Cisza wyborcza

 Z wyborami nieodłącznie związana jest cisza wyborcza, której naruszenie może  stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i obowiązywać będzie do zakończenia głosowania.

 

W niedzielę, 7 kwietnia, odbędą się wybory samorządowe. Głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 21.00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, która rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia. W przypadku przeprowadzenie II tury głosowania, 21 kwitnie, cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 19 na 20 kwietnia i potrwa do zakończenia głosownia.  W czasie ciszy wyborczej zakazane jest prowadzenie wszelkiej agitacji wyborczej - również w internecie. Zabronione jest także publikowanie sondaży wyborczych, dotyczących wyników głosowania czy zachowań wyborczych.

Naruszenie ciszy wyborczej może stanowić wykroczenie bądź przestępstwo. Pierwszy przypadek dotyczy prowadzenia agitacji wyborczej - naruszenie zakazu, o którym mówi Kodeks wyborczy, jest zagrożone grzywną w wysokości 20 zł do nawet 5 tys. złotych.

Znacznie większe kary czekają osoby lub instytucje, które przed zakończeniem ciszy wyborczej przekażą do publicznej wiadomości wyniki sondaży przedwyborczych lub sondaży przeprowadzonych w dniu wyborów. Działanie takie może zostać uznane za przestępstwo, zagrożone karą grzywny w wysokości od 500 tys. do 1 miliona złotych.

Na czas ciszy wyborczej, materiały wyborcze rozpowszechnione przed zakończeniem kampanii nie muszą być usuwane z przestrzeni publicznej. Zgodnie jednak z wielokrotnie wyrażaną przez Państwową Komisję Wyborczą opinią, nie mogą one być modyfikowane ani przemieszczane, gdyż może to zostać uznane za czynne prowadzenie agitacji wyborczej.

Jeśli więc wykupiona w internecie reklama wyborcza będzie w trakcie ciszy wyborczej wyświetlać się w innych niż wcześniej miejscach, to może to być uznane za naruszenie ustawowego zakazu agitacji.

Opinia organów wyborczych w tych kwestiach nie jest jednak wiążąca dla organów ścigania i sądów, które są właściwe do dokonania oceny w konkretnych przypadkach. W razie prowadzenia postępowania organy te samodzielnie dokonują wykładni przepisów ustawy.

 

05.04.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |