Michał Heller ur. 1936

Ksiądz prof. dr hab., filozof, teolog, fizyk, kosmolog, laureat Nagrody Templetona w roku 2008.

Urodził się 12 marca 1936 roku w Tarnowie. Ojciec - Kazimierz Heller pracował w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Mościcach. W 1939 roku, po wybuchu wojny rodzinie udało się zbiec przed Niemcami i dotrzeć do Lwowa. Stamtąd w 1940 roku Rosjanie wywieźli całą rodzinę na Sybir. Po zawarciu układu polsko - radzieckiego Hellerowie trafili do Ałdanu, a następnie do Urbachu, gdzie Michał Heller uczęszczał do szkoły podstawowej.

 

Po wojnie cała rodzina powróciła do Polski i do Mościc, gdzie przyszły ksiądz kontynuował naukę w szkole podstawowej i gimnazjum. W 1953 roku, po zdaniu matury, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w kwietniu 1959 roku i rozpoczął pracę w Ryglicach. W roku 1960 ksiądz Heller rozpoczął studia z filozofii przyrody na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1965 roku tytułem magistra filozofii. Niedługo potem rozpoczął wykłady w tarnowskim Seminarium Duchownym. W roku 1966 uzyskał doktorat, kontynuował naukę jako wolny słuchacz na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, habilitował się w roku 1969. W roku 1972 Michał Heller objął stanowisko docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, później przekształconym w Papieską Akademię Teologiczną. W roku 1985 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego PAT w Krakowie, a w roku 1990 tytuł profesora zwyczajnego. Od roku 1991 ksiądz Heller pełnił funkcję Rektora Instytutu Teologicznego w Tarnowie, a od roku 2000 - Dziekana Wydziału Teologicznego w Tarnowie - PAT w Krakowie.


Ksiądz profesor Heller jest również pracownikiem Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, kierownikiem Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych, członkiem Papieskiej Akademii Nauk i wielu towarzystw naukowych, a także autorem lub współautorem kilkudziesięciu książek, kilkuset artykułów z dziedziny matematyki, fizyki, kosmologii, filozofii i teologii, tekstów popularnonaukowych, recenzji oraz przekładów książek z języków obcych.


W 2008 roku jako pierwszy Polak został laureatem Nagrody Templetona, przyznawanej za pokonywanie barier między nauką a religią. Za swoją działalność został uhonorowany również między innymi Medalem Miasta Tarnowa w roku 1996 oraz, jako pierwszy laureat, w roku 2000 nagrodą "Tarnoviae Merenti", przyznawaną przez działającą w Tarnowie Fundację im Hetmana Jana Tarnowskiego.


Ksiądz profesor Michał Heller o Tarnowie: Przede wszystkim gdy myślę o Tarnowie to uświadamiam sobie, że nie powinniśmy odczuwać kompleksu średniego miasta. To poprzedni system wpoił w nas kult wielkich centrów (...). Ale rzecz charakterystyczna, że np. Większość ciekawych debiutów literackich w latach 90. wywodzi się nie z wielkich miast, nie z Wrocławia, Łodzi, Krakowa, czy Warszawy, ale właśnie z miast małych. Krytycy literaccy to zauważyli i co więcej lokalne wydawnictwa promują tych ludzi, którzy już pewnie przejdą do historii literatury. Jest to bardzo znamienne przesunięcie akcentów z centrum ku prowincji. Co więcej, najbardziej znane na świecie, wielkie liczące się uniwersytety na ogół nie znajdują się w wielkich centrach. Cambrigde, Oxford, Fryburg, Princetown, Berkley są to średnie, a niekiedy wręcz prowincjonalne miasta, a jeżeli wybiły się na nie prowicjonalność to dlatego, że nie przestając być małymi stały się wielkie. Wygląda po prostu na to, że kultura szczególnie dobrze czuje się w pewnym spokoju i zadomowieniu, którego nie zawsze może zapewnić wielka metropolia (...). Mówi się o nas w Polsce z odcieniem pewnej aprobaty, że jesteśmy miastem galicyjskim z wszelkimi dodatnimi stronami tego faktu. Leżymy przy wielkim trakcie pomiędzy wschodem a zachodem. Powinniśmy z tego wyciągnąć korzyści. Jesteśmy częścią Europy i to niezależnie od tego bardziej formalnego aktu przystąpienia do Unii Europejskiej. Jeżeli odrobinę więcej zadbamy o wygląd naszego miasta, a w ostatnich latach bardzo dużo się pod tym względem zmieniło, to Tarnów nie będzie różnić się od setek takich miejscowości Europy Zachodniej, które przyciągają turystów...
Cytat za "Wybitni tarnowianie". Tarnów2001

06.04.2011
Twój komentarz:
Ankieta
W tym roku urlop spędzę:
| | | |