Ksiądz Janusz Królikowski – Dictum Acerbum - O przemocy

 

 Panosząca się i demaskowana z wielu stron przemoc domaga się namysłu, prowadzącego do diagnozy i szukania środków zaradczych.

Przemoc przywołuje problem zła. Nie jest to zjawisko, które pojawiło się w naszych czasach, ale jest związane z każdym czasem, wyrażając się w różnych formach i przejawach. Ze swej istoty jest siłą, nieuporządkowaną energią w stosunku do natury i jej praw, buntem wobec norm życia właściwych dla osoby ludzkiej oraz dla instytucji cywilnych i społecznych, które strzegą dobra wspólnego. Przemoc, która nosi w sobie zarzewie zła, jawi się jako nadużycie w stosunku do jakości fizycznych i intelektualnych, szkodzące rzeczywistości intelektualnej, indywidualnej i społecznej. Wykazuje się więc „nienaturalnością” i „irracjonalnością” w porządku stworzonym, gdyż nadużywa techniki i jej dobroczynnych osiągnięć, promując egoizm ekonomiczny, ideologiczny i polityczny. Wykazuje się „niegodziwością” w porządku kulturowym, który domaga się wychowania, poprawy, udoskonalenia konstytutywnych wartości osoby. Wykazuje się „nieprawością” w porządku społecznym, który domaga się obrony wspólnych praw, publicznej i indywidualnej wolności, konstytucji. Przemoc nie buduje, ale burzy. Przemoc pochodzi z zewnątrz, ale może także pochodzić z wnętrza, z pasji przeciwnych skłonnościom inteligencji i woli, które mogą być zaciemnione i zostają zaciemnione zawsze wtedy, gdy ignoruje się lub odrzuca konieczność dyscypliny wewnętrznej, prawa naturalnego, moralności obiektywnej, pojęcie winy i grzechu. Ludzie kierujący się przemocą pracują tylko dla samych siebie, ulegając mirażom ideologicznym, chaotycznym pasjom i ślepym instynktom.

Przemoc ma swoją historię, która – jak zostało już zaznaczone – jest związana z problemem zła oraz formami, w których się ono manifestuje. W naszych czasach przemoc jest związana głownie z marksizmem, w którym została podniesiona do rangi zasady społecznej, i jego szerokim oddziaływaniem, często nie docenianym. Pisał Lenin: „Dyktatura proletariatu jest bezlitosną wojną nowej klasy przeciw mieszczaństwu, obaleniem mieszczaństwa i wprowadzeniem republiki sowietów”. Wtórował mu Stalin: „Zdobycie władzy przez proletariat jest siłowym obaleniem władzy mieszczaństwa, by zastąpić ją dyktaturą proletariatu”. W tych stwierdzeniach znajdujemy apologię przemocy jako koniecznego i niezastąpionego narzędzia, używanego przez marksistów wobec wszystkich innych. Przemoc zostaje tu ukazana w kluczu pozytywnym, gdyż usprawiedliwia się jej użycie dla obalenia jakiejś władzy, by zastąpić ją inną, jak również z intencją wyzwolenia proletariatu.

W międzyczasie pojęcie przemocy przeszło przez pewien rewizjonizm na rzecz zróżnicowania w ramach samego marksizmu. Nawet jeśli dzisiaj wielu marksistów stwierdza – oby szczerze! – że przemoc nie jest konieczna, to zawsze pozostaje niebezpieczeństwo dwuznaczności, biorąc pod uwagę żywotne pryncypium marksizmu w jego pierwotnej formie. Kto pracuje dla sprawiedliwości, ten pracuje dla wszystkich i nie może ustępować wobec przemocy, która pod pretekstem wyzwolenia tworzy nowe formy zniewolenia.

Słowo przemoc posiada dzisiaj także inne odcienie znaczeniowe, które bardziej idą po linii wyznaczonej przez Nietzschego. G. Sorel i syndykalizm rewolucyjny zwracają się przeciw wszelkiej władzy i wszelkiemu intelektualizmowi, gloryfikując pojęcie „siły”. W swoich „Reflexions sur la violence” Sorel przeciwstawia siłę przemocy, siłę, która sięga po władzę, aby zaproponować zasadę posłuszeństwa autokratycznego, która eliminuje potrzebę państwa. Człowiek używający siły chroni przez niebezpieczeństwami, zwalcza lub niszczy opór. Jest to wizja siły jako narzędzia rewolucyjnego, narzędzia przemocy społecznej. Zasadniczo eliminuje się w ten sposób prawo naturalne, a w jego miejsce wchodzą różne rodzaje przemocy, zależnie od okoliczności społecznych i kulturowych: przemoc w słowach i obrazach, przemoc na ulicach i w szkole, przemoc wywierana na starych i dzieci, na chorych i niepełnosprawnych, a nawet przemoc w łonie matki; pojawia się przemoc w uczuciach i wyrażeniach miłości, w konfliktach ekonomicznych i politycznych, w użyciu broni, w nadużywaniu leków, a szczególnie w użyciu narkotyków. Oznacza ostatecznie anarchię podniesioną do rangi zasady społecznej.

Przemoc wyrastająca z wspomnianych nurtów ideologicznych odzwierciedla się w założeniach funkcjonowania szkoły, która przystosowuje się bezkrytycznie do form historycznych, w których rzadko uwzględnia się skuteczne wychowanie moralne, a gdy się je uwzględnia pozostaje bardziej uwarunkowane przez ideologiczne ideały niż przez rzeczywistość. W ten sposób młode pokolenie zostaje pozbawione konkretnego sensu i obiektywnego ukierunkowania życia. Przemoc odzwierciedla się w kulturze często poddawanej naciskom mody i mitologii czasu, bez integralnego humanizmu, który uwzględniałby również całość kultury i jej różnorodne manifestacje. Przemoc odzwierciedla się masmediach, które wydają się głównie troszczyć o sensacyjne informacje, niekiedy podnoszone do rangi mitu, przede wszystkim w kinematografii i literaturze, degenerując wolność wewnętrzną i zewnętrzną. Przemoc odzwierciedla się w społeczeństwie, którym bardziej przeważa transformizm związany z duchem rewolucyjnym niż zaczyn udoskonalenia, który bardziej kieruje do destrukcji niż do budowania w koncepcji postępu. Sprawia, że ten postęp załamuje się, gdyż nie daje odczucia istnienia trwałych wartości. Z tego też względu pojawia się mania, niemal nihilistyczna, destrukcji, która nie wie, co to jest udoskonalające nawrócenie.

Panoszy się w ten sposób wszechobejmująca presja przemocy, która demaskuje brak prawdy, poczucia rzeczywistości, zmysłu powszechnego, autentycznie historycznego rozumienia życia z jego dobrem i złem. Zanika szacunek dla innych i dla siebie, dla własnych ograniczeń, dyscypliny wewnętrznej, obowiązku, poświęcenia. Pojawia się dwuznaczność w kwestii sprawiedliwości i braterstwa. Tracą z tego powodu prawomocność uprawnione formy kontestacji, zarażone nieporządkiem wewnętrznym, który je degeneruje, nie tylko z powodu braku filozofii lub teologii społecznej, lecz także cnót społecznych, bez których nie można budować narodu i państwa. Ta „rewolucja” wyraża się nie tylko w postawie odrzucenia lub buntu wobec prawa i władzy cywilnej, ale także wobec rodziców w rodzinie i nauczycieli w szkole.

Wobec problemów istniejących w świecie, w kulturze i społeczeństwie trzeba szukać środków udoskonalających. Nie mogą to być jednak środki rewolucyjne, ale ewolucyjne, w ramach postępu, który Goethe nazwał „spiralnym”. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy wolność. Nie ma prawdziwego wyzwolenia, jeśli nie jest on wypadkową wolności i szacunku dla niej. Wyzwalając siebie wyzwalamy świat, w wychowaniu, które jest niełatwe, ponieważ – mówiąc za J. Maritainem„kultura duszy przestała być duszą kultury”.

 

ksiądz Janusz Królikowski

 

 

30.11.2013
Komentarze:
azrael: 04.02.2014
- TW \"Dąbrowski\" (później jako TW \"Wiktor\") - kapelan jednego z biskupów na Górnym Śląsku. Został przyłapany na nielegalnym przewozie towarów luksusowych, pochodzących z ówczesnej \"Baltony\" (sieci sklepów dewizowych dla marynarzy). W wyniku szantażu podjął współpracę, donosząc m.in. na księży z archidiecezji katowickiej i tamtejszych działaczy opozycyjnych, w tym na Kazimierza Świtonia. Za swoje usługi był wynagradzany paczkami żywnościowymi. W wolnej Polsce został biskupem, a później arcybiskupem.
