Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - Praca i świętość

 

 Jest rzeczą oczywistą, że praca stanowi najbardziej powszechne doświadczenie człowieka, które dogłębnie wpisuje się w ludzki los i w ludzkie przeznaczenie. Oczywiście, można powiedzieć, że praca stanowi również o ciężarze ludzkiego losu – praca jest uciążliwa i zdaje się być pewnym ograniczeniem nałożonym na człowieka, ponieważ pracując człowiek wprawdzie zapewnia sobie środki do życia, ale zarazem traci wiele znaczących możliwości poznania, nawiązania oczekiwanych relacji, spełnienia wielu pragnień i dążeń, które nosi w sercu itd. Praca zdaje się iść pod prąd temu, co oczekiwane przez człowieka.

Gdy zauważamy, że życie każdego człowieka związane jest z pracą, warto odnotować, że powszechne przeznaczenie i powołanie do pracy, nawet przy uznaniu związanego z nią „potu czoła”, nabrało pozytywnego znaczenia dopiero wraz z wiarą chrześcijańską. Św. Paweł w Drugim Liście do Tesaloniczan naucza: „Kto nie chce pracować, niech też nie je! Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi: wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli” (3,10-12). My dzisiaj nie czujemy całej nowości, wręcz rewolucyjności, która kryje się za tą wypowiedzią. Jest to przecież pierwsze stwierdzenie, które unaoczniło, że jak każdy człowiek je, tak każdy powinien sobie osobiście na jedzenie zapracować. W świecie starożytnym nie głoszono bynajmniej podobnych przekonań. Niekonieczność pracy była jednym z elementów starożytnego rozumienia wolności. I choć większość ludzi podejmowała jakąś pracę, to jednak praca była uważana przede wszystkim za obowiązek niewolników. Człowiek wolny był „wolny od pracy”. Trzeba było dopiero chrześcijaństwa, by dokonać przewrotu w tym mocno zakorzenionym myśleniu, co bynajmniej nie było wcale rzeczą łatwą. Dopiero intensywne nauczanie na ten temat i nowy sposób podchodzenia do pracy prezentowany przez chrześcijan dokonywał stopniowej zmiany w utrwalonej mentalności.

Dzisiejszym problemem nie jest już przyjęcie przekonania o powszechnym powołaniu do pracy, bo tego problemu nikt właściwie nie dyskutuje. Powszechnie uznaje się bezrobocie za klęskę społeczną i klęskę osobistą bezrobotnego.Co więcej, ludzie nie tylko pracują, ale pracują coraz ciężej, co jest wprawdzie pewnym paradoksem, gdy uwzględni się wszelkie apoteozy postępu i wyzwolenia, które niby przynosi, ale zarazem jawi się jako fakt. Rozwój techniki i technologii nie przekłada się łatwo na ulgi w pracy. Co więcej, mamy pracować coraz dłużej jak zaproponował nam parlament w reformie ustawy emerytalnej. Z chrześcijańskiego punktu widzenia najważniejsze pytanie dzisiaj dotyczy tego, w jaki sposób całe wielkie i ciężkie dzieło pracy, nieodłącznej od ludzkiego losu, włączyć w chrześcijańskie dążenie do świętości. Można powiedzieć, że właściwie chodzi o to, by spójnie połączyć ze sobą powszechne powołanie do pracy z powszechnym powołaniem do świętości.

By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba na nowo sięgnąć do perspektywy duchowej wyznaczonej ludziom świeckim przez nauczanie II Soboru Watykańskiego. Stanowi ona także niezastąpiony element chrześcijańskiego spojrzenia na pracę, by efektywnie włączyć ją w chrześcijańskie uświęcenie. Ażeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do lekcji, która płynie z dziejów duchowości chrześcijańskiej. Nie ulega więc wątpliwości, że do XX wieku w teologii mówiono o powszechnym powołaniu do świętości, i to mówiono wiele, to znaczy uznawano, że człowiek każdego stanu i każdego zawodu może osiągnąć świętość życia. Konkretni święci, których czci się w Kościele, należący do różnych stanów i będący przedstawicielami różnych „zawodów”, są tego wymownym potwierdzeniem. Trzeba niemniej jednak pamiętać, że tę powszechną świętość ujmowano w kluczu: „mimo że…”, to znaczy: kupiec może się uświęcić, mimo że jest kupcem, a policjant może się uświęcić, mimo że jest policjantem itd. W nauczaniu II Soboru Watykańskiego, wypowiadając się w duchu tradycji kościelnej o powszechnym powołaniu do świętości, dokonano zmiany dotychczasowej perspektywy, ujmując ją w kluczu: „dlatego że…”, to znaczy: kupiec uświęca się, dlatego że jest kupcem, a policjant, dlatego że jest policjantem. Co to znaczy? Praca została uznana bardziej integralnie i wewnętrznie za element ludzkiej świętości. Nie jest już widziana jako coś sytuującego się obok chrześcijańskiego dążenia do świętości („mimo że”), ale jako jego ważny, a nawet konieczny element („dlatego że”). Wydaje się, że nie ma większego dowartościowania pracy niż usytuowanie jej w takiej właśnie ogólnej perspektywie, tym bardziej że jest to w pełni uzasadnione, jeśli patrzymy na pracę w perspektywie biblijnej.

