Ekologie i przemysł

Małopolska stawia na nowoczesną gospodarkę odpadami

Aż 43,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Małopolska przeznaczy na nowoczesne punkty selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów, budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci oraz usuwanie rakotwórczego azbestu. Ruszył konkurs, w ramach którego można zdobyć dofinansowanie w wysokości 85 proc. kosztów inwestycji. Termin składania wniosków mija 7 grudnia. czytaj dalej...

W Tarnowie powstanie nowa Strefa Aktywności Gospodarczej

Strefa Aktywności Gospodarczej „Piaskówka – Komunalna” to będzie największa z pięciu nowych stref aktywności gospodarczej, które powstaną w całej Małopolsce. Na jej utworzenie Tarnów otrzymał ponad 7,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowę gwarantującą dofinansowanie tego projektu podpisali w Tarnowie wicemarszałek Stanisław Sorys oraz prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. czytaj dalej...

Bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców

Urząd Miasta Tarnowa i Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych zapraszają tarnowskich przedsiębiorców na spotkanie doradcze dla firm realizujących badania. Konsultacje zaplanowano 18 października o godzinie 11.00 w strefie przedsiębiorcy DESK przy ul. Wałowej. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. czytaj dalej...

Od PFZA do Grupy Azoty. Jubileusz tarnowskiej fabryki

Msza święta w intencji pracowników Grupy Azoty S.A. i ich rodzin, złożenie kwiatów pod pamiątkowymi tablicami, Jubileuszowa Gala Święta Pracowników, „Sobota z Grupą Azoty”, gra miejska „Śladami Ignacego Mościckiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego” oraz wielki Koncert Gwiazd Jubileuszu dziewięćdziesięciolecia – to cykl wydarzeń składający się na obchody jubileuszu największych tarnowskich zakładów – Grupy Azoty S.A. Odbywają się one pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. czytaj dalej...

Bez sita ani rusz

Na kompostowni w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Tarnowie testowano specjalne sito do przesiewania przekompostowanego materiału. Zakup sprzętu uzależniony jest od pozyskania pieniędzy na budowę i wyposażenie nowej kompostowni z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek w tej sprawie złożony został już w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej...

Zużyte opony, czyli kłopotliwy odpad

Z roku na rok wzrasta ilość zużytych opon. Wciąż najpopularniejszym sposobem ich utylizacji jest spalanie. W Tarnowie te odpady zbierane są w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kierowane przede wszystkim do producentów paliwa wtórnego. czytaj dalej...

Szansa na dofinansowanie

Tarnowianie zainteresowani montażem kolektorów słonecznych, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych mogą stara się o dofinansowanie do realizacji tych inwestycji. Pieniądze będą pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. czytaj dalej...

Zerwijmy łańcuchy

7 października odbędzie się kolejna ogólnopolska akcja „Zerwijmy łańcuchy”. Organizatorzy wciąż poszukują osób, które zechciałyby zostać lokalnymi koordynatorami happeningu zwracającego uwagę na problem psów trzymanych całe życie na łańcuchu, często bez wody i z rzadkim dostępem do byle jakiego jedzenia. Chętni do organizacji akcji muszą jedynie wypełnić formularz. czytaj dalej...

Pieniądze na czyste powietrze

Prawie osiem milionów złotych trafi do budżetu Tarnowa na walkę ze smogiem. Dzięki tej dotacji w ciągu trzech najbliższych lat planowane jest dofinansowanie właścicielom około 600 mieszkań wymiany palenisk węglowych na ekologiczne. Dotacja do wymiany pieca może wynosić do kilku tysięcy złotych. czytaj dalej...

Wyróżnienie i nagroda dla Tarnowskich Wodociągów

Nowa instalacja Tarnowskich Wodociągów, zrealizowana w Grupowej Oczyszczalni Ścieków uzyskała nagrodę specjalną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto instalacja termicznej hydrolizy i fermentacji osadów ściekowych uzyskała także wyróżnienie w konkursie Modernizacja roku 2016. Budowa instalacji, wycenionej na 48 mln zł, trwała niespełna rok. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. czytaj dalej...

Grupa Azoty z Zespołem Szkół Technicznych

Zatrudnianie do 10 absolwentów z każdego rocznika, organizacja praktyk dla uczniów, współpraca w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych – to najważniejsze zapisy nowej umowy pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. Podpisanie umowy miało miejsce w poniedziałek, 4 września. Ze strony Grupy Azoty S.A. umowę parafowali Witold Szczypiński i Paweł Łapiński, wiceprezesi Grupy Azoty S.A., ze strony ZST – Krzysztof Kołaciński, dyrektor szkoły. czytaj dalej...

Grupa Azoty pomaga ofiarom nawałnic

Grupa Azoty przekaże m.in. kilkaset wyprawek szkolnych dla dzieci z rodzin poszkodowanych przez sierpniowe nawałnice. Do potrzebujących trafi także folia zabezpieczająca i plandeki. Pomoc przekazywana jest za pośrednictwem człuchowskiego oddziału PCK. czytaj dalej...

Składowisko odpadów w nowej odsłonie

Po ośmiu latach eksploatacji zamknięty zostaje V sektor tarnowskiego składowiska odpadów. Odpady trafiać będą na nowo wybudowany sektor VI, a teren zamkniętego sektora poddany zostanie rekultywacji, która zakończyć się ma w roku 2019. czytaj dalej...

Azoty z nowym Centrum

Wmurowaniem kamienia węgielnego rozpoczęła się oficjalnie w Tarnowie budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty S.A. Nowe centrum wpisuje się w strategię Grupy w zakresie generowania i wdrażania innowacji. Efektem projektu ma być podniesienie poziomu konkurencyjności produktów Grupy Azoty. W uroczystości wzięli udział m.in.: Jarosław Gowin, wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. czytaj dalej...

Tarnów skorzysta z norweskich wzorów

Trwają prace nad utworzeniem Tarnowskiego Klastra Energii. Celem projektu jest stworzenie systemu pozwalającego przetwarzać powstające w mieście, niezagospodarowane w recyklingu odpady na energię elektryczną i cieplną. Ma to wygenerować oszczędności w wysokości 10 milionów złotych rocznie. czytaj dalej...

| | | |