Kelimpodo: 16.06.2017
Amoxicillin Iv Priligy Buy Cialis Overnight Delivery Discount Propecia Online Cheap Kamagra Pills Viagra Super Active Plus Review Walgreens Propecia Review Levitra Cost Amoxicillin Competitive Inhibitor Viagra Cialis Discount viagra Cialis Generico A Torino Purchase Viagra Pe Cheap Viagra Sales Ciprofloxacin Functional Groups Super Kamagra Preisvergleich Canadian Cheap Cialis Cialis Y Otros Acquista Propecia Per How To Buy Propecia Venta Cialis Online
Kelimpodo: 22.06.2017
Cialis Da 20 Mg Quanto Costa Buy Isotane Amoxicillin Or Cipro Cialis Generico Economico cialis Farmacie Online Italiane Cheap Silagra 100 Mg cialis Low Cost Asthma Inhalers Cheap Viagra Generic Dapoxetina Priligy Comprar Buy Cheap Amoxicillin No Prescription Se Vende Viagra En Farmacias Sin Receta Cialis 40mg Generic Viagra No Perceription Onlinepharmacy.Vom Propecia Order Cialis Cheapest Price Zithromax And Running india 4 pharmacy levitra cheap Cialis Original Sale The talked threw many options with me and we spoke about what I needed and what j could afford to pay back. cash advance loans The range is currently between.Cialis Medikamente Kaufen buy viagra online Doxycycline Discount Viagra Finto Scherzo Kamagra Online Buy Buy Generic Effexor Xr Indian Pharmacy Silagra 100 Order Viagra Pills Precio Cialis Con Receta Medica Cialis E Levitra Insieme Cost Of Cialis Viagra For Sale In Pennsylvania Zithromax Good Sinus Infection Cialis Tadalafil Progesterone Can I Purchase Medication Buy Orlistat Prescription Levitra 5mg Tablets Discount Generic Legally Stendra 50mg Fedex Shipping No Script Needed Amoxicillin Alternative Cheapest Viagra Online Isotretinoin For Sale Online Pharmacy For Plavix Buy Cialis Cheap Generique Baclofen 10mg Fluoxetine 20 Mg Buy Levitra Order Doxycycline From Mexico Ebillme Later Viagra Levitra Buying Same Day Delivery Candain Drug Levitra Generico Dove Comprare Viagra Sample Propecia Donde Comprar Online Amoxicillin Treatment Bronchitis Viagra Prices Acheter Propecia France
Kelimpodo: 22.06.2017
Cialis Da 20 Mg Quanto Costa Buy Isotane Amoxicillin Or Cipro Cialis Generico Economico cialis Farmacie Online Italiane Cheap Silagra 100 Mg cialis Low Cost Asthma Inhalers Cheap Viagra Generic Dapoxetina Priligy Comprar Buy Cheap Amoxicillin No Prescription Se Vende Viagra En Farmacias Sin Receta Cialis 40mg Generic Viagra No Perceription Onlinepharmacy.Vom Propecia Order Cialis Cheapest Price Zithromax And Running india 4 pharmacy levitra cheap Cialis Original Sale The talked threw many options with me and we spoke about what I needed and what j could afford to pay back. cash advance loans The range is currently between.Cialis Medikamente Kaufen buy viagra online Doxycycline Discount Viagra Finto Scherzo Kamagra Online Buy Buy Generic Effexor Xr Indian Pharmacy Silagra 100 Order Viagra Pills Precio Cialis Con Receta Medica Cialis E Levitra Insieme Cost Of Cialis Viagra For Sale In Pennsylvania Zithromax Good Sinus Infection Cialis Tadalafil Progesterone Can I Purchase Medication Buy Orlistat Prescription Levitra 5mg Tablets Discount Generic Legally Stendra 50mg Fedex Shipping No Script Needed Amoxicillin Alternative Cheapest Viagra Online Isotretinoin For Sale Online Pharmacy For Plavix Buy Cialis Cheap Generique Baclofen 10mg Fluoxetine 20 Mg Buy Levitra Order Doxycycline From Mexico Ebillme Later Viagra Levitra Buying Same Day Delivery Candain Drug Levitra Generico Dove Comprare Viagra Sample Propecia Donde Comprar Online Amoxicillin Treatment Bronchitis Viagra Prices Acheter Propecia France
Kelimpodo: 22.06.2017
Cialis Da 20 Mg Quanto Costa Buy Isotane Amoxicillin Or Cipro Cialis Generico Economico cialis Farmacie Online Italiane Cheap Silagra 100 Mg cialis Low Cost Asthma Inhalers Cheap Viagra Generic Dapoxetina Priligy Comprar Buy Cheap Amoxicillin No Prescription Se Vende Viagra En Farmacias Sin Receta Cialis 40mg Generic Viagra No Perceription Onlinepharmacy.Vom Propecia Order Cialis Cheapest Price Zithromax And Running india 4 pharmacy levitra cheap Cialis Original Sale The talked threw many options with me and we spoke about what I needed and what j could afford to pay back. cash advance loans The range is currently between.Cialis Medikamente Kaufen buy viagra online Doxycycline Discount Viagra Finto Scherzo Kamagra Online Buy Buy Generic Effexor Xr Indian Pharmacy Silagra 100 Order Viagra Pills Precio Cialis Con Receta Medica Cialis E Levitra Insieme Cost Of Cialis Viagra For Sale In Pennsylvania Zithromax Good Sinus Infection Cialis Tadalafil Progesterone Can I Purchase Medication Buy Orlistat Prescription Levitra 5mg Tablets Discount Generic Legally Stendra 50mg Fedex Shipping No Script Needed Amoxicillin Alternative Cheapest Viagra Online Isotretinoin For Sale Online Pharmacy For Plavix Buy Cialis Cheap Generique Baclofen 10mg Fluoxetine 20 Mg Buy Levitra Order Doxycycline From Mexico Ebillme Later Viagra Levitra Buying Same Day Delivery Candain Drug Levitra Generico Dove Comprare Viagra Sample Propecia Donde Comprar Online Amoxicillin Treatment Bronchitis Viagra Prices Acheter Propecia France
Kelimpodo: 22.06.2017
Cialis Da 20 Mg Quanto Costa Buy Isotane Amoxicillin Or Cipro Cialis Generico Economico cialis Farmacie Online Italiane Cheap Silagra 100 Mg cialis Low Cost Asthma Inhalers Cheap Viagra Generic Dapoxetina Priligy Comprar Buy Cheap Amoxicillin No Prescription Se Vende Viagra En Farmacias Sin Receta Cialis 40mg Generic Viagra No Perceription Onlinepharmacy.Vom Propecia Order Cialis Cheapest Price Zithromax And Running india 4 pharmacy levitra cheap Cialis Original Sale The talked threw many options with me and we spoke about what I needed and what j could afford to pay back. cash advance loans The range is currently between.Cialis Medikamente Kaufen buy viagra online Doxycycline Discount Viagra Finto Scherzo Kamagra Online Buy Buy Generic Effexor Xr Indian Pharmacy Silagra 100 Order Viagra Pills Precio Cialis Con Receta Medica Cialis E Levitra Insieme Cost Of Cialis Viagra For Sale In Pennsylvania Zithromax Good Sinus Infection Cialis Tadalafil Progesterone Can I Purchase Medication Buy Orlistat Prescription Levitra 5mg Tablets Discount Generic Legally Stendra 50mg Fedex Shipping No Script Needed Amoxicillin Alternative Cheapest Viagra Online Isotretinoin For Sale Online Pharmacy For Plavix Buy Cialis Cheap Generique Baclofen 10mg Fluoxetine 20 Mg Buy Levitra Order Doxycycline From Mexico Ebillme Later Viagra Levitra Buying Same Day Delivery Candain Drug Levitra Generico Dove Comprare Viagra Sample Propecia Donde Comprar Online Amoxicillin Treatment Bronchitis Viagra Prices Acheter Propecia France
Kelimpodo: 22.06.2017
Cialis Da 20 Mg Quanto Costa Buy Isotane Amoxicillin Or Cipro Cialis Generico Economico cialis Farmacie Online Italiane Cheap Silagra 100 Mg cialis Low Cost Asthma Inhalers Cheap Viagra Generic Dapoxetina Priligy Comprar Buy Cheap Amoxicillin No Prescription Se Vende Viagra En Farmacias Sin Receta Cialis 40mg Generic Viagra No Perceription Onlinepharmacy.Vom Propecia Order Cialis Cheapest Price Zithromax And Running india 4 pharmacy levitra cheap Cialis Original Sale The talked threw many options with me and we spoke about what I needed and what j could afford to pay back. cash advance loans The range is currently between.Cialis Medikamente Kaufen buy viagra online Doxycycline Discount Viagra Finto Scherzo Kamagra Online Buy Buy Generic Effexor Xr Indian Pharmacy Silagra 100 Order Viagra Pills Precio Cialis Con Receta Medica Cialis E Levitra Insieme Cost Of Cialis Viagra For Sale In Pennsylvania Zithromax Good Sinus Infection Cialis Tadalafil Progesterone Can I Purchase Medication Buy Orlistat Prescription Levitra 5mg Tablets Discount Generic Legally Stendra 50mg Fedex Shipping No Script Needed Amoxicillin Alternative Cheapest Viagra Online Isotretinoin For Sale Online Pharmacy For Plavix Buy Cialis Cheap Generique Baclofen 10mg Fluoxetine 20 Mg Buy Levitra Order Doxycycline From Mexico Ebillme Later Viagra Levitra Buying Same Day Delivery Candain Drug Levitra Generico Dove Comprare Viagra Sample Propecia Donde Comprar Online Amoxicillin Treatment Bronchitis Viagra Prices Acheter Propecia France
Kelimpodo: 22.06.2017
Cialis Da 20 Mg Quanto Costa Buy Isotane Amoxicillin Or Cipro Cialis Generico Economico cialis Farmacie Online Italiane Cheap Silagra 100 Mg cialis Low Cost Asthma Inhalers Cheap Viagra Generic Dapoxetina Priligy Comprar Buy Cheap Amoxicillin No Prescription Se Vende Viagra En Farmacias Sin Receta Cialis 40mg Generic Viagra No Perceription Onlinepharmacy.Vom Propecia Order Cialis Cheapest Price Zithromax And Running india 4 pharmacy levitra cheap Cialis Original Sale The talked threw many options with me and we spoke about what I needed and what j could afford to pay back. cash advance loans The range is currently between.Cialis Medikamente Kaufen buy viagra online Doxycycline Discount Viagra Finto Scherzo Kamagra Online Buy Buy Generic Effexor Xr Indian Pharmacy Silagra 100 Order Viagra Pills Precio Cialis Con Receta Medica Cialis E Levitra Insieme Cost Of Cialis Viagra For Sale In Pennsylvania Zithromax Good Sinus Infection Cialis Tadalafil Progesterone Can I Purchase Medication Buy Orlistat Prescription Levitra 5mg Tablets Discount Generic Legally Stendra 50mg Fedex Shipping No Script Needed Amoxicillin Alternative Cheapest Viagra Online Isotretinoin For Sale Online Pharmacy For Plavix Buy Cialis Cheap Generique Baclofen 10mg Fluoxetine 20 Mg Buy Levitra Order Doxycycline From Mexico Ebillme Later Viagra Levitra Buying Same Day Delivery Candain Drug Levitra Generico Dove Comprare Viagra Sample Propecia Donde Comprar Online Amoxicillin Treatment Bronchitis Viagra Prices Acheter Propecia France
Kelimpodo: 22.06.2017
Cialis Da 20 Mg Quanto Costa Buy Isotane Amoxicillin Or Cipro Cialis Generico Economico cialis Farmacie Online Italiane Cheap Silagra 100 Mg cialis Low Cost Asthma Inhalers Cheap Viagra Generic Dapoxetina Priligy Comprar Buy Cheap Amoxicillin No Prescription Se Vende Viagra En Farmacias Sin Receta Cialis 40mg Generic Viagra No Perceription Onlinepharmacy.Vom Propecia Order Cialis Cheapest Price Zithromax And Running india 4 pharmacy levitra cheap Cialis Original Sale The talked threw many options with me and we spoke about what I needed and what j could afford to pay back. cash advance loans The range is currently between.Cialis Medikamente Kaufen buy viagra online Doxycycline Discount Viagra Finto Scherzo Kamagra Online Buy Buy Generic Effexor Xr Indian Pharmacy Silagra 100 Order Viagra Pills Precio Cialis Con Receta Medica Cialis E Levitra Insieme Cost Of Cialis Viagra For Sale In Pennsylvania Zithromax Good Sinus Infection Cialis Tadalafil Progesterone Can I Purchase Medication Buy Orlistat Prescription Levitra 5mg Tablets Discount Generic Legally Stendra 50mg Fedex Shipping No Script Needed Amoxicillin Alternative Cheapest Viagra Online Isotretinoin For Sale Online Pharmacy For Plavix Buy Cialis Cheap Generique Baclofen 10mg Fluoxetine 20 Mg Buy Levitra Order Doxycycline From Mexico Ebillme Later Viagra Levitra Buying Same Day Delivery Candain Drug Levitra Generico Dove Comprare Viagra Sample Propecia Donde Comprar Online Amoxicillin Treatment Bronchitis Viagra Prices Acheter Propecia France
Kelimpodo: 22.06.2017
Cialis Da 20 Mg Quanto Costa Buy Isotane Amoxicillin Or Cipro Cialis Generico Economico cialis Farmacie Online Italiane Cheap Silagra 100 Mg cialis Low Cost Asthma Inhalers Cheap Viagra Generic Dapoxetina Priligy Comprar Buy Cheap Amoxicillin No Prescription Se Vende Viagra En Farmacias Sin Receta Cialis 40mg Generic Viagra No Perceription Onlinepharmacy.Vom Propecia Order Cialis Cheapest Price Zithromax And Running india 4 pharmacy levitra cheap Cialis Original Sale The talked threw many options with me and we spoke about what I needed and what j could afford to pay back. cash advance loans The range is currently between.Cialis Medikamente Kaufen buy viagra online Doxycycline Discount Viagra Finto Scherzo Kamagra Online Buy Buy Generic Effexor Xr Indian Pharmacy Silagra 100 Order Viagra Pills Precio Cialis Con Receta Medica Cialis E Levitra Insieme Cost Of Cialis Viagra For Sale In Pennsylvania Zithromax Good Sinus Infection Cialis Tadalafil Progesterone Can I Purchase Medication Buy Orlistat Prescription Levitra 5mg Tablets Discount Generic Legally Stendra 50mg Fedex Shipping No Script Needed Amoxicillin Alternative Cheapest Viagra Online Isotretinoin For Sale Online Pharmacy For Plavix Buy Cialis Cheap Generique Baclofen 10mg Fluoxetine 20 Mg Buy Levitra Order Doxycycline From Mexico Ebillme Later Viagra Levitra Buying Same Day Delivery Candain Drug Levitra Generico Dove Comprare Viagra Sample Propecia Donde Comprar Online Amoxicillin Treatment Bronchitis Viagra Prices Acheter Propecia France
Kelimpodo: 25.06.2017
Comment Se Procurer Du Cytotec Cost Of Levitra Propecia Prix Prix Propecia Pas Cher
Kelimpodo: 01.07.2017
Levitra 20mg Prix En Ligne viagra Medicamentos Viagra
Kelimpodo: 01.07.2017
Levitra 20mg Prix En Ligne viagra Medicamentos Viagra
Kelimpodo: 01.07.2017
Levitra 20mg Prix En Ligne viagra Medicamentos Viagra
Kelimpodo: 01.07.2017
Levitra 20mg Prix En Ligne viagra Medicamentos Viagra
Kelimpodo: 01.07.2017
Levitra 20mg Prix En Ligne viagra Medicamentos Viagra
Kelimpodo: 01.07.2017
Levitra 20mg Prix En Ligne viagra Medicamentos Viagra
Kelimpodo: 01.07.2017
Levitra 20mg Prix En Ligne viagra Medicamentos Viagra
Kelimpodo: 01.07.2017
Levitra 20mg Prix En Ligne viagra Medicamentos Viagra
Kelimpodo: 07.07.2017
Kamagra Oral Jelly Usa generic cialis Mono In Infants After Taking Amoxicillin
Kelimpodo: 07.07.2017
Kamagra Oral Jelly Usa generic cialis Mono In Infants After Taking Amoxicillin
Kelimpodo: 07.07.2017
Kamagra Oral Jelly Usa generic cialis Mono In Infants After Taking Amoxicillin
Kelimpodo: 07.07.2017
Kamagra Oral Jelly Usa generic cialis Mono In Infants After Taking Amoxicillin
Kelimpodo: 07.07.2017
Kamagra Oral Jelly Usa generic cialis Mono In Infants After Taking Amoxicillin
Kelimpodo: 07.07.2017
Kamagra Oral Jelly Usa generic cialis Mono In Infants After Taking Amoxicillin
Kelimpodo: 07.07.2017
Kamagra Oral Jelly Usa generic cialis Mono In Infants After Taking Amoxicillin
Kelimpodo: 07.07.2017
Kamagra Oral Jelly Usa generic cialis Mono In Infants After Taking Amoxicillin
Chasnala: 07.07.2017
Propecia Prix Prix Propecia Pas Cher cialis Viagra Kaufen Mg
Chasnala: 07.07.2017
Propecia Prix Prix Propecia Pas Cher cialis Viagra Kaufen Mg
Chasnala: 07.07.2017
Propecia Prix Prix Propecia Pas Cher cialis Viagra Kaufen Mg
Chasnala: 07.07.2017
Propecia Prix Prix Propecia Pas Cher cialis Viagra Kaufen Mg
Chasnala: 07.07.2017
Propecia Prix Prix Propecia Pas Cher cialis Viagra Kaufen Mg
Chasnala: 07.07.2017
Propecia Prix Prix Propecia Pas Cher cialis Viagra Kaufen Mg
Chasnala: 07.07.2017
Propecia Prix Prix Propecia Pas Cher cialis Viagra Kaufen Mg
Chasnala: 07.07.2017
Propecia Prix Prix Propecia Pas Cher cialis Viagra Kaufen Mg
Kennthen: 07.07.2017
Acheter Misoprostol Cytotec viagra cialis Ginette 35 No Rx Buy
Kennthen: 07.07.2017
Acheter Misoprostol Cytotec viagra cialis Ginette 35 No Rx Buy
Kennthen: 07.07.2017
Acheter Misoprostol Cytotec viagra cialis Ginette 35 No Rx Buy
Kennthen: 07.07.2017
Acheter Misoprostol Cytotec viagra cialis Ginette 35 No Rx Buy
Kennthen: 07.07.2017
Acheter Misoprostol Cytotec viagra cialis Ginette 35 No Rx Buy
Kennthen: 07.07.2017
Acheter Misoprostol Cytotec viagra cialis Ginette 35 No Rx Buy
Kennthen: 07.07.2017
Acheter Misoprostol Cytotec viagra cialis Ginette 35 No Rx Buy
Kennthen: 07.07.2017
Acheter Misoprostol Cytotec viagra cialis Ginette 35 No Rx Buy
Kelimpodo: 10.07.2017
Line Sale Tadalis Sx Soft buy viagra Comprar Cialis Barcelona Online
Kelimpodo: 10.07.2017
Line Sale Tadalis Sx Soft buy viagra Comprar Cialis Barcelona Online
Kelimpodo: 10.07.2017
Line Sale Tadalis Sx Soft buy viagra Comprar Cialis Barcelona Online
Kelimpodo: 10.07.2017
Line Sale Tadalis Sx Soft buy viagra Comprar Cialis Barcelona Online
Kelimpodo: 10.07.2017
Line Sale Tadalis Sx Soft buy viagra Comprar Cialis Barcelona Online
Kelimpodo: 10.07.2017
Line Sale Tadalis Sx Soft buy viagra Comprar Cialis Barcelona Online
Kelimpodo: 10.07.2017
Line Sale Tadalis Sx Soft buy viagra Comprar Cialis Barcelona Online
Kelimpodo: 10.07.2017
Line Sale Tadalis Sx Soft buy viagra Comprar Cialis Barcelona Online
Chasnala: 11.07.2017
Injectable Amoxicillin U K cialis Disulfiram 500 Mg Tablets
Chasnala: 11.07.2017
Injectable Amoxicillin U K cialis Disulfiram 500 Mg Tablets
Davjound: 12.07.2017
Viagra Internet France cialis Buy Propecia Online Legit
Kennthen: 12.07.2017
Cheap Viagra Overnight cialis Amoxicillin 400mg Suspension Dose For Children
Kennthen: 12.07.2017
Cheap Viagra Overnight cialis Amoxicillin 400mg Suspension Dose For Children
Kennthen: 12.07.2017
Cheap Viagra Overnight cialis Amoxicillin 400mg Suspension Dose For Children
Kennthen: 12.07.2017
Cheap Viagra Overnight cialis Amoxicillin 400mg Suspension Dose For Children
Kennthen: 12.07.2017
Cheap Viagra Overnight cialis Amoxicillin 400mg Suspension Dose For Children
Kennthen: 12.07.2017
Cheap Viagra Overnight cialis Amoxicillin 400mg Suspension Dose For Children
Kennthen: 12.07.2017
Cheap Viagra Overnight cialis Amoxicillin 400mg Suspension Dose For Children
Kennthen: 12.07.2017
Cheap Viagra Overnight cialis Amoxicillin 400mg Suspension Dose For Children
Davjound: 14.07.2017
Online Doxycycline Tablets cialis online Best Pharmacies In Tijuana
Davjound: 14.07.2017
Online Doxycycline Tablets cialis online Best Pharmacies In Tijuana
Davjound: 14.07.2017
Online Doxycycline Tablets cialis online Best Pharmacies In Tijuana
Davjound: 14.07.2017
Online Doxycycline Tablets cialis online Best Pharmacies In Tijuana
Davjound: 14.07.2017
Online Doxycycline Tablets cialis online Best Pharmacies In Tijuana
Davjound: 14.07.2017
Online Doxycycline Tablets cialis online Best Pharmacies In Tijuana
Davjound: 14.07.2017
Online Doxycycline Tablets cialis online Best Pharmacies In Tijuana
Davjound: 14.07.2017
Online Doxycycline Tablets cialis online Best Pharmacies In Tijuana
Davjound: 16.07.2017
On Line Acticin Internet viagra Generique Kamagra
Davjound: 16.07.2017
On Line Acticin Internet viagra Generique Kamagra
Davjound: 16.07.2017
On Line Acticin Internet viagra Generique Kamagra
Davjound: 16.07.2017
On Line Acticin Internet viagra Generique Kamagra
Davjound: 16.07.2017
On Line Acticin Internet viagra Generique Kamagra
Davjound: 16.07.2017
On Line Acticin Internet viagra Generique Kamagra
Davjound: 16.07.2017
On Line Acticin Internet viagra Generique Kamagra
Davjound: 16.07.2017
On Line Acticin Internet viagra Generique Kamagra
Kelimpodo: 17.07.2017
Viagra Osterreich cialis online Cialis Ojos Rojos
Kelimpodo: 17.07.2017
Viagra Osterreich cialis online Cialis Ojos Rojos
Kelimpodo: 17.07.2017
Viagra Osterreich cialis online Cialis Ojos Rojos
Kelimpodo: 17.07.2017
Viagra Osterreich cialis online Cialis Ojos Rojos
Kelimpodo: 17.07.2017
Viagra Osterreich cialis online Cialis Ojos Rojos
Kelimpodo: 17.07.2017
Viagra Osterreich cialis online Cialis Ojos Rojos
Kelimpodo: 17.07.2017
Viagra Osterreich cialis online Cialis Ojos Rojos
Kelimpodo: 17.07.2017
Viagra Osterreich cialis online Cialis Ojos Rojos
Chasnala: 17.07.2017
Levitra En Mujeres cialis Online Cialis Sales
Chasnala: 17.07.2017
Levitra En Mujeres cialis Online Cialis Sales
Chasnala: 17.07.2017
Levitra En Mujeres cialis Online Cialis Sales
Chasnala: 17.07.2017
Levitra En Mujeres cialis Online Cialis Sales
Chasnala: 17.07.2017
Levitra En Mujeres cialis Online Cialis Sales
Chasnala: 17.07.2017
Levitra En Mujeres cialis Online Cialis Sales
Chasnala: 17.07.2017
Levitra En Mujeres cialis Online Cialis Sales
Chasnala: 17.07.2017
Levitra En Mujeres cialis Online Cialis Sales
Davjound: 17.07.2017
Viagra A Casa cialis Z Pak Without Prescription
Davjound: 17.07.2017
Viagra A Casa cialis Z Pak Without Prescription
Davjound: 17.07.2017
Viagra A Casa cialis Z Pak Without Prescription
Davjound: 17.07.2017
Viagra A Casa cialis Z Pak Without Prescription
Davjound: 17.07.2017
Viagra A Casa cialis Z Pak Without Prescription
Davjound: 17.07.2017
Viagra A Casa cialis Z Pak Without Prescription
Davjound: 17.07.2017
Viagra A Casa cialis Z Pak Without Prescription
Davjound: 17.07.2017
Viagra A Casa cialis Z Pak Without Prescription
Kennthen: 17.07.2017
Best Buy Amatriptylene viagra online prescription Viagra Cialis
Kennthen: 17.07.2017
Best Buy Amatriptylene viagra online prescription Viagra Cialis
Kennthen: 17.07.2017
Best Buy Amatriptylene viagra online prescription Viagra Cialis
Kennthen: 17.07.2017
Best Buy Amatriptylene viagra online prescription Viagra Cialis
Kennthen: 17.07.2017
Best Buy Amatriptylene viagra online prescription Viagra Cialis
Kennthen: 17.07.2017
Best Buy Amatriptylene viagra online prescription Viagra Cialis
Kennthen: 17.07.2017
Best Buy Amatriptylene viagra online prescription Viagra Cialis
Kennthen: 17.07.2017
Best Buy Amatriptylene viagra online prescription Viagra Cialis
Davjound: 20.07.2017
Propecia In Women Hair Transplant viagra Force
Davjound: 20.07.2017
Kamagra Review online pharmacy Smok
Davjound: 20.07.2017
Kamagra Review online pharmacy Smok
Davjound: 20.07.2017
Kamagra Review online pharmacy Smok
Davjound: 20.07.2017
Kamagra Review online pharmacy Smok
Davjound: 20.07.2017
Kamagra Review online pharmacy Smok
Davjound: 20.07.2017
Kamagra Review online pharmacy Smok
Davjound: 20.07.2017
Kamagra Review online pharmacy Smok
Davjound: 20.07.2017
Kamagra Review online pharmacy Smok
Twój komentarz:
kod bezpieczeństwa
Ankieta
Czy popierasz projekt dwukadencyjności władzy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w samorządach lokalnych
| | | |