Kolejna odsłona programu Dobry Start

 Od 1 lipca, rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł z programu Dobry Start. Dofinansowanie na wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko, w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24 lat.

 

To już czwarty rok, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej w ramach programu Dobry Start.

W ramach programu rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów, czy przyborów szkolnych.

Świadczenie przysługuje na  dziecko, które uczy się i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24 lat, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność - bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w tzw. zerówkach oraz na studentów.

Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

Wnioski o 300 zł dla ucznia można składać od 1 lipca do końca listopada, wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Złożenie wniosku po 30 listopada będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Samo złożenie wniosku proste. Trzeba jednak pamiętać, by bezbłędnie wpisać numer PESEL dziecka, nazwę oraz adres szkoły czy aktualny numer konta.

Najprostszym i najszybszym sposobem złożenia wniosku o 300 plus jest aplikacja mZUS, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store. Aby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS, wniosek o świadczenie 300 plus, mogą złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

 

 

21.06.2024
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |