Oświadczenie prezydenta Tarnowa

 W czwartek, 4 kwietnia, w telewizji STARnowa.tv odbyła się ostatnia już debata kandydatów na prezydenta Tarnowa. W związku z wypowiedzią jednego z kandydatów, Roman Ciepiela, obecny prezydent miasta, wydał oświadczenie, którego treść publikujemy poniżej.

 

Oświadczenie prezydenta Romana Ciepieli w związku z nieprawdziwymi twierdzeniami wygłoszonymi przez Krzysztofa Rodaka podczas debaty przedwyborczej w telewizji STARnowa.tv 4 kwietnia.

 

Oświadczenie

4 kwietnia br. w telewizji STARnowa.tv odbyła się przedwyborcza debata kandydatów na prezydenta Tarnowa. W trakcie debaty jeden z jej uczestników, kandydujący na prezydenta naszego miasta Krzysztof Rodak, w 48. minucie trwania audycji powiedział: „MPEC, jak ja byłem prezesem – 2,5 roku już nie jestem – miał konkurencyjne ceny ciepła w stosunku do innych źródeł. W wyniku decyzji prezydenta Ciepieli m.in. zdekapitalizowania spółki i nie wyjścia naprzeciw transformacji energetycznej doprowadził do tego, że MPEC podniósł ceny bardzo drastycznie. I tak drastycznie, że korzystał nawet z dopłat do ciepła, bo przekroczył te pułapy dopuszczalne. Proszę mnie nie obciążać odpowiedzialnością za to, bo ja odszedłem ze spółki dlatego, że nie zgadzałem się z polityką prezydenta miasta Tarnowa”

Od kandydata na prezydenta Tarnowa należy wymagać precyzyjnych i zgodnych z prawdą wypowiedzi, tymczasem w tych trzech zdaniach Krzysztof Rodak trzy razy powiedział nieprawdę.

1.Jako prezydent Tarnowa nie podjąłem żadnej decyzji o zdekapitalizowaniu MPEC.

Zmniejszenie liczby akcjonariuszy spółki nastąpiło 30 czerwca 2021 r. na mocy statutu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 25 maja 2020 r. Statut został uchwalony na wniosek zarządu MPEC, którego prezesem był wówczas Krzysztof Rodak.

2.Prezydent Tarnowa nie miał i nie ma żadnego wpływu na ustalanie cen ciepła wytwarzanego przez MPEC.

Projekt taryfy cen opracowuje wyłącznie zarząd MPEC i przedkłada do zatwierdzenia państwowej instytucji, jaką jest Urząd Regulacji Energetyki, który taryfę zatwierdza bądź nie.

Dzięki wielu swoim działaniom obecny zarząd MPEC pod przewodnictwem Tadeusza Sieńczaka doprowadził w ostatnich miesiącach do istotnego obniżenia cen wytwarzanego ciepła.

3.Krzysztof Rodak nie odszedł z MPEC, jak stwierdził podczas debaty. W 2021 roku, w związku z końcem kadencji i zgodnie z zawartymi umowami, wygasły kontrakty na zarzadzanie MPEC wszystkim członkom zarządu spółki. Krzysztof Rodak nie przystąpił do konkursu na członka zarządu na nową kadencję.


Roman Ciepiela
Prezydent Tarnowa

 

05.04.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |