„Azoty” z lepszymi wynikami

Jak wynika z opublikowanego Skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2008 Azoty Tarnów osiągnęły w roku ubiegłym zysk z działalności operacyjnej wyższy o 5,3 mln zł od prognozowanego. Również zysk netto tarnowskiej spółki był wyższy od planowanego.

„Azoty” Tarnów osiągnęły w minionym roku lepsze od prognozowanych wyniki finansowe. Jak wynika ze Skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2008 zysk z działalności operacyjnej był wyższy o przeszło pięć milionów - prognozowane 83,847 mln zł., a wykonane 89,228 mln zł.
Również zysk netto tarnowskiej spółki jest wyższy o 0,76 mln zł. od planowanego i lepszy od wypracowanego w roku 2007. (2007: 56,023 mln zł, 2008: 74,657 mln zł).
05.05.2009
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |