Jerzy Karol Ablewicz (1962 - 1990)

Biskup Jerzy Ablewicz, doktor filozofii, trafił do diecezji tarnowskiej z Przemyśla, po trzyletnim blisko wakacie na stolicy biskupiej w Tarnowie po śmierci biskupa Jana Stepy. Jego rządy diecezją przypadły na trudny czas wielu szykan ze strony władz. Mimo to utworzonych zostało na terenie diecezji 132 nowe parafie i podjęto budowę kilkuset kościołów. Na czas pełnienia posługi biskupiej przez Jerzego Ablewicza przypadł m.in. jubileusz tysiąclecia chrztu Polski, dziewięćset lecia śmierci świętego Stanisława, dwustulecia istnienia diecezji tarnowskiej i stu pięćdziesięciolecia Wyższego Seminarium Duchownego. Biskup Ablewicz był gospodarzem jedynej wizyty papieża w Tarnowie. Podczas tej wizyty w roku 1987 papież Jan Paweł II podniósł Jerzego Ablewicza do godności arcybiskupiej.

 

Jerzy Ablewicz, syn Aleksandra i Emilii z d. Ekiert urodził się w 1919 roku w Krośnie. Do szkoły podstawowej i gimnazjum uczęszczał w mieście rodzinnym, a studia teologiczne rozpoczął w seminarium duchownym w Przemyślu, a kontynuował w okresie okupacji w Brzozówce. W 1943 roku przyjął święcenia kapłańskie, po których objął wikariat w Trzcieńcu a następnie w Przeworsku. W 1946 roku został skierowany na studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL i trzy lata później uzyskał doktorat filozofii na podstawie pracy "Tomistyczna metafizyka dobra". W 1949 roku został prefektem, a od 1957 roku był wicerektorem seminarium duchownego w Przemyślu. W 1962 roku papież Jan XXIII mianował go biskupem diecezjalnym w Tarnowie. Sakrę biskupia przyjął 20 mają 1962 roku w Przemyślu, 27 maja odbył ingres do katedry tarnowskiej.


Początek rządów diecezją przypadł na trudny okres. W 1963 roku władze zlikwidowały Małe Seminarium, a z Wyższego Seminarium Duchownego powołano kleryków do wojska. W miejsce Małego Seminarium powołano Studium Humanistyczne. Pomimo szykan ze strony władz w okresie tym nastąpił wzrost powołań kapłańskich w diecezji. Biskup Jerzy Ablewicz zabiegał o jak najlepsze wykształcenie kapłanów, kierując ich na studia w Lublinie i Rzymie, nawiązując współpracę z Papieską Akademią Teologiczną w Krakowie, reaktywując działalność Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, czy wydawanie "Tarnowskich Studiów Teologicznych". Równocześnie wielu księży z diecezji tarnowskiej wyjeżdżało do pracy za granicę - do krajów Europy zachodniej, Ameryki Południowej, Stanów Zjednoczonych, a także na misje do Afryki. Jako biskup tarnowski uczestniczył w sesjach Soboru Watykańskiego II i wprowadzał w diecezji jego reformy. Mimo kłopotów ze strony władz w okresie sprawowania godności biskupiej przez Jerzego Ablewicza utworzono na terenie diecezji 132 nowe parafie, rozpoczęto budowę kilkuset kościołów, plebanii i domów parafialnych, pod koniec życia biskupa doprowadzono do wznowienia działalności diecezjalnej "Caritas".


Lata 60., 70. i 80 to również okres wielkich jubileuszy związanych z historią Kościoła i diecezji. W Tarnowie uroczyście obchodzono jubileusz tysiąclecia chrztu Polski, dziewięćsetlecia śmierci świętego Stanisława ze Szczepanowa, dwustulecia diecezji tarnowskiej oraz stu pięćdziesięciolecia Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Na przełomie lat 60. i 70. urządzono w diecezji tarnowskiej peregrynację Matki Boskiej Częstochowskiej w symbolach świecy i Ewangelii. W 1983 roku odbyła się ponowna peregrynacja, tym razem w obrazie jasnogórskim.


Biskup Ablewicz zabiegał o kanonizację błogosławionej Kingi, beatyfikację księdza Romana Sitki i Karoliny Kózki. Doprowadził do koronacji obrazów Matki Boskiej w Okulicach, Nowym Sączu, Szczyrzycu, figur w Limanowej, Lipnikach i Przeczyczy.


W 1981 roku biskup Jerzy Ablewicz na zaproszenie papieża Jana Pawła II głosił rekolekcje w Watykanie, był także jedynym tarnowskim biskupem przyjmującym w Tarnowie Ojca Świętego. Podczas wizyty w roku 1987 Jan Paweł II dokonał beatyfikacji błogosławionej Karoliny, podniósł również biskupa Jerzego Ablewicza do godności arcybiskupiej.


Arcybiskup Jerzy Ablewicz zmarł w rezydencji biskupów tarnowskich na chorobę nowotworową 31 marca 1990 roku. Spoczywa w podziemiach Bazyliki Katedralnej. Krypta, w której znajduje się trumna Jerzego Ablewicza udostępniania jest wiernym i turystom co roku w listopadzie. Imię arcybiskupa Jerzego Ablewicza nosi Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie, jedna z tarnowskich ulic, a także fundacja powołana do życia w 1993 roku przez następcę biskupa Ablewicza - Józefa Życińskiego.

06.04.2011
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedziele?
| | | |