Niepełnosprawni na sesji

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną przedstawili fragmenty raportu dotyczącego nauki i pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Na 30 sesji Rady Miasta Tarnowa, w dniu 27 listopada przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tarnowie, będący self - adwokatami – czyli reprezentantami osób z niepełnosprawnością intelektualną – korzystając z prawa do udziału w życiu publicznym, w obecności radnych i prezydenta Tarnowa przedstawili fragmenty raportu dotyczącego nauki i pracy osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchano reprezentantów osób niepełnosprawnych, prezentujących tezy i problematykę zawartą w raporcie.

Ryszard Żądło, przewodniczący Rady, zapewnił, że przedstawione stanowisko będzie brane pod uwagę przez radnych przy rozstrzyganiu spraw dotyczących osób niepełnosprawnych.
29.11.2008
Twój komentarz:
Ankieta
Czy zaszczepisz się przeciwko COVID-19?
| | | |