Region

Obrady Rady Powiatu

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbędzie się 18 sierpnia kolejna sesja Rady Powiatu Tarnowskiego. Obrady rozpoczną się o godzinie 13.00. W proponowanym porządku obrad znalazło się 20 punktów. czytaj dalej...

Starosta zaprasza do Woli Rzędzińskiej

Na obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku zapraszają wspólnie do Woli Rzędzińskiej starosta tarnowski Roman Łucarz oraz Grzegorz Kozioł, Wójt Gminy Tarnów. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16.30 defiladą grup rekonstrukcji historycznej. czytaj dalej...

Święto Pojednania – 25 lat z Dominikanami na Jamnej

Mija 15 lat odkąd organizowane jest przez Dominikanów Święto Pojednania i Odpust na Jamnej. W bieżącym roku mija także 25 lat obecności zakonników na jamneńskim wzgórzu. 14 i 15 sierpnia na Jamnej odbędą się uroczystości patriotyczno-religijne. czytaj dalej...

Kapitał początkowy

Od 1 października tego roku wraca obniżony wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Placówki ZUS spodziewają się dużego wpływu wniosków o emeryturę, ale każdy, kto ma zamiar taki wniosek złożyć, powinien pamiętać o ustaleniu kapitału początkowego. czytaj dalej...

Ostatnia termomodernizacja

Generalny remont czeka budynek Urzędu Gminy w Borzęcinie. Dzięki dofinansowaniu, obiekt nie tylko zyska na wyglądzie, ale przede wszystkim stanie się znacznie tańszy w utrzymaniu. czytaj dalej...

Uczcili pamięć ofiar wojny

W Rudce, w gminie Wierzchosławice uczczono pamięć mieszkańców miejscowości, którzy zginęli lub zmarli w latach 1914 - 1915, kiedy Rudka znajdowała się w strefie walk armii niemieckiej i rosyjskiej. Szczątki kilkunastu osób spoczęły w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu parafialnym. czytaj dalej...

Nowy chodnik w Przyborowie

W miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin zakończono budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej. Władze gminy planują w przyszłym roku podobną inwestycję w ciągu drogi wojewódzkiej. W bieżącym roku, kosztem ponad 50 tysięcy złotych, opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla tej inwestycji. czytaj dalej...

Wsparcie dla OSP

W tarnowskim ratuszu wicemarszałek Stanisław Sorys przekazał 33 umowy przedstawicielom gmin z subregionu tarnowskiego, które otrzymały wsparcie w ramach tegorocznych programów – „Małopolskich Remiz” i „Bezpieczna Małopolska”. Ponad 600 tysięcy złotych trafi w sumie do 25 gmin z czterech powiatów. czytaj dalej...

Pieniądze są – czas działać

Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Sztuki Mościce, przebudowa sali w zakliczyńskim ratuszu oraz termomodernizacja budynków publicznych, administracji samorządowej, ośrodków zdrowia i placówek dydaktycznych w wielu miejscowościach subregionu tarnowskiego – to tylko część inwestycji, które już wkrótce zostaną zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W Centrum Sztuki Mościce umowy na dofinansowanie projektów przekazał samorządowcom Stanisław Sorys, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. czytaj dalej...

Kolejne inwestycje w Zakliczynie

Chodnik ze ścieżką rowerową o długości 750 metrów powstanie w Zakliczynie w ramach projektu mającego na celu wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej. Projekt realizowany będzie w 11 gminach subregionu tarnowskiego. To nie jedyna realizowana obecnie w gminie Zakliczyn inwestycja mająca na celu wzrost bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. czytaj dalej...

Rewitalizacja Rynku w Zakliczynie

Władze Zakliczyna zamierzają rozpocząć rewitalizację Rynku. Stosowne pozwolenie zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, samorząd gminy szuka źródeł dofinansowania, zarówno w funduszach unijnych, jak i budżecie rządu. czytaj dalej...

Będą lepsze drogi w gminie Zakliczyn

Do budżetu gminy bo Zakliczyn trafiają dodatkowe fundusze ze środków rządowych na remonty dróg oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To nie pierwsza w tym roku dotacja na ten cel, a władze gminy spodziewają się dalszych „zastrzyków” finansowych na poprawę stanu dróg. czytaj dalej...

Nagroda Tertila po raz 11

Starosta Powiatu Tarnowskiego i Prezydent Miasta Tarnowa zapraszają absolwentów szkół wyższych do uczestnictwa w jedenastej edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest tematyka pracy dyplomowej, która musi wiązać się z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Termin składania prac upływa 15 września. czytaj dalej...

Za życiem

Z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska w Krakowie odbyła się jedna z 16 regionalnych konferencji w ramach projektu „Konsultacje plus”. Na konferencje te składają się konsultacje społeczne zmian w ustawach wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. czytaj dalej...

Uroczyste zakończenie prac

W dniu 6 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice uroczyście zakończono prace przy stabilizacji osuwiska na odcinku drogi powiatowej. Całkowity koszt inwestycji, realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach oraz firmę Skanska, wyniósł ponad 4,5 mln zł. czytaj dalej...

| | | |