Rezolucja powiatowych radnych

Rada Powiatu Tarnowskiego podczas sesji, która odbyła się w piątek, 29 października jednogłośnie przyjęła rezolucję, w której potępia uniemożliwienie startu w najbliższych wyborach samorządowych niektórym z obecnych radnych powiatowych. Za przyjęciem rezolucji głosowali wszyscy radni obecni w tym czasie na sesji – 27 osób.

Oto treść wystąpienia:
Rezolucja do Mieszkańców Powiatu Tarnowskiego
Rada Powiatu Tarnowskiego wyraża dezaprobatę dla działań podjętych wobec Starosty, Przewodniczącego Rady, Członka Zarządu, Radnych i innych mieszkańców powiatu, którym w wyniku kłamstwa i podstępu z premedytacją uniemożliwiono udział w najbliższych wyborach samorządowych .
Ograniczenie biernego prawa wyborczego dla wielu sprawdzonych samorządowców i osób, które chciały działać dla dobra lokalnych społeczności, jest rażącym przykładem naruszenia podstawowych zasad demokracji. Działania takie zniechęcają obywateli do udziału w życiu publicznym i są przejawem niskiej kultury politycznej.
Mimo świadomości różnic w poglądach, postawach i zachowaniach osób, grup i instytucji uczestniczących w życiu publicznym nie możemy, i nie chcemy, tolerować zachowań godzących w fundamenty samorządności i tworzonej od ponad 10 lat wspólnoty powiatowej.
Nie wolno do życia publicznego wprowadzać intrygi i podstępu jako metody zdobywania zaufania społecznego.
Każdy mieszkaniec naszego powiatu, cieszący się pełnią praw publicznych ma prawo wybierać swoich przedstawicieli i być wybieranym. Gwarantuje to Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Apelujemy do mieszkańców Powiatu Tarnowskiego o powszechny udział w wyborach samorządowych 21. listopada 2010r.
Szukajcie na listach wyborczych ludzi uczciwych i rzetelnych, znanych z zaangażowania w pracy na rzecz swej wioski, gminy czy powiatu. Samorząd to nie partyjna polityka tylko codzienna troska o stan szkół i przedszkoli, to budowa dróg, kanalizacji i wodociągów, to wreszcie dbałość o ludzi ubogich i mniej zaradnych.
Dlatego właśnie w wyborach nie warto kierować się sympatiami politycznymi, bo to nie wielkie ideologiczne spory a codzienna, żmudna praca sprawia, że możemy cieszyć się z rozwoju naszej małej Ojczyzny.
Tarnów, dnia 29 października 2010 r
.
30.10.2010
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |