczucinie złożą się trzy referaty – profesora Jerzego Dyczaka z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, profesor Neonili SzeszeniDąbrowskiej z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Jana Sipiora, burmistrza Szczucina.
12.01.2010
Twój komentarz:
Ankieta
Czy uważasz, że osoby zaszczepione powinny mieć więcej przywilejów w korzystaniu z miejsc publicznych niż osoby niezaszczepione?
| | | |