„Perły Tarnowa” - nagrodzono autorów najlepszych prac

 Tarnowskie Towarzystwo Naukowe nagrodziło autorów najlepszych prac magisterskich i licencjackich zgłoszonych do konkursu „Perły Tarnowa”.  nagrodzono cztery osoby, dwoje autorów prac magisterskich oraz dwie autorki prac licencjackich. Teksty prac zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego.

 

W Sali Lustrzanej w Tarnowie w dniu 5 kwietnia wręczono nagrody laureatom tegorocznej edycji konkursu „Perły Tarnowa”, organizowanego przez Tarnowskie Towarzystwo Naukowe.

Nagrodzono dwoje autorów prac magisterskich. Siostra Małgorzata Marcinek jest absolwentką Wydziału Teologicznego UPJPII w Krakowie, Sekcja w Tarnowie i autorką pracy „Tajemnica ojcostwa św. Józefa. Studium literacko-egzegetyczne (Łk 2,41-52)". Praca została napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Łabudy.

Nagrodzono też pracę magisterską Michała Ligęzy „Słownictwo z zakresu rolnictwa w gwarze Paleśnicy", napisaną w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Okoniowej.

W kategorii prac licencjackich nagrodę przyznano Marcie Śliwie, autorce pracy „Drama na lekcjach języka polskiego w wybranych szkołach podstawowych w województwie małopolskim". Praca powstała również w tarnowskiej PWSZ, pod kierunkiem doc. Krystyny Choińskiej. W tej kategorii przyznano również wyróżnienie. Trafiło ono do Jolanty Jasielec, także absolwentki PWSZ w Tarnowie. Jej praca „Budowanie z mgły. Obrazy Tarnowa, Pragi oraz Wilna w prozie Pawła Huellego" powstała pod kierunkiem dr Agnieszki Mocyk.

Nagrodzone prace mają zostać opublikowane w Zeszytach Naukowych Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego.

 

 

06.04.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |