Wieczór autorski Stefana Bielawskiego

 Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza 17 września o godzinie 18.00 na spotkanie ze Stefanem Bielawskim połączone z promocją książki „Klasztor Sióstr Sacre Coeur w Zbylitowskiej Górze”.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie zaprasza na spotkanie ze Stefanem Bielawskim połączone z promocją książki „Klasztor Sióstr Sacre Coeur w Zbylitowskiej Górze”. Spotkanie odbędzie się 17 września o godzinie 18.00 w Czytelni Naukowej MBP przy ulicy Krakowskiej 4.

Stefan Bielawski to z wykształcenia pedagog, a z pasji i zainteresowań działacz społeczny. W życiu zawodowym związany był m. in. z Zasadniczą Szkołą Zawodową w Tarnowie, Cechem Rzemiosł Różnych, Izbą Rzemieślniczą, Urzędem Wojewódzkim w Tarnowie i Urzędem Miejskim w Tarnowie.

Książka, którą napisał, przybliża historię parafii i klasztoru oraz jego wielką siłę oddziaływania na lokalną społeczność. Jest równocześnie formą wspomnień przez lata przechowywanych w pamięci i w sercu. Autor, naoczny świadek opisywanych wydarzeń, członek „klasztornej rodziny”, w gawędziarski sposób opisuje rzeczywistość, której już nie ma, świat matek i hrabianek, często z najlepszych rodów: Czartoryskich, Chłapowskich, Czetwertyńskich

W swojej opowieści, której podstawą są wspomnienia jego mamy, kiedyś pracującej w szkole u sióstr, przytacza nieznane opisy zdarzeń, uzupełnione bogatym materiałem zdjęciowym.

15.09.2014
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |