Tarnowska Nagroda Filmowa

Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal najciekawszych polskich filmów fabularnych, organizowany nieprzerwanie od 22 lat w Tarnowie. Organizatorem imprezy jest Tarnowskie Centrum Kultury. 22 edycja festiwalu odbyła się w maju tego roku.


Niewiele jest w Polsce festiwali filmowych, które w tak konsekwentny sposób, na przestrzeni tak długiego czasu prezentują, popularyzują i upowszechniają dorobek polskiej kinematografii. Tarnów w maju staje się miastem filmowym, żyjąc muzyką filmową, polskimi filmami i spotkaniami ze zjeżdżającymi tu licznie twórcami. Program festiwalu na przestrzeni lat rozwija się nieustannie, wzbogacając się o coraz większe i bardziej znaczące wydarzenia filmowe. Na program Tarnowskiej Nagrody Filmowej składają się: projekcje konkursowe, warsztaty filmoznawcze, projekcje dodatkowe, o charakterze monograficznym lub retrospektywnym, spotkania z tw?cami, krytykami, ludźmi filmu, wystawy i koncerty.


Projekcje konkursowe oceniane są przez trzy niezależne gremia Jury, pierwszym jest Jury TNF, składające się z przedstawicieli środowisk kulturotw?czych miasta i regionu, obradujące pod przewodnictwem tw?cy profesjonalnie zajmującego się sztuką filmową. Dotychczas Przewodniczącymi Jury TNF byli m.in.; Krzysztof Krauze, Dorota Kędzierzawska, Maciej Dejczer, Janusz Zaorski, Jan Nowicki, Janusz Morgenstern, Wojciech Pszoniak, Jan Machulski. Jury TNF, przyznaje reżyserowi wybranego filmu Statuetkę "Leliwity". Drugą z nagród, Statuetkę Jury Młodzieżowego, przyznaje Jury Młodzieżowe złożone z reprezentantów tarnowskich szkół średnich i wyższych. Trzecim z gremium oceniających filmy jest publiczność, przyznająca w drodze plebiscytu swoją nagrodę - Statuetkę "Maszkarona".


Podczas 20 TNF po raz pierwszy przyznano nagrodę za całokształt twórczości i wkład w dorobek polskiej kinematografii. Pierwszym jej laureatem został Andrzej Wajda. Podczas
21 TNF, w roku 2007, nagrodę tę otrzymał Janusz Morgenstern, w maju tego roku, na 22 Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, laureatem nagrody został Tadeusz Konwicki.
Na przestrzeni 20 lat wśród nagrodzonych statuetkami Leliwity Maszkarona i Jury Młodzieżowego Tarnowskiej Nagrody Filmowej byli m. in.: Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Krzysztof Zanussi, Jerzy Domaradzki, Ryszard Bugajski, Andrzej Barański, Teresa Kotlarczyk, Wiesław Saniewski, Janusz Zaorski, Jerzy Stuhr, Krzysztof Krauze, Maciej Dejczer, Jan Jakub Kolski, Andrzej Kondratiuk, Dorota Kędzierzawska.


Od 2006 roku program festiwalu wzbogacony został o projekcje plenerowe odbywające się w wyjątkowej oprawie tarnowskiego renesansowego Rynku, który także stał się miejscem wyjątkowo brzmiących koncertów muzyki filmowej.


Grand Prix 21. edycji Tarnowskiej Nagrody Filmowej w roku 2007, statuetką Leliwity, jury pracujące pod przewodnictwem Jana Machulskiego uhonorowało "Bezmiar sprawiedliwości" Wiesława Saniewskiego. Wyróżnienie jury otrzymał debiutancki film Łukasza Palkowskiego "Rezerwat". W plebiscycie publiczności zwyciężył "Plac Zbawiciela" Krzysztofa Krauzego i Joanny Kos-Krauze. Ten sam film został także uhonorowany wyróżnieniem dziennikarzy radiowych akredytowanych na festiwalu.


Tegoroczna edycja festiwalu odbyła się w dniach 10 - 18 maja. Publiczność obejrzała 14 projekcji konkursowych, które rywalizowały o cztery nagrody - Statuetki: "Leliwity", "Filmowca", przyznawaną przez Jury Młodzieżowe, "Maszkarona", kt?ą przyznaje publiczność oraz Nagrodę Specjalną ufundowaną przez telewizję "Kino Polska". Obradom jury przewodniczył reżyser Wiesław Saniewski.


W cyklu prezentacji plenerowych pokazano m.in. filmy "Dzień Świra" "Historie miłosne" oraz "Mój Nikifor", w programie festiwalu znalazły się również przegląd filmów dla dzieci "Kino Młodego Widza", koncerty plenerowe, spotkania z twórcami prezentowanych na festiwalu filmów, wystawy, a także debata z udziałem gości festiwalu i publiczności.


Gala finałowa 22 Tarnowskiej Nagrody Filmowej odbyła się 17 maja. Jury przyznało: Nagrodę Grand Prix - Statuetkę Leliwity Dorocie Kędzierzawskiej za film "Pora umierać". Nagroda Specjalna ufundowana przez Telewizję Kino Polska trafiła do Tomasza Wiszniewskiego za film "Wszystko będzie dobrze", Jury Młodzieżowe przyznało swoją nagrodę Robertowi Glińskiemu za film "Benek", publiczność w drodze plebiscytu Maciejowi Wojtyszce za film "Ogród Luizy".Wręczeniu nagród towarzyszył koncert muzyki filmowej Krzysztofa Komedy.


Jan Machulski o Tarnowskiej nagrodzie Filmowej: To piękna impreza, cudowna atmosfera, pełna widownia młodych ludzi. Sami miasto urokliwe, takie małe Cannes. Organizatorzy to ludzie z ogromną pasją i miłością do polskiego kina. Kochają to, co robią i kochają tych, dla których to robią.
Cytat za "Kultura i biznes" maj/czerwiec 2007

06.04.2011
Twój komentarz:
Ankieta
Czy jesteś za przywróceniem handlu w niedzielę?
| | | |