„Chłopi”, „Pan Tadeusz” lub Kochanowski z Myśliwskim

Ponad 4 500 maturzystów przystąpiło 4 mają do egzaminu dojrzałości w Tarnowie. Na początek zdawano obowiązkowy egzamin z języka polskiego. Tematy dla zdających na poziomie podstawowym dotyczyły „Chłopów” Reymonta i „Pana Tadeusza”, uczniowie zdający egzamin na poziomie rozszerzonym zmierzyli się z poezją Jana Kochanowskiego i prozą Wiesława Myśliwskiego. Ci drudzy mieli nieco więcej czasu na uporanie się z egzaminem.

W tarnowskich szkołach przeszło 4 500 abiturientów szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło 4 maja do egzaminu dojrzałości. Jako pierwszy zdać należy egzamin z języka polskiego. Dla uczniów zdających maturę na poziomie podstawowym, a takich była zdecydowana większość, przygotowano tematy z „Chłopów” (Los starych ludzi w społeczności lipeckiej) i „Pana Tadeusza” (Scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny).
Dla zdających egzamin na poziomie rozszerzonym przygotowano tematy dotyczące poezji Jana Kochanowskiego (Różnice w postawie poety wobec Rozumu i Mądrości na podstawie Pieśni XII i Trenu IX) i prozy Wiesława Myśliwskiego (Metaforyczne znaczenie drogi na podstawie fragmentu powieści „Kamień na kamieniu). Maturzyści zdający egzamin na poziomie rozszerzonym musieli także rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do tekstu „Sztuka jako schody ruchome”.
Kolejne egzaminy pisemne maturzyści zdawać będą z języka obcego i jednego wybranego przedmiotu oraz egzaminy ustne z języka polskiego i obcego.
04.05.2009
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |