Tarnów

Koncert dla hospicjum

8 lutego o godzinie 17.00 w tarnowskim teatrze odbędzie się koncert charytatywny na rzecz Tarnowskiego Hospicjum Domowego, z udziałem Kapeli znad Baryczy, która zaprezentuje kolędy i pastorałki. W przerwie koncertu wolontariusze Tarnowskiego Hospicjum Domowego będą kwestować w foyer teatru. czytaj dalej...

„Chrońmy to, co najcenniejsze”

4 lutego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbyła się konferencja zorganizowana przez parlamentarzystki Klubu Platformy Obywatelskiej w ramach kampanii „Chrońmy to, co najcenniejsze”. Data została wybrana nieprzypadkowo, 4 lutego to Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. czytaj dalej...

Pieniądze na remont teatru

7,7 miliona złotych przekazane zostanie z budżetu Województwa Małopolskiego na remont tarnowskiego teatru. To już nie deklaracje, ale fakt potwierdzony umową podpisaną przez marszałka Marka Nawarę i prezydenta Ryszarda Ścigałę. Prace mogą rozpocząć się pod koniec czerwca, a przez kilkanaście miesięcy teatr występował będzie poza swoją siedzibą, m.in. w Tarnowskim Centrum Kultury, Mościckim Centrum Kultury i Pałacu Młodzieży, a także poza Tarnowem. czytaj dalej...

Prezentacja wielkiego zderzacza

W Tarnowie otwarto 3 lutego interaktywną wystawę „Wielki Zderzacz Hadronów - Jak to działa?”, którą będzie można oglądać od 3 do 8 lutego w sali widowiskowo - sportowej przy ulicy Gumniskiej w Tarnowie. Oficjalne otwarciu ekspozycji towarzyszył wykład prof. dr. hab. Jan Pluty z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. czytaj dalej...

Tarnów gotowy na kryzys?

3 lutego odbyła się odprawa rozliczeniowo - zadaniowa obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Tarnowie. Liczne ćwiczenia, szkolenia, zmiany w planie reagowania kryzysowego, aktualizacja planu ochrony przed powodzią czy podsumowanie procedur związanych z zagrożeniem ludności - to tylko niektóre z działań jakie w ubiegłym roku podjął Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie było też okazją do wyróżnienia osób i instytucji, które w minionym roku najlepiej wywiązywały się ze swoich obowiązków. czytaj dalej...

Recepta na sukces?

5 lutego w Sali Lustrzanej przy ulicy Wałowej w Tarnowie odbędzie się konferencja i warsztaty na temat „Jak osiągnąć sukces w czasach kryzysu?". Organizatorem spotkania jest Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego. Gościem honorowym konferencji będzie profesor Zbigniew Nęcki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. czytaj dalej...

Wielki Zderzacz w Tarnowie

III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza będzie organizatorem tarnowskiej wystawy „Wielki Zderzacz Hadronów - Jak to działa?”, opracowanej przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej. Wystawę będzie można oglądać w Tarnowie w hali sportowo - widowiskowej przy ulicy Gumniskiej od 3 do 8 lutego. Współorganizatorami ekspozycji są Prezydent Miasta Tarnowa i Pałac Młodzieży w Tarnowie. czytaj dalej...

Zwolnienia w "Azotach"

W Azotach Tarnów zakończył się pierwszy etap zgłoszeń pracowników do programu dobrowolnych odejść. Do piątku, 31 stycznia, deklaracje o przystąpieniu do programu składali pracownicy posiadający uprawnienia do emerytury lub nabywający prawa do emerytury lub wcześniejszej emerytury w roku 2009. Pozostali pracownicy mogą złożyć deklarację przystąpienia do programu do 14 lutego. czytaj dalej...

Akcja „Parkingowy”

Forumowa Grupa Pewnych Osób czyli grupa tarnowskich internautów postanowiła 30 stycznia przeprowadzić akcję informacyjną. Ubrani w żółte kamizelki pouczali tarnowskich kierowców na Placu Kazimierza o wysokości grzywien za parkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych. czytaj dalej...

Harcerze całym życiem

W tarnowskim hufcu ZHP im. gen. Józefa Bema, wznowił działalność Instruktorski Krąg Seniora i Starszyzny Harcerskiej. Jego celem jest aktywizacja starszyzny i seniorów harcerskich oraz przekazywanie wiedzy i doświadczeń harcerskich między pokoleniami tarnowskich harcerzy. czytaj dalej...

Wręczono „Rózgi” i „Róże”

30 stycznia w restauracji „Pasaż” podsumowano drugą edycję plebiscytu tygodnika TEMI, którego czytelnicy przyznawali „Złote Róże” i „Złote Rózgi” za rok 2008. Wręczono po trzy „wyróżnienia” w obydwu kategoriach. Jedynym, który otrzymał obydwa przedmioty był Ryszard Ścigała, prezydent Tarnowa. czytaj dalej...

Azoty Tarnów: „Ostry start” sezonu nawozowego

„Ostry start” sezonu na nawozy azotowe potwierdza tezę, że dzięki pieniądzom z unijnego programu dla obszarów wiejskich i stabilnemu popytowi na żywność rolnictwo – co ważne dla jednego z największych polskich producentów nawozów, Azotów Tarnów - nie powinno znacząco odczuć skutków kryzysu finansowego. czytaj dalej...

Nowe miejsca w Warsztacie

Warsztat Terapii Zajęciowej imienia Jana Pawła II w Tarnowie, prowadzony przez Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”, rozszerza swoją działalność. Przy ulicy Hodowlanej 6 zostaną utworzone cztery nowe miejsca dla osób niepełnosprawnych od 16. roku życia. czytaj dalej...

Udana aukcja

Około 10 tysięcy złotych zebrano podczas aukcji prac uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie. Impreza, będąca podsumowaniem wystawy „Mistrz i uczeń” odbyła się w tarnowskim teatrze 30 stycznia. czytaj dalej...

Strażacki konkurs plastyczny

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego przebiega w tym roku pod hasłem „Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga". Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w przypadku występowania wszelkiego typu zagrożeń. Eliminacje gminne potrwają do końca lutego, rozstrzygnięcie na szczeblu centralnym nastąpi w czerwcu. czytaj dalej...

| | | |