Jeśli chodzi o tradycję Kościoła, to można powiedzieć, że w takiej perspektywie usytuowali pracę na przykład kartuzi w ramach swojej wizji duchowej, o czym przekonujemy się czytając ich wypowiedzi na temat pracy. Motto ich monastycyzmu głosiło: praedicaremanibus, to znaczy przepowiadać za pośrednictwem pracy ręcznej (nie mimo podejmowanej pracy). Kwestia pracy w zakonie kartuzów na pewno zasługuje na przypomnienie i dowartościowanie. W takiej samej perspektywie, dostosowanej do sytuacji duchowej czasów współczesnych, usytuował ludzką pracę św. Josemaria Escriva de Balaguer, założyciel Opus Dei, czyniąc z tej perspektywy główny element swojego przesłania duchowego i eklezjalnego, zwłaszcza jeśli chodzi o świętość świeckich. Jego ideałem stała się „świętość przez pracę zawodową”.

Określenie perspektywy duchowej dla pracy chrześcijanina jest oczywiście rzeczą o zasadniczym znaczeniu. Pozostaje jednak pytanie o to, w jaki sposób można ukonkretnić tę perspektywę w życiu chrześcijańskim. W tym miejscu wskażę na dwie podstawowe możliwości aktualizowania tej perspektywy.

Najpierw trzeba wymienić prawą intencję. Chodzi o to, by na początku każdego dnia w sposób świadomy dokonać przed Bogiem, najlepiej w czasie modlitwy porannej, aktu ofiarowania całego dnia i wszystkich podejmowanych prac Bogu. W takim akcie wyraża się najdobitniej przekonanie, że wszystko, co podejmiemy w ciągu dnia, i wszystko, co się zdarzy, stanowi opatrznościowy element naszego dążenia do Boga. Stanowi więc przychylna okoliczność daną nam przez Boga ze względu na nasze uświęcenie.

Drugi element jest ściśle związany z mszą świętą. Przede wszystkim w czasie przygotowania darów jest najbardziej odpowiedni moment, by wraz z chlebem i winem, które mają zostać przemienione w Ciało i Krew Chrystusa, ofiarować swoje życie Bogu, a więc także podejmowane prace, trudy, dążenia itd., czyli to wszystko, co stanowi treść naszego konkretnego życia. W tym momencie niejako koncentruje się ludzkie zmierzanie do spotkania z Bogiem, ponieważ wszystko to, co ludzkie, stając się duchowym darem, zostaje włączone w wielką perspektywę ostatecznego wypełniania, którego zwieńczeniem jest sam Trójjedyny Bóg.

Praca może być zatem rzeczywiście efektywnym elementem świętości chrześcijańskiej. Doświadczenie chrześcijańskie to potwierdza i wyraźnie ukierunkowuje wszystko to, co ludzkie. Człowiek uświęca się nie mimo tego, że pracuje, ale dlatego że pracuje. Takie jest kluczowe przesłanie „ewangelii pracy”, o której mówi Kościół i której mozolnie naucza, mimo że kłóci się to z mentalnością tego świata, która podobnie jak świat starożytny, chciałaby odrzucić pracę w imię ludzkiej wolności. Tymczasem wolność jest możliwa do osiągnięcia tylko przez człowieka pracującego.

 

ksiądz Janusz Królikowski

09.11.2013
Komentarze:
azrael: 04.02.2014
- TW \"Dąbrowski\" (później jako TW \"Wiktor\") - kapelan jednego z biskupów na Górnym Śląsku. Został przyłapany na nielegalnym przewozie towarów luksusowych, pochodzących z ówczesnej \"Baltony\" (sieci sklepów dewizowych dla marynarzy). W wyniku szantażu podjął współpracę, donosząc m.in. na księży z archidiecezji katowickiej i tamtejszych działaczy opozycyjnych, w tym na Kazimierza Świtonia. Za swoje usługi był wynagradzany paczkami żywnościowymi. W wolnej Polsce został biskupem, a później arcybiskupem.
Bradleyaspet: 06.06.2017
Procure Cialis online at smutty prices from accessrx.com, an online facilitator. Handle erectile dysfunction enervation when you clean Cialis online. cialis black Here are righteous about tips roughly to suborn Cialis online of USA and EU, erectile dysfunction medicines, how to stumble on Cialis online and other busy advice ... cialis viagra Structure Cialis from Superdrug Online Doctor. We attend to arrange for a fasting and wary post - choose between liberated deliverance and in market pick up at a particular Superdrug ...
Derekpen: 07.06.2017
cheaper kamagra buy kamagra paypal kamagra chewable acheter kamagra kamagra 100mg sale
Richardmus: 07.06.2017
online pharmacies propecia propecia prostate cancer cost propecia walgreens propecia canada propecia success
Richardmus: 07.06.2017
celebrities on propecia cvs propecia propecia discount rogaine vs propecia effects of propecia
Derekpen: 07.06.2017
kamagra efervescente kamagra tablets review kamagra 4 u kamagra polo kamagra forum
Juliansak: 08.06.2017
where to buy viagra over the counter buy real viagra online where to buy viagra can you buy viagra over the counter
Michaelthapy: 08.06.2017
cialis cost cialis for sale cialis 20mg cialis canada
Andrewploft: 08.06.2017
prednisone tablets prednisone cost prednisone 20mg tablet prednisone medications
RonaldAnype: 08.06.2017
free dating sites in usa without payment best free dating sites best free dating sites top free online dating sites
WilliamVam: 08.06.2017
canada drug center pharmacy prices for levitra northwest pharmacy online drugstore canada drugs
Jasondor: 08.06.2017
where can i buy valtrex cheap valtrex online buying valtrex online valtrex generic
MarioNeumn: 09.06.2017
antibiotic flagyl where to buy flagyl buy flagyl buying flagyl online
StephenBromo: 09.06.2017
order doxycycline online buy doxycycline online doxycycline 100mg buy doxycycline 100mg online
AllenGuilt: 09.06.2017
bactrim order online buy bactrim online order for bactrim generic for bactrim
Lloydnuark: 09.06.2017
buy zithromax 500mg buy generic zithromax where to order zithromax buy zithromax online usa
JoshuaBum: 09.06.2017
best place to buy cialis online buy cialis online in usa buy cialis in canada buy cialis online canada
ErwinReive: 10.06.2017
buy levitra online cheap buy levitra now buy levitra 20mg buy levitra 20 mg
CharlesJef: 10.06.2017
buy kamagra oral jelly what is oral jelly kamagra kamagra 100 oral jelly kamagra oral jelly for sale
JamesDix: 10.06.2017
buy viagra online cheap viagra order viagra order online cheap viagra online canadian pharmacy
Wesleyenlab: 10.06.2017
Dennisunire: 10.06.2017
cheap cialis 20mg cheap cialis pills propecia buy online buy propecia online where can i buy doxycycline for my dog buy doxycycline without prescription where can i buy clomid buy clomid online cheap best place to buy cialis online forum buy generic cialis
Jasonnut: 11.06.2017
viagra price per pill best price for viagra viagra price per pill viagra 100mg price
MwzrkGes: 12.06.2017
trenbolone transformation
trenbolone acetate
<a href="http://trenboloneacetatemix.accountant/">buy trenbolone </a>
is trenbolone legal #33hhoogg2233
DsbvubGes: 12.06.2017
hgh gnc
hgh injections
<a href="http://hghhormonex.accountant/">serovital-hgh dietary supplement </a>
hgh therapy #474788wwwwww
KevinmaP: 12.06.2017
christmas slot games slot games for pc free slot games app quick hits slot machine games
DktkjfGes: 12.06.2017
serovital-hgh dietary supplement
hgh buy
<a href="http://hghgrowthhormoness.accountant/">is hgh a steroid </a>
http://hghgrowthhormoness.us/ - hgh for women
is hgh safe #744uuryHHHss
ClintonNully: 12.06.2017
silver oak casino no deposit bonus codes cool cat casino no deposit bonus codes 2017 casino bonus codes casino deposit bonus
DbujxxGes: 13.06.2017
how to increase hgh
hgh injections
<a href="http://hgh.space/">hgh reviews </a>
http://hgh.life/ - hgh cycle
hgh for sale at gnc
SteveRaT: 13.06.2017
viagra generic viagra coupon how to buy viagra online how to buy viagra
DjrpwrGes: 13.06.2017
hgh side effects
hgh pills
<a href="http://hghhormonex.us/">hgh factor </a>
http://hghgrowthhormoness.accountant/ - hgh pills
hgh pro
DzwpqpGes: 13.06.2017
serovital hgh amazon
human growth hormone pills
<a href="http://hgh.space/">dwayne johnson hgh </a>
http://hghhormonex.accountant/ - human growth hormone online
hgh pro
DbrzgyGes: 13.06.2017
hgh before and after
hgh hormone
<a href="http://hghhormonex.us/">hgh for sale at gnc </a>
http://hghhormonex.com/ - buy hgh
dwayne johnson hgh
DexuenGes: 13.06.2017
hgh hardware
human growth hormone
<a href="http://hghgrowthhormoness.us/">hgh belly </a>
http://hgh.life/ - buy hgh
serovital-hgh dietary supplement
DqlgalGes: 13.06.2017
side effects of hgh
hgh pills
<a href="http://hghgrowthhormoness.com/">hgh cycle </a>
http://hgh.space/ - hgh cycle
hgh hormone
DcjxoxGes: 13.06.2017
how to get hgh
hgh cycle
<a href="http://hghgrowthhormoness.us/">serovital-hgh dietary supplement </a>
http://hghgrowthhormoness.us/ - human growth hormone online
hgh factor
DuxnonGes: 13.06.2017
trenbolone cow
trenbolone results
steroids trenbolone <a href="http://trenbolonex.accountant/">trenbolone hexahydrobenzylcarbonate </a>
what is trenbolone http://trenboloneacetatemix.com/ - trenbolone
trenbolone cow
DesuvrGes: 13.06.2017
side effects of hgh
hgh buy
hgh factor <a href="http://hghhormonex.accountant/">hgh hormone </a>
buy hgh http://hghhormonex.accountant/ - hgh for men
hgh hardware
DkoxvzGes: 13.06.2017
peyton hgh
hgh
natural hgh <a href="http://hghgrowthhormoness.us/">hgh hormone </a>
where to buy hgh http://hghhormonex.us/ - human growth hormone online
benefits of hgh
DcnfxjGes: 14.06.2017
buy hgh
hgh for women
best hgh supplement <a href="http://hghgrowthhormoness.us/">hgh hormone </a>
hgh benefits http://hghhormonex.com/ - hgh pills
serovital-hgh reviews
CharlesJab: 14.06.2017
LavernUnfar: 14.06.2017
where can i buy cialis cheap buy cialis cheap online cheap viagra cialis where can i get cialis cheap
LeonardVab: 14.06.2017
DoigxpGes: 14.06.2017
hgh hardware
hgh pills
is hgh a steroid <a href="http://hgh.space/">hgh injections </a>
best hgh supplement http://hghgrowthhormoness.com/ - human growth hormone
hgh dosage
shaylieor: 14.06.2017
Hey very cool site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I\'ll bookmark your site and take the feeds also…I am happy to find a lot of useful info here in the post, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . . Free Erotic Picture Galleries
BryanSed: 14.06.2017
accutane cheap accutane buy accutane buy online usa accutane online order
PeterTor: 14.06.2017
buy tadalafil online buy generic tadalafil online cheap buy tadalafil tablets tadalafil buy online canada
GregoryFup: 14.06.2017
GeorgeDox: 15.06.2017
i need to buy cytotec buy cytotec online where can i buy cytotec here in philippines can i buy cytotec at walmart
Gregorynig: 15.06.2017
where to buy motilium meltabs online no prescription where can i buy motilium in california buy generic tabs net motilium online where to buy motilium in the us
Raymondblurb: 15.06.2017
herb viagra for sale generic viagra for sale viagra for sale without prescription herb viagra for sale
EdwardPrect: 15.06.2017
best place to buy generic cialis online forum when will cialis be generic buy generic cialis buy cialis generic
AndreHiz: 16.06.2017
walgreens viagra coupon pfizer viagra coupon free viagra samples coupon viagra trial coupon
MichaelRed: 16.06.2017
buy levitra on line buy levitra where buy levitra now where to buy generic levitra online
Williamadvog: 16.06.2017
order viagra online cheap viagra order online usa how to order viagra online safely how to order viagra online
Hectordix: 16.06.2017
viagra discount viagra discount coupons get discount viagra online viagra retail discount
KevinKem: 16.06.2017
prednisone for dogs buy online buy prednisone online buy prednisone online overnight buy prednisone 10mg
VictorSiz: 17.06.2017
where to buy levitra buy levitra at walmart buy levitra online where to buy levitra online
Tyroneheeva: 17.06.2017
order cheap valtrex where to buy valtrex where to buy valtrex buy valtrex online
Gregoryanymn: 17.06.2017
where can you buy viagra best place to buy viagra online cheap viagra best places to buy viagra
ChrisRic: 17.06.2017
doxycycline tablets buy online where to buy doxycycline doxycycline where to buy where can i order doxycycline
Jamesberty: 17.06.2017
purchase amoxil buy amoxil online cheap can i buy amoxil over the counter buy generic amoxil no prescription
Bobbylex: 17.06.2017
where to buy lasix furosemide buy generic lasix online where to buy lasix where to buy lasix furosemide
PedroLergy: 17.06.2017
where to buy kamagra buy kamagra online next day delivery buy kamagra oral jelly online buy kamagra 100mg generic viagra
Robertelete: 18.06.2017
where to buy zithromax buy zithromax online where to buy zithromax zithromax online cheap
FrankMix: 19.06.2017
buy cialis were can i buy cialis buy cialis online in usa buy cheapest cialis
RandyZen: 19.06.2017
Robertseext: 19.06.2017
where to order levitra online buy levitra online from canada levitra mail order buy viagra levitra
Idocaft: 19.06.2017
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. Ill definitely comeback. http://www.mrston.ml/index.php?topic=481634.new#new http://www.sexybang.top/gal/7790.html http://www.sexybang.top/gal/6370.html http://rexuiz.top/
RonaldBof: 20.06.2017
buy propecia no prescription buy propecia without prescription buy propecia no prescription buy generic propecia
RobertTor: 20.06.2017
prednisone to buy buy prednisone online for dogs buy prednisone buy prednisone canada online
RichardSkite: 22.06.2017
female viagra for sale herb viagra for sale viagra for sale ebay herb viagra for sale
DonaldSenry: 22.06.2017
buy cialis online canada buy cialis from canada best place to buy cialis online buy generic cialis online
AndrewPhisp: 22.06.2017
buying cialis cheap cheap cialis cialis cheap cialis cheap
TimmyFup: 22.06.2017
cheap viagra pills for sale cheap viagra online cheap viagra without prescription where can i buy viagra cheap
GeraldUsali: 22.06.2017
buy cheap viagra on line buy generic viagra online buy viagra online reviews buy viagra cheaper
KennethVek: 24.06.2017
offewly: 25.06.2017
viagra alternative pills online viagra viagra coupon walgreens cheap viagra online
Idocaft: 25.06.2017
la frase Encantador http://lunch-ro.net/cp/fluxbb/viewtopic.php?pid=579353#p579353 http://liza-andronikovatmr.tumblr.com/ http://www.sexybang.top/ http://www.tournoi13.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=592641
phelve: 25.06.2017
order cialis online without prescription canadian pharmacy [url=http://buycialiscrxonline.com]buy generic cialis[/url] cialis ordering buy generic cialis online
phelve: 25.06.2017
personal loan places near me [url=http://paydayloans4online.com]pay day loans[/url] ez payday cash advance
Biargo: 26.06.2017
how much is viagra at walmart cialis generic [url=http://buycialisprxonline.com]buy cialis[/url] buy online cialis cialis cialis generic
Biargo: 26.06.2017
generic cialis lowest price [url=http://buycialisprxonline.com]cialis generic[/url] viagra cocaine cialis pills cialis buy cialis
Idocaft: 28.06.2017
Es posible otra variante http://ros.inf1f2.ru/viewtopic.php?pid=9034#p9034 http://medina-vera3v60.tumblr.com/ https://www.youtube.com/watch?v=H4wtA-4FERc http://golos-semyonf20.tumblr.com/
CharlesDog: 28.06.2017
wh0cd890119 [url=http://costofcymbalta.us.com/]cymbalta duloxetine[/url] [url=http://buyproscar.us.org/]proscar lowest cost[/url] [url=http://clomid.us.org/]Clomid[/url] [url=http://viagra2016.us.com/]viagra cost[/url]
Idocaft: 01.07.2017
Comprendo esta pregunta. Discutiremos. http://heqgateway.com/viewtopic.php?f=2&t=156435&p=178809#p178809 http://www.sexybang.top/ http://pornblogpw.blogspot.com/ https://twitter.com/roberttierrez
Aarongab: 01.07.2017
wh0cd208679 [url=http://buybuspar.us.org/]Buy Buspar[/url] [url=http://atenolol.us.com/]atenolol[/url] [url=http://prozac.us.com/]prozac[/url] [url=http://celexa2016.us.com/]Celexa[/url] [url=http://medrol247.us.org/]generic medrol[/url]
Idocaft: 02.07.2017
Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information specifically the last part :) I care for such information much. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and best of luck. http://www.sexybang.top/gal/5098.html http://satanischetempel.nl/forum/viewtopic.php?f=4&t=382439 http://noreferer.win/ http://roberttierrez.blogspot.com/
DfcspxGes: 02.07.2017
hahgsgdnna - google.com google.com - hywyywkkkkkkzzzzsssss
cilaree: 04.07.2017
quick loans bad credit [url=http://paydayloanses.com/]cash advance[/url] bad credit payday loans pay day loans
dayloasy: 07.07.2017
Somebody essentially help to make seriously articles I\'d state. This is the very first time I frequented your web page and up to now? I surprised with the analysis you made to make this particular submit incredible. Wonderful activity! http://fastleee.tumblr.com/ http://www.sexybang.top/ https://twitter.com/good_choise http://bezpieczni.uk/index.php?topic=21255.new#new
Davamuntee: 09.07.2017
Cialis Jour [url=http://pricescial.com]online pharmacy[/url] Benzac Ac
Davamuntee: 12.07.2017
Venta Cialis Sevilla [url=http://levinorx.com]viagra online prescription[/url] Comprar Levitra En Madrid Sin Receta
Davamuntee: 15.07.2017
Confezioni Viagra 100 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis price[/url] Primolut To Buy Online
Davamuntee: 15.07.2017
Confezioni Viagra 100 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis price[/url] Primolut To Buy Online
Davamuntee: 15.07.2017
Confezioni Viagra 100 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis price[/url] Primolut To Buy Online
Davamuntee: 15.07.2017
Confezioni Viagra 100 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis price[/url] Primolut To Buy Online
Davamuntee: 15.07.2017
Confezioni Viagra 100 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis price[/url] Primolut To Buy Online
Davamuntee: 15.07.2017
Confezioni Viagra 100 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis price[/url] Primolut To Buy Online
Davamuntee: 15.07.2017
Confezioni Viagra 100 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis price[/url] Primolut To Buy Online
Davamuntee: 15.07.2017
Confezioni Viagra 100 Mg [url=http://onlinecial.com]cialis price[/url] Primolut To Buy Online
Davamuntee: 16.07.2017
Terbenifine And Keflex [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Finasteride 1 Mg No Prescription Needed
Davamuntee: 16.07.2017
Terbenifine And Keflex [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Finasteride 1 Mg No Prescription Needed
Davamuntee: 16.07.2017
Terbenifine And Keflex [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Finasteride 1 Mg No Prescription Needed
Davamuntee: 16.07.2017
Terbenifine And Keflex [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Finasteride 1 Mg No Prescription Needed
Davamuntee: 16.07.2017
Terbenifine And Keflex [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Finasteride 1 Mg No Prescription Needed
Davamuntee: 16.07.2017
Terbenifine And Keflex [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Finasteride 1 Mg No Prescription Needed
Davamuntee: 16.07.2017
Terbenifine And Keflex [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Finasteride 1 Mg No Prescription Needed
Davamuntee: 16.07.2017
Terbenifine And Keflex [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Finasteride 1 Mg No Prescription Needed
Davamuntee: 17.07.2017
Kamagra Overnight Delivery [url=http://femalecial.com]cialis price[/url] Orlistat Drug Dosage
Davamuntee: 17.07.2017
Kamagra Overnight Delivery [url=http://femalecial.com]cialis price[/url] Orlistat Drug Dosage
Davamuntee: 17.07.2017
Kamagra Overnight Delivery [url=http://femalecial.com]cialis price[/url] Orlistat Drug Dosage
Davamuntee: 17.07.2017
Kamagra Overnight Delivery [url=http://femalecial.com]cialis price[/url] Orlistat Drug Dosage
Davamuntee: 17.07.2017
Kamagra Overnight Delivery [url=http://femalecial.com]cialis price[/url] Orlistat Drug Dosage
Davamuntee: 17.07.2017
Kamagra Overnight Delivery [url=http://femalecial.com]cialis price[/url] Orlistat Drug Dosage
Davamuntee: 17.07.2017
Kamagra Overnight Delivery [url=http://femalecial.com]cialis price[/url] Orlistat Drug Dosage
Davamuntee: 17.07.2017
Kamagra Overnight Delivery [url=http://femalecial.com]cialis price[/url] Orlistat Drug Dosage
Agustinniz: 18.07.2017
top rated mattresses for 2017 [url=http://valdesystems.com/]best mattress to buy for 2017[/url] top ten mattresses 2017 best memory foam mattress 2017 [url=http://valdesystems.com/]best memory foam mattress 2017[/url] best rated hybrid mattresses 2017 the best mattress 2017 [url=http://topmattressreviews.org/best-mattress-to-buy-in-2017/]top mattress 2017[/url] top 10 mattresses 2017 mattresses 2017 [url=http://bestmattressreviewsandratings.com/best-mattress-to-buy-in-2017/]best mattress to buy in 2017[/url] best mattress to buy in 2017 best mattresses for 2017 [url=http://innovasaber.com/best-mattress-to-buy-in-2017/]best mattress to buy for 2017[/url] best mattress to buy for 2017 casper dog bed coupon [url=http://valdesystems.com/casper-mattress/]caspers codes[/url] casper codes leesa mattress discount [url=http://valdesystems.com/leesa-mattress/]leesa mattress discount[/url] leesa mattress discount printable amerisleep coupon [url=http://valdesystems.com/amerisleep-mattress/]amerisleep discounts[/url] amerisleep bed discount print helix coupons [url=http://valdesystems.com/helix-mattress/]helix mattress coupon codes[/url] helix promotion code printable winkbeds coupon [url=http://valdesystems.com/winkbeds-mattress/]winkbeds referral codes[/url] printable winkbeds coupon top rated mattress for 2017 best mattress to buy in 2017 best mattresses in 2017 best mattress to buy in 2017 top rated mattresses 2017 best mattress 2017 for side sleeper best mattresses for 2017 best time to buy mattress 2017 best mattress in 2017 top rated mattress 2017 best rated mattresses 2017 top rated mattresses for 2017 caspers codes promo code casper casper bed discount promo code leesa leesa coupons online leesa promo codes amerisleep discount code amerisleep coupons amerisleep promotion code free helix coupons helix mattress coupon code coupon for helix mattress coupons winkbeds promo code winkbeds coupon winkbeds
Agustinagefe: 18.07.2017
the best mattresses 2017 [url=http://valdesystems.com/]mattress ratings 2017[/url] best mattress 2017 for side sleeper top rated mattress 2017 [url=http://valdesystems.com/]best budget memory foam mattress 2017[/url] best mattress to buy in 2017 best mattress to buy 2017 [url=http://topmattressreviews.org/best-mattress-to-buy-in-2017/]best memory foam mattresses for 2017[/url] best mattresses 2017 for couples top mattresses 2017 [url=http://bestmattressreviewsandratings.com/best-mattress-to-buy-in-2017/]best mattresses for 2017[/url] consumer reports best mattress 2017 macy mattress sale 2017 [url=http://innovasaber.com/best-mattress-to-buy-in-2017/]top rated mattresses for 2017[/url] best mattress of 2017 for side sleeper casper coupons [url=http://valdesystems.com/casper-mattress/]casper bed coupon[/url] casper mattress discount code coupon for leesa mattress [url=http://valdesystems.com/leesa-mattress/]print leesa coupon[/url] leesa find code amerisleep coupon code [url=http://valdesystems.com/amerisleep-mattress/]free amerisleep coupon code[/url] amerisleep discount codes helix uk discount [url=http://valdesystems.com/helix-mattress/]helix mattress coupon code[/url] helix codes winkbeds coupon code sheets [url=http://valdesystems.com/winkbeds-mattress/]winkbeds bed discount[/url] free winkbeds coupon code best mattresses to buy online 2017 the best mattress of 2017 best mattress to buy for 2017 best mattress of 2017 for side sleeper best mattresses for 2017 the best mattresses 2017 consumer reports best mattress 2017 top rated mattresses 2017 best mattress to buy in 2017 the best mattress of 2017 top 5 mattresses 2017 best time to buy mattress 2017 casper promo code 75 casper discount code casper discounts leesa sleep promo code leesa promotion code leesa promo coupon for amerisleep mattress amerisleep coupons online amerisleep mattress promo code helix coupons helix sleep promo code helix mattress discount code coupons winkbeds winkbeds promotion code winkbeds find code
dayloasy: 18.07.2017
Je voudrais parler beaucoup avec vous. http://www.sexybang.top/ http://familyfriendlyhq.ie/forum/viewtopic.php?f=34&t=64939 http://fastchoise.tumblr.com/ http://www.teddybearsofdoom.org/phpBB3/viewtopic.php?f=19&t=164976
Sonjaskamy: 19.07.2017
reviews costco hearing aids [url=https://wowhearingaids.com/]reviews on costco hearing aids[/url] digital hearing aid price comparison hearing aid kits [url=https://wowhearingaids.com/best-hearing-aids.html]hearing aid battery size 13 vs 312[/url] walmart stores that sell hearing aids rechargeable hearing aid batteries at walmart [url=https://wowhearingaids.com/hearing-aids-prices.html]costco hearing aids reviews 2016[/url] hearing aid battery size 312 hearing aid batteries 13 [url=https://wowhearingaids.com/hearing-aids-reviews.html]hearing aids prices at costco[/url] costco hearing aids review 2016 duracell hearing aid battery reviews hearing aids reviews and prices hearing aids prices at walmart hearing aids for sale cheap hearing aid batteries 13 walmart consumer reports hearing aids ratings walmart stores that sell hearing aids ebay beltone hearing aids for sale hearing aid at walmart prices behind the ear hearing aids reviews best hearing aids 2017 reviews d312 rechargeable hearing aid batteries
SonjaDaumn: 19.07.2017
costco hearing aids reviews and prices [url=https://wowhearingaids.com/]hearing aids prices costco[/url] hearing aid reviews 2017 resound hearing aid reviews consumer reports [url=https://wowhearingaids.com/best-hearing-aids.html]hearing aids research[/url] costco kirkland hearing aids reviews hearing aid battery 312 brown [url=https://wowhearingaids.com/hearing-aids-prices.html]hearing aids for sale[/url] resound hearing aids 2016 reviews hearing aids reviews and prices [url=https://wowhearingaids.com/hearing-aids-reviews.html]hearing aid resources[/url] hearing aid battery size 10 hearing aids for sale at amazon discreet hearing aids reviews 2017 tv hearing aids at walmart hearing aid batteries size 312a costco kirkland hearing aid reviews hearing aids prices canada hearing aids for sale at amazon walmart hearing aid batteries size 312 hearing aid amplifier at walmart 312 hearing aid battery reviews hearing aid pharmacy hearing aids prices at walmart
Davamuntee: 20.07.2017
Buy Viagra Online Canadian Health [url=http://levinorx.com]generic viagra[/url] Acheter Propecia 1mg
Davamuntee: 20.07.2017
Buy Viagra Online Canadian Health [url=http://levinorx.com]generic viagra[/url] Acheter Propecia 1mg
Davamuntee: 20.07.2017
Buy Viagra Online Canadian Health [url=http://levinorx.com]generic viagra[/url] Acheter Propecia 1mg
Davamuntee: 20.07.2017
Buy Viagra Online Canadian Health [url=http://levinorx.com]generic viagra[/url] Acheter Propecia 1mg
Davamuntee: 20.07.2017
Buy Viagra Online Canadian Health [url=http://levinorx.com]generic viagra[/url] Acheter Propecia 1mg
Davamuntee: 20.07.2017
Buy Viagra Online Canadian Health [url=http://levinorx.com]generic viagra[/url] Acheter Propecia 1mg
Davamuntee: 20.07.2017
Buy Viagra Online Canadian Health [url=http://levinorx.com]generic viagra[/url] Acheter Propecia 1mg
Davamuntee: 20.07.2017
Buy Viagra Online Canadian Health [url=http://levinorx.com]generic viagra[/url] Acheter Propecia 1mg
Agustinniz: 20.07.2017
best rated hybrid mattresses 2017 [url=http://valdesystems.com/]top ten mattresses 2017[/url] top rated mattress 2017 best mattress to buy 2017 [url=http://valdesystems.com/]best rated mattresses 2017[/url] top rated mattress for 2017 best mattresses 2017 for couples [url=http://topmattressreviews.org/best-mattress-to-buy-in-2017/]best mattresses for 2017[/url] best memory foam mattresses 2017 consumer reports best mattress 2017 [url=http://bestmattressreviewsandratings.com/best-mattress-to-buy-in-2017/]top rated mattresses for 2017[/url] top rated mattresses for 2017 the best mattresses 2017 [url=http://innovasaber.com/best-mattress-to-buy-in-2017/]best rated hybrid mattresses 2017[/url] best memory foam mattresses for 2017 free casper coupons [url=http://valdesystems.com/casper-mattress/]caspers codes[/url] casper coupon codes leesa mattress coupon codes [url=http://valdesystems.com/leesa-mattress/]leesa codes[/url] leesa coupons amerisleep mattress promo code [url=http://valdesystems.com/amerisleep-mattress/]coupon for amerisleep mattress[/url] amerisleep mattress coupon codes free helix coupon [url=http://valdesystems.com/helix-mattress/]printable helix coupon[/url] helix bed coupon winkbeds discounts [url=http://valdesystems.com/winkbeds-mattress/]winkbeds promo code 75[/url] free winkbeds coupon code macy mattress sale 2017 best mattresses 2017 best mattress in 2017 best crib mattress 2017 best rated mattresses 2017 mattress ratings 2017 best rated mattress for 2017 the best rated mattress 2017 best rated mattresses 2017 the best mattresses 2017 best rated mattress for 2017 consumer reports best mattress 2017 caspers code casper discount code casper promo code free leesa coupons codes coupons leesa leesa coupons amerisleep promo free amerisleep coupon code coupons amerisleep helix bed coupon helix code print helix coupons print winkbeds coupon winkbeds uk discount winkbeds uk discount
Davamuntee: 21.07.2017
Amoxicillin For Dental Abscess [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Viagra Agit
Davamuntee: 21.07.2017
Amoxicillin For Dental Abscess [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Viagra Agit
Davamuntee: 21.07.2017
Amoxicillin For Dental Abscess [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Viagra Agit
Davamuntee: 21.07.2017
Amoxicillin For Dental Abscess [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Viagra Agit
Davamuntee: 21.07.2017
Amoxicillin For Dental Abscess [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Viagra Agit
Davamuntee: 21.07.2017
Amoxicillin For Dental Abscess [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Viagra Agit
Davamuntee: 21.07.2017
Amoxicillin For Dental Abscess [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Viagra Agit
Davamuntee: 21.07.2017
Amoxicillin For Dental Abscess [url=http://levinorx.com]viagra[/url] Viagra Agit
JamesTew: 21.07.2017
how much dose cialis with prescription coupon for cialis prescription [url=http://pharmacyus24h.com/]does.generic cialis work[/url]
Jamesemugs: 21.07.2017
can you buy cialis without prescription buy cialis in the usa buy cialis [url=http://pharmacyus24h.com/]cialis by mail mexico[/url]
ChangWaymn: 23.07.2017
generic pharmacy cialis.com canada online rx [url=http://canadianpharmacytopstore.com/]indian pharma[/url] online medications
Sonjaskamy: 23.07.2017
reviews on kirkland hearing aids at costco [url=https://wowhearingaids.com/]hearing aids reviews and pricing[/url] hearing aids hearing aid batteries 312 reviews [url=https://wowhearingaids.com/best-hearing-aids.html]hearing aids consumer reports ratings[/url] discreet hearing aids reviews 2017 hearing aids and prices at walmart [url=https://wowhearingaids.com/hearing-aids-prices.html]hearing aids consumer reports[/url] phonak audeo hearing aids prices walmart walmart hearing aid batteries [url=https://wowhearingaids.com/hearing-aids-reviews.html]hearing aid battery 13 equivalent[/url] hearing aids reviews used hearing aids for sale on ebay hearing aid battery 312 rechargeable hearing aid battery 13a hearing aid reviews 2017 hearing aid batteries 312a affordable hearing aids reviews 2017 hearing aid reviews 2017 walmart hearing aid batteries size 312 consumer reports hearing aids ratings manual for siemens touching hearing aid hearing aid batteries 312 amazon siemens hearing aids reviews 2017
Changhes: 23.07.2017
canadian meds online brand cialis us pharmacy cialis online in canada [url=http://canadianpharmacytopstore.com/]canadian pharmacy online for viagra[/url] canadian drugstore online
daviderscat: 24.07.2017
what is the cheapest auto insurance state farm homeowners insurance www stateauto com [url=http://autoinsurances247.com/]rental car insurance[/url] progressive insurance login bill pay
davidersacilt: 24.07.2017
what is the cheapest auto insurance insurance automobile car insurance calculator [url=http://autoinsurances247.com/]sr22 insurance[/url] titan insurance
JamesTew: 25.07.2017
how much for cialis buying cialis online cialis without a doctor\'s prescription usa [url=http://pharmacyus24h.com/]buy levitra without prescription[/url]
janetertjoync: 25.07.2017
buy viagra online without prescription canadian drugs without a prescription canadian pills [url=http://canadahealthypharmacy.com/]buy cialis canada[/url] drugstore online canada/cialis
janetertAdeve: 25.07.2017
cheap viagra in canada ed prescription drugs canadian pharmacies for viagra [url=http://canadahealthypharmacy.com/]discount cialis canada[/url] canadian med stores ed meds online
Agustinniz: 26.07.2017
cbd pills online [url=https://cbdpillssale.com/]cbd cannabidiol oil and breast cancer[/url] cannabidiol cbd pdf cbd capsules dosage evergreen cbd 10 mg tabs [url=https://cbdcapsulesonline.org/]marijuana cbd oil dispensary[/url] cbd capsules 12 mg side effects cbd pills legal in all 50 states [url=https://cbdpillsonline.com/]buy cbd pills online[/url] cbd capsules 12 mg side effects cannabis cbd capsules medical marijuana cbd strains for insomnia cbd pills online cbd cannabis strains cbd capsules precision dosage cbd capsules precision dosage cbd pills for dogs cbd pills legal cbd marijuana pills
dayloasy: 26.07.2017
je FГ©licite, quels mots nГ©cessaires..., l\'idГ©e brillante http://icespirit.ru/viewtopic.php?pid=36956#p36956 http://zoneastro.com/viewtopic.php?f=13&t=246183 http://noreferer.win/ http://www.sexybang.top/gal/8671.html
Agustinagefe: 26.07.2017
buy cbd pills online [url=https://cbdpillssale.com/]cannabidiol cbd pdf[/url] cannabis cbd oil benefits is cbd marijuana legal to grow in indiana [url=https://cbdcapsulesonline.org/]plus cbd capsules review[/url] reviews on cbd capsules buy cbd pills online [url=https://cbdpillsonline.com/]pure marijuana cbd oil for sale[/url] cannabis cbd e-liquid cannabidiol cbd pills best cbd capsules reviews cbd pills for dogs cbd pills online cannabidiol cbd reviews cbd cannabis oil cbd cannabidiol cbd extract capsules 1500mg marijuana cbd and thc facts buy cbd cannabidiol capsules
MichaelSHULP: 26.07.2017
progressive insurance quote business vehicle insurance best car insurance [url=http://albanyriverrats.com/]costco car insurance[/url] farmers car insurance
ChangWaymn: 27.07.2017
canadianpharmacytopstore.com online pharmacy usa [url=http://canadianpharmacytopstore.com/]learn more[/url] medication online canada drug co buying from viagra canada [url=http://canadianpharmacytopstore.com/lowest-prescription-prices/]cialis from canada[/url] generic pharmacies in india online pharmacies in usa order viagra from canada [url=http://canadianpharmacytopstore.com/canadian-drugs-online/]buy drugs online[/url]
daviderscat: 27.07.2017
homeowners insurance auto owners insurance acceptance insurance [url=http://autoinsurances247.com/]best car insurance rates[/url] a auto insurance
Twój komentarz:
kod bezpieczeństwa
Ankieta
Czy popierasz projekt dwukadencyjności władzy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w samorządach lokalnych
| | | |