Pieniądze na czystsze powietrze?

 Władze Tarnowa złożyły wniosek o około osiem milionów złotych unijnego dofinansowania w ramach projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Decyzja o ewentualnym dofinansowaniu projektu zapadnie do końca pierwszego półrocza.

 

Gmina Miasta Tarnowa złożyła wniosek o około osiem milionów złotych unijnego dofinansowania do projektu wymiany palenisk węglowych na piece ekologiczne - gazowe lub opalane biomasą. Wskazana we wniosku kwota mogłaby posłużyć do zlikwidowania do 2023 roku około 1 200 z blisko 4 800 pieców węglowych w Tarnowie. Opalane węglem i drewnem piece są głównym źródłem tak zwanej „niskiej emisji”, w efekcie której powstaje smog.

W Tarnowie przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń zdarzają się rzadziej, niż w innych małopolskich miejscowościach, nie oznacza to jednak, że problemu smogu nie ma. W 2015 roku średniodobowe dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego PM 10 były przekroczone przez 38 dni w roku, norma dopuszcza takich dni 35. Dla porównania – w 2011 roku „dni ze smogiem” było 82.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Tarnowie udało się zlikwidować blisko tysiąc pieców na paliwo stałe. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na wymianę palenisk węglowych na ekologiczne, otrzymywali dofinansowanie ze środków budżetowych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie”, złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zostanie rozpatrzony pozytywnie, mieszkańcy będą mogli liczyć na dotacje w wysokości kilku tysięcy złotych do wymiany pieca. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić do połowy bieżącego roku.

12.02.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |