Wszyscy gotowi na ferie

 W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się – zwołane przez wojewodę - posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wszystko po to, by w Małopolsce zbliżające się ferie zimowe były dla dzieci i młodzieży bezpieczne.

 

Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem były bezpieczne ferie dla dzieci i młodzieży. – Małopolscy uczniowie rozpoczną tegoroczną przerwę zimową 12 lutego. Potrwa ona do 25 lutego. Nasze województwo jest atrakcyjnym turystycznie regionem, stąd dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, okres ferii jest zdecydowanie dłuższy. Co roku do Małopolski przyjeżdża wielu turystów z całego kraju i z zagranicy. O ich bezpieczeństwo dbają małopolskie służby, inspekcje i straże. Służby zapewniają o swojej gotowości, jednakże apeluję o rozwagę i stosowanie się do przepisów. W końcu to od nas samych zależy, jak będą wyglądały ferie. Życzę wszystkim odpoczywającym w Małopolsce pozytywnych wrażeń i pięknych wspomnień! – mówił wojewoda Klęczar.

Przez cały okres ferii trwających w Polsce od 15 stycznia do 25 lutego, małopolska Policja będzie prowadzić działania kontrolne i profilaktyczne. Na bieżąco, w ramach współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi, będą wymieniane informacje na temat aktualnie występujących zagrożeń oraz działań w zakresie przedsięwzięć związanych z zimowym wypoczynkiem.

Szczególnym nadzorem objęta będzie sytuacja na drogach. Komendy miejskie oraz powiatowe wyznaczyły stałe punkty kontroli autokarów przed wyjazdem, gdzie będzie możliwość sprawdzenia większej liczby autobusów w jednym czasie. W tym celu na stronie internetowej małopolskiej Policji została założona zakładka „Małopolska Policja e-usługa”(https://euslugi.malopolska.policja.gov.pl/), gdzie w katalogu KONTROLA AUTOBUSÓW internetowo można złożyć wniosek z prośbą o policyjną kontrolę autokaru przed wyjazdem.

Na głównych drogach tranzytowych, przede wszystkim prowadzących do górskich miejscowości wypoczynkowych, podejmowane będą działania zapewniające bezpieczeństwo, porządek i płynność w ruchu drogowym – działania te będą intensyfikowane. Podjęta będzie także współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego, Strażą Graniczną i innymi służbami.

Zadaniem małopolskiej Policji będzie także organizacja patroli narciarskich. Jak pokazuje doświadczenie, brawura i lekceważenie zasad poruszania się po stokach są bardzo często przyczynami wypadków.

Policja przypomina, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom poniżej 18. roku życia. Także tego aspektu będą dotyczyły prowadzone kontrole.

W związku z feriami zimowymi Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie realizuje ogólnopolską akcję „Bezpieczny autokar”, polegającą na prowadzeniu wzmożonych kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek. Podczas kontroli inspektorzy będą sprawdzać m.in. stan techniczny pojazdu, czas pracy kierowcy oraz jego trzeźwość.

W pełnej gotowości są małopolscy strażacy. Funkcjonariusze przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynków dzieci i młodzieży. Bardzo ważna jest również właściwa eksploatacja obiektów i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dlatego strażacy z komend powiatowych i miejskich PSP będą przeprowadzać kontrole również w trakcie trwania turnusów.

Strażacy przypominają właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania sopli lodowych. Trzeba też pamiętać o wykonywaniu obowiązkowych przeglądów i czyszczeniu przewodów kominowych. Strażacy zalecają również sprawdzanie instalacji wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.

W ramach akcji „Bezpieczeństwo na lodowiskach”, organizatorzy lodowisk na terenie boisk szkolnych, parków czy ogródków jordanowskich, mogą zwrócić się do PSP o pomoc w ich przygotowaniu.  Pomocy takiej powinna udzielić najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza lub Ochotnicza Straż Pożarna w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wypoczywającym, strażacy przygotowani są do prowadzenia działań ratowniczych na ewentualność awaryjnego zatrzymania kolei linowych. Koleje występują w 8 małopolskich powiatach. Każdego roku odbywają się tam szkolenia strażaków JRG i OSP z ewakuacji z kolei linowych, według obowiązujących programów i warsztatów dla ratowników wysokościowych oraz ćwiczenia z zakresu ewakuacji z kolei linowych.

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zadbają o to, aby dzieci spędzały czas bezpiecznie i zdrowo. Sprawdzane będą warunki w miejscach, gdzie wypoczywać będą dzieci – zarówno na obozach, jak i w miejscu zamieszkania (półkolonie czy organizowane spotkania w ramach „zimy w mieście”). Ocenie podlegać będą w szczególności: warunki zakwaterowania, mikroklimat pomieszczeń, wyposażenie techniczne obiektu czy przestrzeganie czystości miejsc wypoczynku, mebli i sprzętów. Ponadto sprawdzane również będzie przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dostęp do ciepłej i zimnej bieżącej wody oraz środków higieny osobistej, warunki bezpieczeństwa żywności i żywienia czy zapewnienie opieki medycznej.

W czasie ferii zimowych Małopolski Kurator Oświaty nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku na obszarze województwa. W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadza kontrole w miejscu wypoczynku, zbiera i analizuje informacje o stanie i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa, a także umieszcza zgłoszenia wypoczynku w bazie prowadzonej przez ministra edukacji - www.wypoczynek.mein.gov.pl.

Każdy z organizatorów ma obowiązek zgłaszania wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora. Zgodnie z art. 92d ust. 7 ustawy o systemie oświaty, wypoczynek może odbyć się wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

Na terenie województwa małopolskiego, według stanu na 10 stycznia,  na okres  ferii zimowych zgłoszono 982 miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży, w których będzie brało udział 38 430 uczestników.

Organy nadzoru budowlanego, w ramach swoich kompetencji, prowadzą corocznie akcję „Wypoczynek zimowy”. Kontroli w zakresie bezpieczeństwa i legalności użytkowania podlegają obiekty i urządzenia budowlane służące do aktywnego wypoczynku, organizacji różnego rodzaju imprez rozrywkowych oraz w szczególności te, w których organizowany jest pobyt dzieci i młodzieży.

Służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez całą dobę monitorują sytuację na prawie 1000 km małopolskich dróg krajowych. Do dyspozycji służb jest 160 pługów i solarek, które wykorzystywane są do odśnieżania dróg i zapobiegania ich oblodzeniu. W 30 magazynach zgromadzone są zapasy prawie 30 tysięcy ton soli.


Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki

 

13.01.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy wiesz, na kogo oddasz głos w drugiej turze wyborów?
| | | |