Regulamin

Regulamin portalu tarnowskieinfo.pl


1. Korzystanie z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego regulaminu bez żadnych zastrzeżeń.

2. Niniejszy portal internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy.

 

3. Właścicielem serwisu jest firma PORTAR z siedzibą w Tarnowie, (adres: ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów), zwana dalej "PORTAR".

 

4. Korzystanie z portalu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich Użytkowników internetu.

 

5. Korzystanie z innych stron internetowych, z którymi może być połączony niniejszy serwis odbywa się na zasadach określonych przez prawo krajowe oraz właściciela danej strony internetowej.

 

6. PORTAR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z którymi może być połączony niniejszy serwis. Fakt połączenia z innymi stronami internetowymi nie oznacza, że PORTAR rekomenduje takie strony jak również produkty lub usługi dostępne na nich. Niniejszy regulamin odnosi się wyłącznie do strony tarnowskieinfo.pl

 

7. PORTAR nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz wszelkie inne skutki decyzji podejmowanych przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w portalu jak również za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu tarnowskieinfo.pl. W szczególności PORTAR nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność zamieszczonych informacji oraz decyzji podejmowanych na ich podstawie.

 

8. PORTAR nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania sieci, błędy systemu komputerowego, awarie sprzętu, działanie wirusów, itp., jak również wszelkie inne negatywne skutki korzystania przez Użytkownika z niniejszego serwisu, które nie są spowodowane celowym działaniem firmy PORTAR.

 

9. Teksty i zdjęcia umieszczone w portalu oraz jego układ graficzny stanowią utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe do tekstów, zdjęć oraz układu graficznego niniejszego serwisu przysługują firmie PORTAR.

 

10. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów, zdjęć i elementów ze stron portalu tarnowskieinfo.pl, będącego własnością firmy PORTAR, w całości, lub w części bez podania źródła jest zabronione.

 

11. PORTAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń, decyzje jakie użytkownicy podejmą na podstawie informacji i usług udostępnianych na stronach portalu tarnowskieinfo.pl oraz za komentarze Użytkowników.

 

12. Portal tarnowskieinfo.pl zawiera nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych lub reklamowych. Korzystanie ze znaków towarowych umieszczonych w serwisie wymaga wyraźnej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu.

 

13. Firma PORTAR zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w serwisie oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu lub jego likwidacji bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

| | | |