Gustaw Gryf Łowczowski (1897-1984)


Generał brygady Wojska Polskiego.

Gustaw Gryf Łowczowski urodził się w Wojniczu jako syn doktora Wiktora Łowczowskiego i Róży Nowotnej . W czasie I wojny światowej walczył jako żołnierz piątego pułku pierwszej Brygady Legionów Polskich w bitwie pod Łowczówkiem. Przyszły generał był jednym z najmłodszych uczestników bitwy, liczył wówczas 17 lat. Po latach tak opisywał dzień wigilii Bożego narodzenia pod Łowczówkiem: - Dzień wigilijny rozpoczął się morderczym pojedynkiem ogniowym, zważywszy bliską odległość. Straty były duże, ale legioniści wykazali więcej opanowania, zimnej krwi, celniej strzelali, czego wynikiem było wycofywanie się żołnierzy rosyjskich z zajętych w nocy pozycji. Legioniści nie tylko bronili się. Prowadzili akcje rozpoznawcze, organizowali wypady i to skutecznie. Dla przykładu: patrol złożony z oficera i 8 żołnierzy wziął 100 jeńców; inny patrol, 9-osobowy, dotarł na zajęty przez wroga teren aż do budynku byłego przystanku kolejowego w Łowczowie, gdzie mieścił się sztab benderskiego pułku i cały, wraz z dowódcą, wziął do niewoli. Brygada pozycje utrzymała, ale straty były coraz większe... ("Polak jako żołnierz". Londyn 1981). W maju 1915 roku walczył pod Konarami. Brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej, a w latach 1928 - 1930, jako kapitan Wojska Polskiego był słuchaczem francuskiej Wyższej Szkoły Wojennej (École Supérieure de Guerre).

 

W czasie drugiej wojny światowej walczył w armii generała Władysława Andersa . Brał udział min. w wyzwalaniu Bolonii. Szlak bojowy zakończył jako dowódca 3 Brygady Strzelców Karpackich w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Był kawalerem Krzyża Virtuti Militari.

 

Po wojnie pozostał na emigracji. Był autorem kilku książek traktujących o wojskowości wydanych w Londynie. Zmarł w Anglii w 1984 roku. Zgodnie z ostatnią wolą został pochowany na cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku. Napis na nagrobnym pomniku głosi - Pod Łowczówkiem się bił, aż skończył drogę znojną i spoczął tu jako chciał, przy kolegach z młodości...

Poświęcono mu również tablicę pamiątkową w rodzinnym mieście - Wojniczu na elewacji kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej.

06.04.2011
Twój komentarz:
Ankieta
Jak spędzasz tegoroczny urlop?
| | | |