4P i rok pracy za darmo

 Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w sobotę, 16 marca, Henryk Łabędź, kandydat na prezydenta Tarnowa z ramienia PiS, przedstawił główne założenia swojego programu wyborczego 4P dla Tarnowa. Na 4P składają się: Przemysł, Pokolenia, Połączenia, Priorytety. Henryk Łabędź zadeklarował również...rok pracy za darmo.

 

Henryk Łabędź, kandydat na prezydenta Tarnowa z ramienia PiS, podczas konferencji prasowej przedstawił w sobotę, 16 marca, swój program wyborczy. Konferencja odbyła się na Wielkich Schodach. - Miejsce jest symboliczne. Wielkie Schody, ale jeszcze większy wstyd dla Tarnowa. To miejsce idealnie ilustruje niedociągnięcia w czterech kluczowych przestrzeniach, które chciałbym naprawić. Razem z zespołem ekspertów przygotowałem kompleksowy Plan 4P dla Tarnowa: Przemysł, Pokolenia, Połączenia i Priorytety. Nowoczesne zarządzanie miastem to traktowanie go jako jeden organizm, w którym wszystkie elementy współgrają ze sobą, uzupełniają się i tym samym uwalniają jego potencjał. W efekcie mieszkańcom żyje się lepiej. Ten plan to szansa dla Tarnowa i dla nas wszystkich. Bo Tarnów to miasto możliwości - mówił Henryk Łabędź.

 

Główne punkty programu Henryka Łabędzia:


PRZEMYSŁ

- „Stacja Przyszłość". Stworzenie na dworcu kolejowym w Mościcach miejsca spotkań nauki, technologii i biznesu wspierającego rozwój innowacyjnego przemysłu w regionie.

- Tworzenie i uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych (np. obszar ulicy Wilczej oraz Pól Klikowskich).

- Współpraca z Akademią Tarnowską w tworzeniu przyszłościowych kierunków dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców.

- Rozwój infrastruktury dla przemysłu.

- Przekształcenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego w Tarnowski Park Technologiczny i położenie większego nacisku na wspieranie firm.

 

POKOLENIA

- Wsparcie Akademii Tarnowskiej w dążeniu do przekształcenia w pełnoprawny uniwersytet.

- Zwiększenie budżetów Rad Osiedlowych o 100%, wspieranie inicjatyw mieszkańców.

- Intensyfikacja działań na rzecz seniorów, w tym rozwój Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej.

- W ciągu 3 lat likwidacja barier architektonicznych (wysokie krawężniki, brak podjazdów, fatalny stan chodników).

- Tarnowska Karta Miejska w nowej wersji, także w aplikacji na telefon i z programem rabatowym w lokalnych firmach (np. zniżki w restauracjach, kawiarniach oraz miejscach rozrywki).

- Korzystny program mieszkaniowy dla młodych ludzi.

- Powstanie nowych żłobków.

- Konsekwentna realizacja projektów z budżetów obywatelskich. Również tych zaległych. Podział budżetu obywatelskiego na ogólnomiejski oraz budżet obywatelski dla każdego osiedla.

- Więcej terenów zieleni – m.in. nowy park na terenie byłej strzelnicy na Piaskówce.

- Większe wsparcie sportu dzieci i młodzieży oraz sportu zawodowego.

- Zwiększenie nakładów na kulturę, tarnowski teatr finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

- Współpraca miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi w zakresie obniżenia

kosztów opłat komunalnych i realizacji wspólnych inwestycji.

 

POŁĄCZENIA

- Budowa trzeciego zjazdu z autostrady „Tarnów-Klikowa" połączonego nową drogą wzdłuż rzeki Białej z Mościcami i Strefą Aktywności Gospodarczej „Mechaniczne".

- Budowa połączenia ul. Tuchowskiej z ul. Krakowską w celu rozładowania korków w centrum miasta.

- Budowa nowoczesnej spalarni dla regionu tarnowskiego na terenie Grupy Azoty.

- Zwiększenie liczby kursów autobusowych i powrót do współpracy z sąsiednimi gminami, integracja biletowa z Kolejami Małopolskimi.

- Remonty dróg osiedlowych oraz modernizacja i zwiększenie liczby ścieżek rowerowych.

- Darmowe parkowanie przez pierwsze 45 minut.

- Współpraca z Nowym Sączem, Dębicą oraz Mielcem.

- Dynamiczna i strategiczna promocja miasta.

 

PRIORYTETY

- Koniec z wydawaniem pieniędzy na bezsensowne, generujące dodatkowe koszty projekty i pseudo inwestycje.

- Koniec z zamykaniem się w urzędowych gabinetach - czas na prawdziwy dialog z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz społecznikami.

- Ponadpartyjna, szeroka współpraca z organami władzy centralnej, regionalnej oraz lokalnej w celu skutecznej realizacji strategii rozwojowej miasta.

Henryk Łabędź zadeklarował również, że - jeśli zostanie wybrany prezydentem Tarnowa - przez rok będzie pracował za darmo.

 

 

16.03.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |