Dla kogo Nagrody Miasta Tarnowa?

 Do poniedziałku, 15 kwietnia, mieszkańcy Tarnowa mogą zgłaszać kandydatów do Nagród Miasta Tarnowa w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach, a laureaci otrzymają nagrody pieniężne, okolicznościowe dyplomy i statuetki oraz wpisani zostaną do Księgi Nagród Miasta Tarnowa.

 

Samorząd Tarnowa zaprasza mieszkańców miasta do zgłaszania kandydatów do Nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Podobnie jak w poprzednich latach, nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach: za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej (7 tysięcy złotych), za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury (5 tysięcy), Nadzieja Roku (5 tysięcy), nagroda honorowa za całokształt pracy w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury (10 tysięcy) oraz Mecenas Kultury Tarnowa. Laureaci, oprócz nagród pieniężnych, otrzymają okolicznościowe dyplomy i statuetki oraz wpisani zostaną do Księgi Nagród Miasta Tarnowa. Zdobywca nagrody Mecenasa Kultury Tarnowa przez rok będzie mógł posługiwać się tym tytułem w swoich działaniach reklamowych i promocyjnych.

Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Tarnowa dostępny jest na stronie: www.kultura.tarnow/do-pobrania/ i powinien zawierać: wskazanie kategorii nagrody, imię i nazwisko kandydata oraz informację o jego dotychczasowej działalności i osiągnięciach. Zgłoszenia przyjmowane będą do poniedziałku, 15 kwietnia. w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Tarnowa (Rynek 7, tel. 14 688 28 37). Dokonywać można ich również drogą mailową, pisząc na adres w.kultury@umt.tarnow.pl

02.04.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Czy wiesz, na kogo oddasz głos w drugiej turze wyborów?
| | | |