Region

Promesy na budowę dróg

Wojewoda małopolski wręczył przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego promesy na dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Do małopolskich samorządów trafiło ponad 57 milionów złotych. czytaj dalej...

Chorobowe pod kontrolą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował ubiegły rok pod kątem zasadności i prawidłowości wydanych zwolnień lekarskich. W tarnowskim oddziale ZUS w wyniku kontroli oszczędzono na zasiłkach chorobowych w sumie ponad 200 tysięcy złotych. W skali całej Polski, w wyniku wstrzymanych lub cofniętych świadczeń chorobowych, nie wypłacono 200 milionów złotych. czytaj dalej...

Konkurs palm w gminie Lisia Góra

Tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych, w najbliższą niedzielę, 25 marca, odbędą się w gminie Lisia Góra przy kościołach parafialnych i rektoralnych konkursy palm wielkanocnych. Nagrody finansowe funduje Gminny Ośrodek Kultury. czytaj dalej...

Dodatkowe pieniądze na drogi lokalne

Z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju i Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej samorządy będą mogły otrzymać za pośrednictwem wojewodów dodatkowe 500 mln złotych. Do Małopolski może z tej dodatkowej puli trafić prawie 36 mln złotych. czytaj dalej...

Nowy projekt - Marszałkowskie Ośrodki Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Do małopolskich organizacji pozarządowych skierowany jest konkurs, którego celem jest utworzenie i prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, czyli miejsc kreujących postawy obywatelskie i wzmacniających potencjał małopolskich NGO. Sieć ma liczyć pięć subregionalnych ośrodków, które obejmą swoim zasięgiem całą Małopolskę. Termin zgłaszania ofert upływa 27 marca. czytaj dalej...

O współpracy w aglomeracji tarnowskiej

Działania na rzecz promocji gospodarczej miasta i regionu, rola i znaczenie Tarnowa w województwie, możliwe kierunki współpracy Gminy Miasta Tarnowa i Gmin Aglomeracji Tarnowskiej – te tematy zdominowały X posiedzenie Rady Gospodarczej. czytaj dalej...

Nowe ośrodki wsparcia dziennego

14 nowych placówek wsparcia dziennego, a w nich 665 miejsc powstanie w kilkunastu miejscowościach subregionu tarnowskiego. Na ich utworzenie zarząd województwa przeznaczył 12,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowy gwarantujące przyznanie unijnych dotacji przedstawicielom samorządów i instytucji przekazał w Tarnowie wicemarszałek Stanisław Sorys. czytaj dalej...

Farma gotowa do pełnej pracy w sezonie

Farma fotowoltaiczna w Wierzchosławicach została naprawiona i znów jest w pełni sprawna oraz gotowa do pracy w sezonie na pełnych obrotach. To efekt zabiegów Artura Jasińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Wierzchosławice i grupy tamtejszych radnych, a także dobrej woli ze strony Krzysztofa Witkowskiego, właściciela Bruk-Bet-u, którego firma bezpłatnie m.in. wykonała przeglądu wszystkich zainstalowanych modułów fotowoltaicznych i wymieniła zepsute elementy. czytaj dalej...

Konkurs rozstrzygnięty

Ponad tysiąc sto prac napłynęło na XV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”. 15 marca organizatorzy konkursu nagrodzili i wyróżnili 120 osób. czytaj dalej...

W kierunku kariery

Osoby zainteresowane podniesieniem kompetencji lub uzyskaniem nowych kwalifikacji, Starostwo Powiatowe w Tarnowie zaprasza 21 marca na spotkanie w ramach projektu „Kierunek Kariera – oferta wsparcia szkoleniowego dla osób pracujących”. Zgłoszenia udziału w spotkaniu przyjmowane są do 19 marca. czytaj dalej...

Konkurs na wspieranie produkcji filmowej

Trwa tegoroczna edycja konkursu w ramach Regionalnego Funduszu Filmowego w Krakowie. Producenci, scenarzyści i twórcy filmowi mogą starać się o dofinansowanie na realizację własnych produkcji. Warunek jest jeden – filmy powinny nie tylko zachwycić pięknym obrazem naszego regionu, ale również w ciekawy sposób przedstawiać historie czy postacie związane z Małopolską. Zainteresowani mogą składać wnioski do 26 marca. czytaj dalej...

Nagroda za ochronę zabytków

Do 20 marca zgłaszać można kandydatów do Nagrody im. Mariana Korneckiego, którą po raz kolejny zostaną wyróżnione osoby opiekujące się wyjątkowymi, drewnianymi obiektami we wszystkich zakątkach Małopolski. Nagroda przyznawana jest przez samorząd województwa od 2003 roku. czytaj dalej...

Na razie podwyżek cen wody nie będzie

Poznajemy coraz więcej szczegółów nowych uregulowań w zakresie cen wody i odprowadzania ścieków. Najważniejsza informacja dla odbiorców jest taka, że stare taryfy będą obowiązywać do 10 czerwca. Do tej daty konieczne jest ustalenie nowych stawek. czytaj dalej...

Olimpiada pod egidą ZUS

W dniu 16 marca odbędzie się drugi etap olimpiady z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Na szczeblu wojewódzkim w Małopolsce rywalizować będą trzyosobowe reprezentacje z 22 szkół. Najlepsi w poszczególnych województwach awansują do finału w Warszawie. czytaj dalej...

Nowy rok z nowym boiskiem

Od września tego roku uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym będą mogli korzystać z nowego boiska sportowego. Samorząd województwa uruchomił pilotażowy program Małopolskie Boiska, wspierający finansowo modernizację przyszkolnych boisk, a gmina Borzęcin nie mogła przegapić takiej okazji. czytaj dalej...

| | | |