Ster na samorządy

 Wojewoda małopolski powołał nowego pełnomocnika do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Został nim Maciej Ostrowski – były wieloletni burmistrz miasta i gminy Myślenice.

 

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy wojewody Krzysztofa Jana Klęczara i nowego pełnomocnika do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, Macieja Ostrowskiego i pierwsza wideokonferencja z małopolskimi samorządami. Nowy pełnomocnik spotkał się też z dyrektorami wydziałów MUW, aby omówić najważniejsze zadania realizowane na styku administracji rządowej i samorządowej.

- Ster na samorząd – to jeden z moich priorytetów. Dlatego powołanie nowego pełnomocnika do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego było dla mnie niezwykle istotne. Jestem przekonany, że wybór Macieja Ostrowskiego na to stanowisko jest dobrym wyborem. To były, wieloletni samorządowiec. Przez lata, będąc burmistrzem oraz radnym powiatu, w tym wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Myślenickiego, poznał samorząd od podszewki i wie, jakie są jego najpilniejsze potrzeby. W pełni przyjmuję perspektywę, którą kiedyś nakreślił Premier Władysław Kosiniak-Kamysz: „samorząd wojewódzki, powiatowy i gminny jest esencją aktywności i działania. To pochylenie się nad sprawami, które są ważne dla lokalnej społeczności”. I dlatego też tak poważnie traktuję zadania, które dziś powierzam Panu Maciejowi Ostrowskiemu. Życzę powodzenia. Mamy dużo do zrobienia – mówił wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

- Samorząd jest bardzo bliski memu sercu. Z niego wyrosłem. Chcę służyć wszystkim małopolskim jednostkom samorządowym, bo wiem, jak wiele jest codziennych wyzwań, z którymi się mierzą. Jestem do Państwa pełnej dyspozycji. Dołożę wszelkich starań, aby Wam pomagać. Zależy mi na tym, aby bezpośrednie spotkania Wojewody Małopolskiego i Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z samorządowcami odbywały się jak najczęściej. Najbliższe planujemy już pod koniec stycznia – mówił z kolei Maciej Ostrowski podczas wideokonferencji z samorządami.

Omówiono pierwsze sprawy i tematy, z którymi Maciej Ostrowski już się zapoznał.

- Małopolska jest województwem, które często dotykają różnego rodzaju zdarzenia klęskowe. Rozmawiałem dziś z dyrektorami Wydziałów Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa. Tylko w ubiegłym roku Wydział ten przygotował blisko 100 umów na dofinansowanie zadań w ramach usuwania strat w infrastrukturze komunalnej spowodowanych klęskami żywiołowymi i ruchami osuwiskowymi ziemi. Łączna wysokość zweryfikowanych przez Komisję Wojewódzką strat w infrastrukturze komunalnej wyniosła ponad 72 mln zł, a straty stwierdzono w odniesieniu m.in. do ponad 235 km dróg i 10 mostów. Z kolei Wojewódzki Zespół zajmujący się osuwiskami w 2023 roku wydał 38 opinii. Choćby to pokazuje, jak duża jest skala wyzwań. Kwestie pogodowe przekładają się też na uszkodzenia w gospodarstwach domowych. To również istotny punkt styczności na linii rząd – samorząd. Tylko w 2023 roku Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, jak podał mi Wydział Polityki Społecznej, przekazał 8 samorządom blisko 170 tys. zł m.in. na wypłatę zasiłków celowych do 6 tys. zł, czyli na tę najpilniejszą pomoc. Deklaruję, że w każdej takiej newralgicznej sytuacji związanej z pogodą, będę służył małopolskim samorządom wsparciem – zapewniał Maciej Ostrowski, przedstawiając jednocześnie tematy, którym poświęci uwagę w najbliższym czasie. - W najbliższych dniach planuję zapoznać się z systemem pomocy uchodźcom z Ukrainy w Małopolsce, w którym tak szeroko uczestniczą samorządy. Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa szykuje się też do podpisywania aż 221 umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2024. Niebawem będziemy mogli podać także, w jaki sposób podzielone zostaną środki z programu „Opieka wytchnieniowa”, w ramach którego ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przyznała Małopolsce kwotę ponad 20,5 mln zł, co jest najwyższą kwotą spośród wszystkich województw – wyliczał pełnomocnik .

 

 

09.01.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy wiesz, na kogo oddasz głos w drugiej turze wyborów?
| | | |