W czwartek obradują radni

Na czwartek 27 listopada zaplanowano 29 sesję Rady Miejskiej w Tarnowie. W porządku obrad znalazło się 28 punktów, w tym m.in. podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji jednej ze szkół.

28 punktów porządku obrad zaproponowano w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. 27 listopada. Radni mają m.in. podjąć uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica. 18 listopada rodzice, nauczyciele oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tarnowie - Siódemka rozmawiali o przyszłości szkoły z Dorotą Skrzyniarz, zastępcą Prezydenta Miasta Tarnowa. Według projektu uchwały samorząd zamierza zlikwidować szkołę 31 sierpnia 2009 roku. Uczniom do niej uczęszczającym zapewniona zostanie możliwość kontynuacji nauki w: szkołach nr 3, przy ulicy Kopernika, 15 przy ul. Krupniczej, 18 ul. 3 mają oraz 23 przy Os. Legionów H. Dąbrowskiego.
Ponadto radni będą dyskutować m.in. na temat propozycji opracowań planistycznych na rok 2009, działań prowadzonych na rzecz poprawy estetyki miasta i stanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków.
Wyznaczone zostaną także osoby reprezentujące Tarnów w pracach Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”, we władzach Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec oraz w Stowarzyszeniu „Na Kupieckim Szlaku”.
25.11.2008
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |