Coś więcej niż świetlice

 Kwota 100 milionów złotych przeznaczona zostanie na tworzenie placówek wsparcia dziennego w Małopolsce. Nabór wniosków rozpoczął się 31 marca i potrwa do 24 maja. O dotację mogą ubiegać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i non-profit, kościoły oraz przedsiębiorcy.

 

Na tworzenie placówek wsparcia dziennego w regionie Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 100 mln złotych.

O dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego mogą ubiegać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i non-profit, kościoły oraz przedsiębiorcy. Środki można przeznaczyć na tworzenie nowych lub wsparcie istniejących ośrodków. W tym drugim przypadku warunkiem jest zwiększenie liczby miejsc lub rozszerzenie oferty.

Dofinansowanie może objąć maksymalnie 92,7% kosztów. Nabór wniosków rozpoczął się 31 marca i potrwa do 24 maja.

- Istnieje duża potrzeba, żeby tworzyć tego typu instytucje. Tym bardziej, że w całym regionie ich rozmieszczenie jest dość nierównomierne. Są gminy, w których takich miejsc nie ma w ogóle. Dlatego, dostrzegając ten problem, z pomocą środków z RPO chcemy to zmienić. Zależy nam na tym, aby dzieci i młodzież miały miejsca, w których mogą liczyć na uwagę i zaangażowanie wychowawców, a ich rodzice i opiekunowie na pomoc w przezwyciężaniu problemów wychowawczych. To nieoceniona pomoc dla rodzin borykających się z różnymi problemami – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

W Małopolsce funkcjonuje obecnie 121 placówek wsparcia dziennego, które zlokalizowane są na  terenie 61 gmin i 21 powiatów. W 121 gminach, na 182 w Małopolsce, takich ośrodków nie ma w ogóle.

Z oferty tego typu ośrodków korzystają zarówno ludzie młodzi, którzy znajdują tu pomoc w nauce, jak i rodzice, którzy nie radzą sobie z problemami wychowawczymi. Jednak to niejedyne zadania takich miejsc. Swoją działalność opiekuńczą placówki prowadzą w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych, a specjalistyczną pomoc świadczą poprzez programy psychokorekcyjne i profilaktyczne, w tym terapię pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitację i resocjalizację. Tego typu placówki są prowadzone przez gminy i powiaty lub podmioty, którym zleciły one realizację tego zadania i uzyskały zezwolenie lokalnych samorządów.

07.04.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |