Tarnów

Wręczono „Rózgi” i „Róże”

30 stycznia w restauracji „Pasaż” podsumowano drugą edycję plebiscytu tygodnika TEMI, którego czytelnicy przyznawali „Złote Róże” i „Złote Rózgi” za rok 2008. Wręczono po trzy „wyróżnienia” w obydwu kategoriach. Jedynym, który otrzymał obydwa przedmioty był Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa. czytaj dalej...

Azoty Tarnów: „Ostry start” sezonu nawozowego

„Ostry start” sezonu na nawozy azotowe potwierdza tezę, że dzięki pieniądzom z unijnego programu dla obszarów wiejskich i stabilnemu popytowi na żywność rolnictwo – co ważne dla jednego z największych polskich producentów nawozów, Azotów Tarnów - nie powinno znacząco odczuć skutków kryzysu finansowego. czytaj dalej...

Nowe miejsca w Warsztacie

Warsztat Terapii Zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie, prowadzony przez Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”, rozszerza swoją działalność. Przy ulicy Hodowlanej 6 zostaną utworzone cztery nowe miejsca dla osób niepełnosprawnych od 16. roku życia. czytaj dalej...

Udana aukcja

Około 10 tysięcy złotych zebrano podczas aukcji prac uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Impreza, będąca podsumowaniem wystawy „Mistrz i uczeń” odbyła się w tarnowskim teatrze 30 stycznia. czytaj dalej...

Strażacki konkurs plastyczny

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego przebiega w tym roku pod hasłem „Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga". Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń. Eliminacje gminne potrwają do końca lutego, rozstrzygnięcie na szczeblu centralnym nastąpi w czerwcu. czytaj dalej...

Nikt nie poparł projektu uchwały

Rzadko zdarza się, by żaden z radnych nie poparł projektu uchwały przedłożonej na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie. Sytuacja taka zdarzyła się 29 stycznia, gdy nikt nie głosował za wprowadzeniem w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta. 17 osób było przeciw, cztery wstrzymały się od głosu. Radni uchwali natomiast nowe ceny usług unieszkodliwiania odpadów na wysypisku miejskim. czytaj dalej...

Pomogą niepełnosprawnym

30 stycznia o 16.30 w Tarnowskim Teatrze im. L. Solskiego odbędzie się koncert charytatywny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie. czytaj dalej...

Rocznica wyzwolenia obozu

27 stycznia minęła 64 rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Z tej okazji w Tarnowie uroczystości rocznicowe zorganizowane przez oddział Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem odbyły się 29 stycznia przed pomnikiem upamiętniającym wyjazd z Tarnowa pierwszego transportu więźniów do Auschwitz w czerwcu roku 1940. czytaj dalej...

Medale na sesji

Podczas sesji Rady Miejskiej w Tarnowie 29 stycznia kilku mieszkańców Tarnowa i regionu udekorowano Medalami za zasługi dla obronności kraju nadanymi w roku ubiegłym decyzją Ministra Obrony Narodowej. W gronie wyróżnionych znaleźli się m.in. Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa i Ryszard Żądło, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie. czytaj dalej...

Biskup Lechowicz u niepełnosprawnych

Lepszego jutra i wiary w możliwość pokonywania trudności życzył biskup Wiesław Lechowicz niepełnosprawnym dzieciom, młodzieży i ich rodzicom. Pomocniczy biskup diecezji tarnowskiej przełamał się opłatkiem z podopiecznymi Stowarzyszenia „Ich Lepsze Jutro” w Tarnowie. Biskup odwiedził niepełnosprawnych uczęszczających do Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II i Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej. czytaj dalej...

Azoty stawiają na dywersyfikację źródeł energii

„Azoty” Tarnów same wytwarzają 80% energii elektrycznej niezbędnej do funkcjonowania spółki. Jest to o tyle korzystne, że ceny węgla rosną wolniej niż ceny energii elektrycznej. Kontrakty na dostawę energii zawarte są do końca bieżącego roku. czytaj dalej...

Radni uchwalą ceny wody?

Jednym z punktów porządku obrad czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie będzie ustalenie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta. Jeśli nowe taryfy zostaną uchwalone wejdą w życie 1 marca, a obowiązywać będą do końca lutego przyszłego roku. Ceny za wodę wzrosnąć mają według projektu o ponad pięć procent, ceny za odprowadzanie ścieków o przeszło 10 %. czytaj dalej...

Nowe ceny na wysypisku?

29 stycznia tarnowscy radni ustalić mają nowe ceny za usługi unieszkodliwiania odpadów na wysypisku miejskim w Tarnowie. Cena unieszkodliwienia tony odpadów wzrosnąć ma ze 140 do 155 złotych. Planowana podwyżka ceny związana jest ze wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska z 75 złotych w 2008 roku do 100 złotych w roku bieżącym i jedynie częściowo pokrywa jej wzrost. Różnicę pomiędzy starą a nową ceną Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie pokryje ze swoich przychodów pomniejszając koszty eksploatacyjne. czytaj dalej...

Miasto wesprze Park Zdrowia

27 stycznia Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa i Andrzej Witek, prezes spółki „Centermed” podpisali list intencyjny dotyczący współpracy samorządu i firm chcących stworzyć w Tarnowie „Park Zdrowia”. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie realizacja inwestycji, której pierwszy etap kosztować ma 150 milionów złotych rozpocznie się jeszcze w tym roku. czytaj dalej...

Będzie taniej na stacjach benzynowych?

Tarnowski samorząd zamierza uruchomić stację paliw na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Prezydent Tarnowa ma nadzieję, że wzorem Rzeszowa, pozwoli to na obniżkę cen paliw na innych stacjach w mieście. Koszt przedsięwzięcia wyniesie 300 tysięcy złotych, na początek stacja handlować będzie olejem napędowym, później również benzyną. czytaj dalej...

| | | |