Spalarnia na starcie

 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymało 29 grudnia roku decyzję środowiskową, która umożliwia rozpoczęcie prac związanych z budową miejskiej spalarni odpadów. W najbliższych tygodniach rozpoczną się prace nad programem funkcjonalno-użytkowym. Realizacja inwestycji powinna dobiec końca za około pięć lat.

 

Decyzje o budowie w Tarnowie spalarni odpadów, a w zgodzie z oficjalnym nazewnictwem, „instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie”, zapadły już dość dawno, rozpoczęto planowanie i uzyskiwanie nakazanych prawem pozwoleń. W 2017 roku MPEC złożyło wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla spalarni, dokument został wydany decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w czerwcu 2018 roku,ale od decyzji odwołało się skupiające ekologów Towarzystwo na rzecz Ziemi, notabene nie z Tarnowa, ale z… Oświęcimia.

Po przejściu przez kilka instancji, w 2019 roku decyzja środowiskowa została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Później firma zdecydowała się wnieść o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale w efekcie nieskutecznie. Podczas procedur sądowych nakazano MPEC uzupełnienie dokumentów związanych z decyzją środowiskową, firma wykonała zalecenie, ale po zapoznaniu się z nową dokumentacją złożoną w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ta orzekła, że raport oddziaływania instalacji na środowisko musi ponownie przejść konsultacje społeczne i dopiero wówczas decyzja środowiskowa ponownie zostanie wydana.

To znacząco wydłużyło cały proces uzyskiwania decyzji, bo wymagane prawem procedury i obieg dokumentów trwały wiele miesięcy, m.in. z powodu pandemii koronawirusa. Wreszcie, na sam koniec ubiegłego roku, MPEC otrzymało decyzję środowiskową, która umożliwia rozpoczęcie prac związanych z budową spalarni.

Wcześniej, w marcu, zapadła decyzja, iż planowana do budowy spalarnia otrzyma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z którym MPEC podpisało odpowiednią umowę. Kwota dofinansowania wyniesie 250 mln zł, z czego 75 mln zł to bezzwrotna dotacja, natomiast 175 mln zł to niskooprocentowana pożyczka.

Gdy w 2016 roku rozpoczynano planowanie spalarni, koszt jej budowy wynosił ok. 110 mln zł. W roku 2019 mówiło się o 200 mln zł (netto), obecnie pojawia się kwota przekraczają 250 mln zł.

Planowana do budowy w Tarnowie instalacja ma powstać obok obecnego obiektu MPEC na Piaskówce, przy ul. Spokojnej. Nowy obiekt będzie ekospalarnią, czyli nowoczesną i bezpieczną dla zdrowia i środowiska elektrociepłownią, w której produkowane będzie ciepło i energia elektryczna w całości przeznaczone na potrzeby mieszkańców Tarnowa. - Po uruchomieniu spalarni, ponad 30 procent ciepła docierającego do mieszkań w Tarnowie, miałoby powstawać w efekcie spalania odpadów, co z pewnością – biorąc pod uwagę ostatni olbrzymi wzrost cen węgla i gazu – będzie miało pozytywny wpływ na opłaty za ciepło ponoszone przez tarnowian – podkreśla prezydent Roman Ciepiela. - Paliwem w tarnowskiej ekospalarni będą wytwarzane przez mieszkańców, nienadające się do recyklingu, przetworzone odpady komunalne, tzw. paliwo pre-RDF. Obecnie odpady–pre-RDF są wywożone z Tarnowa i służą jako paliwo m.in. dla cementowni. Za ich utylizację mieszkańcy Tarnowa muszą obecnie płacić.

W przypadku budowy ekospalarni, koszty zagospodarowania odpadów powinny być znacząco niższe, co z kolei powinno korzystnie wpłynąć na opłaty za utylizację ponoszone przez mieszkańców. Rocznie ekospalarnia będzie mogła przetworzyć 40 tys. ton odpadów.

Korzyści będzie więcej, bowiem funkcjonowanie ekospalarni to ograniczenie spalania węgla w miejskiej ciepłowni o ok. 14 tys. ton rocznie, czyli o 1/3 obecnego zużycia, co przełoży się na redukcję emisji do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki i innych substancji.

Planowaną do budowy instalację charakteryzuje niski poziom oddziaływania na otoczenie. Wyklucza ona możliwość emisji odorów. Bezpośrednio z samochodów odpady będą trafiały do szczelnego bunkra, w którym panuje podciśnienie – co zapobiega wydostawaniu się zapachów na zewnątrz. Technologia taka stosowana jest we wszystkich nowoczesnych instalacjach termicznej utylizacji odpadów na świecie. Wiele z tych instalacji zlokalizowanych jest w centrach miast, w bezpośrednim otoczeniu budynków mieszkalnych i nie stanowi żadnej uciążliwości.

 

Fot. spalarnia odpadów w Wiedniu

02.01.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |