Młody stulatek

Z Tadeuszem Rzepeckim, prezesem Tarnowskich Wodociągów spółka z o.o.
rozmawiał Piotr Filip.


Tarnowskie Wodociągi obchodzą w tym roku jubileusz stulecia. Jak na tak szacownego jubilata firma ma się nieźle. Nie widać po niej wieku, wciąż realizuje nie tylko nowe, ale i nowoczesne projekty.
Najważniejsze przedsięwzięcie to realizowany od kilku lat i właśnie dobiegający końca projekt „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków w Tarnowie”. Cały projekt miał kosztować 38 milionów euro. Ograniczyliśmy te koszty o nieco ponad milion euro. 68% całej sumy to były pieniądze unijne, czyli około 25 milionów euro.
Czy istnieje już plan kolejnych inwestycji na czas, kiedy ten duży projekt zostanie już zakończony?
Będziemy robić to, co tej pory. Inwestować na bieżąco. Spółka taka jak nasza nie toleruje przerwy w inwestowaniu. Cały czas odnawiamy i odtwarzamy infrastrukturę. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że pod ulicami Tarnowa biegną jeszcze magistrale wodociągowe liczące sto lat, np. w rejonie ujęcia wody w Świerczkowie, na Wałowej, Krakowskiej, Goldhammera. To rury z szarego żeliwa, zbyt często zdarzają się ich rozszczelnienia, dlatego w ciągu najbliższych lat będziemy je wymieniać na nowsze.
Wróćmy do roku 1910. Kiedy możemy mówić o rozpoczęciu działalności wodociągu?
Przede wszystkim – pierwszy wodociąg pojawił się w Tarnowie nie 100, a ponad 500 lat temu. W 1467 roku na pewno musiał istnieć w mieście wodociąg, bo pojawia się w dokumentach osoba kanalarza. Oznacza to, że wybudowano go jeszcze wcześniej. Może nawet 600 lat temu. Ten pierwszy wodociąg to były drewniane rury biegnące z Krzyża do Rynku. Jego długość wynosiła około 2 500 metrów, funkcjonował wielokrotnie odnawiany, do lat dwudziestych ubiegłego wieku. Do dzisiaj podczas prac drogowych czy budowlanych można znaleźć pod ziemią drewniane rury. Na pewno tamten tarnowski wodociąg był jednym z pierwszych kilkudziesięciu istniejących wówczas w polskich miastach.
Możemy natomiast mówić o stuleciu firmy, ale i w tym przypadku wszystko zaczęło się wcześniej niż w roku 1910, praktycznie już pod koniec XIX wieku. Wtedy zaczęło się bardzo źle dziać w Tarnowie pod względem higieny. Mieszkańców gwałtownie przybywało, miasto się rozrastało i rozbudowywało. Tymczasem wody w kilkudziesięciu istniejących studniach było niewiele, a coraz więcej ścieków trafiało do miejskich potoków – Młynówki i Wątoku. W efekcie w 1899 roku wybuchła w Tarnowie kolejna, szczęśliwie ostatnia wielka epidemia. W 1902 roku powołano przy Radzie Miejskiej Komisję Wodociągową. Rozpoczęto badania mające na celu pozyskanie jak najlepszej wody. W 1906 roku powstała próbna studnia. W 1907 roku zatrudniono inżyniera – hydrotechnika, który miał koordynować dalsze prace. Zatrudnienie dr inż. Maksymiliana Matakiewicza to pierwsza decyzja personalna Tadeusza Tertila, dzień po objęciu stanowiska burmistrza. W ciągu dwóch następnych lat powstał projekt, w 1909 roku rozpoczęła się budowa, która zakończyła się w roku następnym. Tempo było więc imponujące, nawet, jak na dzisiejsze warunki. W ciągu kilkunastu miesięcy wybudowano około 60 kilometrów sieci wodociągowej.
Skąd znalazły się pieniądze na sfinansowanie tak dużej inwestycji w niebogatym mieście?
Pieniądze wzięły się z kasy miejskiej, z części podatków miejskich, a także z pożyczki inwestycyjnej, którą zaciągnęło miasto. Zaciągnięto kredyt w wysokości około dwóch milionów koron na okres 57 lat. Była to kwota gigantyczna jak na tarnowskie realia. Dzisiaj zapewne żadna władza takiej pożyczki nie odważyłaby się zaciągnąć. Ostatnia spłata pożyczki na budowę wodociągu w Tarnowie powinna nastąpić w 1967 roku. Pożyczkę spłacano z wpłat mieszkańców, których obciążono zryczałtowanymi opłatami wliczonymi w podatki.
Przed stu laty sieć wodociągowa liczyła około 60 kilometrów, jak długa jest dzisiaj?
Dzisiaj jest ponad dziesieciokrotnie dłuższa, ale obejmuje nie tylko teren miasta. Dostarczamy wodę na terenie Tarnowa oraz gmin Tarnów i Skrzyszów, a ponadto hurtowo sprzedajemy ją do Olesna, Żabna, Dąbrowy Tarnowskiej, Lisiej Góry, Wierzchosławic, Pleśnej, a wkrótce także do Pilzna i Ryglic.
Nasuwa się pytanie – jeżeli woda z Tarnowa trafia w tak wiele miejsc, czy nie braknie jej dla tarnowian?
Odpowiadałem ostatnio na to pytanie na sesji Rady Miejskiej. Nie ma takich obaw. Z brakami wody mieliśmy do czynienia w latach osiemdziesiątych. Starsi mieszkańcy pamiętają może, że wieczorami, zwłaszcza latem, brakowało zwykle wody. Obecnie praktycznie nie ma o tym mowy, chyba, że zdarzy się jakaś specyficzna awaria. Nasze ujęcia wody są coraz bardziej wydajne, a zużycie wody w ostatnim okresie spada. Obecnie zużywamy 40% ilości wody zużywanej w latach osiemdziesiątych. Większość zakładów, która nie przestawiła się na oszczędniejsze technologie upadła i przestała istnieć. Ośmiokrotnie zmniejszyła się liczba ścieków produkowanych przez Zakłady Azotowe, spadła też ilość wykorzystywanej przez tę firmę wody. W roku 1984 sprzedaliśmy w mieście 20 milionów metrów sześciennych wody, w tej chwili sprzedajemy we wszystkich wyżej wymienionych gminach około 7 milionów. Naszych klientów po trochu zdyscyplinowała cena, częściowo wpływ na tę sytuację ma postęp techniczny. Mamy coraz lepsze pralki, mniejsze spłuczki, szczelne krany, oszczędniejsze piecyki do podgrzewania wody, częściej korzystamy ze zmywarek. To wszystko ma wpływ na zużycie wody.
Skąd bierze się woda w kranach tarnowian?
Pytanie należy postawić inaczej – skąd można pozyskać dobrą wodę? Tarnów jest w szczęśliwym położeniu. Mamy w pobliżu Dunajec – rzekę, która niesie ogromne ilości wody i jest to woda czysta zarówno według standardów polskich, jak i europejskich. Stacja uzdatniania wody działa w Zbylitowskiej Górze, działa również ujęcie wody zbudowane przed stu laty w Świerczkowie. Mamy też do dyspozycji wodę ze studni infiltracyjnych. Jest ich 11, każdy może je obejrzeć pomiędzy mostem kolejowym na Dunajcu, a mostem w Ostrowie. Studnie dostarczają 30 – 40% wody, reszta pochodzi z rzeki.
Czy pijemy dobrą wodę w porównaniu z mieszkańcami innych polskich miast?
Woda w każdym wodociągu musi spełniać normy określone przez Ministra Zdrowia. Jeśli woda spełnia te normy, trudno mówić, że jest lepsza, czy gorsza. Taka woda jest zdatna do picia bez przegotowania. Prawdą jest jednak, że woda w Tarnowie ma wiele dodatkowych walorów. Wszystkie znajdujące się w niej domieszki występują w optymalnym zakresie. Metali ciężkich jest bardzo niewiele, twardość wody zawiera się w środkowym zakresie przedziału dopuszczalnego.
W jakiej formie firma świętować będzie swoje stulecie?
Pierwszą inwestycją realizowaną z okazji jubileuszu jest nowe biuro obsługi klienta. Od 16 listopada ubiegłego roku stworzyliśmy znacznie lepsze warunki lokalowe klientom. Istnieje możliwość załatwienia wszystkich spraw w jednym miejscu. Niedawno oddaliśmy do użytku nową stację uzdatniania wody. Jesteśmy dzięki temu przygotowania na wprowadzenie jeszcze ostrzejszych parametrów wody, co niedługo nastąpi. Mamy więc prezent dla tarnowian w postaci jeszcze lepszej wody. Przygotowujemy pierwszą w historii firmy monografię. Wydano wiele publikacji na temat historii Tarnowa, ludzi, architektury, ulic, komunikacji. Będzie niedługo również historia wodociągów. Sądzę, że będzie ona interesująca nie tylko dla ludzi z branży, ale też i historyków. Sięgamy do dokumentów, które nigdy nie były publikowane.
Zainteresowanie gości, którzy odwiedzają miasto budzi także siedziba spółki przy ulicy Narutowicza. Ona też obchodzi w tym roku stulecie.
Ten historyczny budynek został ostatnio odnowiony i doprowadzony do pierwotnego wyglądu z początku ubiegłego wieku. Wykonaliśmy również jego iluminację. Od początku mieściła się tutaj siedziba wodociągów, wtedy obecna ulica Narutowicza nosiła nazwę Mała Strusina. Budynek administracyjny budowano już po zakończeniu budowy sieci wodociągowej. W 1911 roku podjęto decyzję o budowie, a w roku następnym oddano go do użytku.
Skąd w takim razie w siedzibie Tarnowskich Wodociągów wziął się Jerzy Braun, którego postać upamiętnia tablica na frontonie budynku?
W pierwotnym projekcie miano zbudować parterowy budynek, będący wyłącznie siedzibą firmy. Decyzją wiceburmistrza Eliasza Goldhammera zmieniono jednak projekt i powstał budynek reprezentacyjny, w którym znalazły się również mieszkania urzędników miejskich. Ostatni lokatorzy wyprowadzili się z budynku w latach osiemdziesiątych, a więc niespełna 30 lat temu. Mieszkała tu również rodzina Braunów, gdy Karol Braun, ojciec Jerzego, pracował w Tarnowie jako notariusz. Miasto wynajmowało od wodociągów mieszkanie dla tej rodziny.
Nie może Pan obiecać tarnowianom, że okazji jubileuszu woda będzie tańsza?
Woda już w tym roku jest tańsza. Podwyżka cen wyniosła 1,7%, a poziom inflacji to 3,5%. Cena jest zatem relatywnie niższa, niż w roku ubiegłym. Nie należy się jednak spodziewać, że woda będzie taniała. Rosną wymagania co do jej jakości, a ich spełnienie pociąga za sobą koszty. Podobnie jest z kosztami oczyszczania ścieków.
Dziękuję z rozmowę.
12.05.2010
Komentarze:
Christian: 14.12.2015
I\'m actually liked your blog pstiong here, I hope you don\'t mind, I bookmarked it for you on d8aed9„d981d9Šd8a7d8aa BB | d8b9d8b2 d8a7d9„d8b2d9Šd8a7d8afd9Š to share with my visitors, spouse and children, and co-workers. Any way I hope you don\'t mind I\'d like to share some thing with your fellow guests at the same time. Certainly, it\'s slightly off topic, but it surelyis critical to me. I not too long ago had to file bankruptcy. I located this good attorney in San Diego. Not only did he stop my wage garnishments, he compelled the banks to reconsider my loan modification. I just wanted to give a shout out to my new greatest pal! So should you live close to San Diego head over to this first rate law business, just simply click on my name and you will see his cool video. Thanks All over again for your great pstiong, keep up the great work!
HYst: 12.10.2017

ky 23 IS BACK Store connaissait la Canada Goose Outlet nécessité du feu, newest lebron shoes par Nike Air Jordan 11 un zapatos de futbol nike tel Nike Factory Outlet froid. Ugg Outlet Online Store En l’absence Nike Outlet Store de la flamme Yeezy Shoes Discount Marketplace bienfaisante, il Nike Shoes Online e?t Cheap Michael Kors du UGGS Outlet moins nike tn pas cher souhaité new yeezy shoes de se creuser un trou dans la neige, Abercrombie and fitch store pour s’y Coach Bags On Sale tapir à l’abri Air max levně de l’air. Son haleine Cheap Nike Air Huarache congelée botas de futbol avait poudré Nike Outlet d’un givre Toms Outlet Online blanc et womens nike air max cristallin Cheap Toms Shoes Outlet ses bajoues, ses Negozi Pandora sourcils Pandora Official Website et son museau.

La suivre un envoi barbe Doudoune Moncler Site Officiel rousse de l’homme scarpe nike et ses moustaches étaient congelées, Nike Store elles aussi, mais plus solidement. Le Nike Pas Cher Femme dép?t de givre s’y transformait asics sko en un Michael Kors Clearance dép?t Louboutin Wedding Shoes de glace, Uggs For Cheap dont l’épaisseur chaussure adidas pas cher augmentait à chaque Adidas Superstar bouffée de l’humide Nike Air Huarache For Sale et Bottes Ugg Femme Pas Cher tiède respiration qu’il exhalait.

L’homme, de plus, chiquait et Boost Yeezy Sale On Line la muselière Ugg boots Sale de glace qui nike air lui encastrait les nfl store lèvres Nike Factory Store les Cheap Nike Huarache rendait à ce point Discount Air Max rigides qu’il Nike Air Max Cheap lui était Jordan Shoes For Cheap impossible de les faire jouer pour expectorer le jus de tabac. En sorte que celui-ci, mêlé Nike Air Sneakers à Cheap Air Max Trainers sa salive, Jordan Store ruisselait sur sa Vans Black Sneakers barbe, Cheap True Religion Jeans en Nike Huarache Womens Cheap stalactites, Jordan Sneakers For Sale qui Chaussure Air Max avaient la couleur brunatre et la cheap nike air max dureté de l’ambre, Cheap Louboutin Heels et dont la canada goose jackets on sale longueur augmentait sans cesse au-dessous de son menton.

Si l’homme était Yeezy Black tombé, converse store sa Scarpe Air Max barbe se f?t brisée en morceaux. Adidas Yeezy Boost 350 For Sale Mais il Yeezy Men se souciait peu Nike Shox discount Sale de Hyperdunk 2014 cet appendice. Tous nike schuhe günstig les Nike Online Store chiqueurs payaient au Moncler Sale froid le même Air Nike tribut, dans le Northland. Discount TOMS Deux fois günstige nike schuhe déjà, il s’était Official NHL Jerseys trouvé dehors, Cheap Nike Free Run avec TOMS SHOES OUTLET des sautes de froid pandora beads de chaussures nike pas cher cinquante et de soixante degrés du thermomètre à alcool, et le Adidas Yeezy Cheap même phénomène s’était Canada Goose Womens Coats produit.

Plusieurs milles durant, l’homme ugg clearance poursuivit son Canada Goose Online Store chemin à Doudoune Moncler Pas Cher travers de vastes Chaussure Nike Pas Cher forêts Nike Free Run 5.0 Womens plates. Kobe Shoes Nike Il traversa ensuite un grand marécage gelé, semé Cheap Toms Outlet Store de nike sportschuhe bouquets d’arbustes noirs, et, arrivé Discount Christian Louboutin Shoes dans une vallée, il descendit UGGS For Women jusqu’à Air Max 90 la berge Nike Air Damen d’un petit cours d’eau Zapatillas Nike Air Max Baratas glacé. C’était Pandora Store l’Henderson Creek.

Il consulta Nike Air Pas Cher sa montre. Dix heures. Il savait qu’il new pandora charms marchait à Uggs Pas Cher Soldes une Cheap True Religion Jeans allure de quatre Chaussure Nike Air Max Pas Cher milles à l’heure, et il en conclut qu’il serait arrivé, pour Nike Soccer Cleats Boots midi moncler jacket sale et demi, à la première fourche Ray Ban Sunglasses Online de la Original Ugg Boots rivière, Moncler Outlet distante Pandora Style Beads encore de Nike Air 90 dix milles. Il Air Jordan Retro Sale décida que, cheap uggs pour célébrer cet Pandora Store heureux Christian Louboutin Heels événement, Timberland Outlet il Adidas Neo Discount Sale mangerait son prada outlet déjeuner, une fois arrivé à ce point.

Le chien, découragé, la queue pendant Hugo Boss Sale entre les jambes, retro jordans for cheap reprit ugg store sa place Pandora Outlet Store derrière coach factory outlet online les talons de Cheap Real Jordans son ma?tre qui, de sa Air Max Femme marche légèrement balancée, se mit Doudoune Moncler Femme Pas Cher à suivre Official Toms Shoes Outlet le lit air force one pas cher de Nike joggesko la rivière. nike mercurial soccer cleats Plus profonde, Adidas Originals Stan Smith la piste TOMS For Sale laissée par les Nike Air Max Sale derniers Adidas Superstar Sale Online tra?neaux qui Boutique Ugg avaient christian louboutin outlet passé là nike jordan shoes était ADIDAS NMD SALE ON LINE encore fitflops sale uk visible. pandora jewelry store Mais la adidas outlet neige TOMS STORE avait recouvert Adidas Originals Sale toute trace Nike Roshe Run Sale de pas Michael Kors Handbags Discount humains. nike shoes Il Air max dam y Mens Nike Air Max avait un Toms Factory Outlet mois que personne n’avait remonté ni ジョーダン スニーカー descendu le silencieux UGG BOOTS FOR WOMEN vallon.

L’homme allait toujours, New Air Max 2017 d’un pas régulier. Son Nike Air Max Goedkoop cerveau ne remuait pas de réflexions inutiles ; il ne モンクレール レディース pensait à rien, sinon au déjeuner dont l’instant approchait, et qu’à six heures Boty Nike Air du soir il Christian Louboutin Shoes Outlet aurait Soccer Boots Outlet nike retrouvé Moncler Outlet Online ses camarades. Cheap Michael Kors Tote Bag Il ne Pandora Store Sale disait vans shoe store rien Moncler Jackets Discount Marketplace non plus, pour la raison Adidas NMD For Sale majeure Nike Shoes Sale Store qu’il n’y avait personne avec new jordan releases qui engager Discount Ray Ban Sunglasses la reebok running shoes conversation. Air Max Pas Cher Et, d’ailleurs, chaussure basket homme e?t-il voulu parler qu’il ne l’aurait pu, canada goose jacket outlet par Air Max Sneakers l’effet adidas store de longchamp bags on sale cette Nike Air Women muselière de Nike Kyrie glace Canada goose dam qui Nike Tn Requin Pas Cher lui fermait la bouche. Il Nike Polo Sale se Michael Kors Outlet contentait Adidas Originals Superstar de macher Michael Kors uniformément Scarpe Nike Scontate son tabac Cheap Retro Jordans For Sale et New Nike Shoes d’allonger ainsi huarache sneakers sa barbe d’ambre.

La Ugg Pas Cher En France seule Stone Island Outlet pensée Moncler Outlet Store qui lui Canada Goose Outlet revenait parfois, Billige Nike Sko c’est qu’il Hogan Outlet faisait réellement froid, que jamais encore il Air Max Kopen n’avait connu une Nike Air Shoes pareille Cheap Michael Kors Handbags froidure. Tout Zapatillas Air Max en cheminant, Yeezy Boost Sale Online il frottait nike sb stefan janoski automatiquement Coach Outlet Store Online de Descuentos Nike ses mitaines, tant?t d’une Pandora Outlet main, Ugg Pas Cher Femme tant?t toms shoes outlet de l’autre, ses louboutin heels pommettes et son nez. cheap uggs for women Mais il avait beau ugg factory outlet frotter, la circulation zapatillas nike baratas ne Jordan Shoes Air semblait Cheap Air Max pas se TOMS OUTLET rétablir. Dès qu’il Nike Shox Cheap cessait la friction, nez et pommettes nike air jordan pas cher redevenaient inertes.

Il The official UGG était certain maintenant, et il s’en Nike Shoes Discount Marketplace rendait compte, qu’il avait une UGG Boots Cheap partie nike sneakers du visage Nike Roshe Run gelée. Adidas Soccer Cleats Cheap Et Reebok Outlet Store il regrettait de Adidas Shoes Discount Marketplace ne

Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |