Drzewa coraz cenniejsze

 Cenne Drzewo – taką akcję zainicjował Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, aby powstrzymać mieszkańców przed wycinaniem na posesjach starych i okazałych drzew. Jeżeli w trakcie akcji pojawią się informacje o szczególnie cennych okazach, ich pielęgnacja będzie się odbywała na koszt państwa.

 

Drzewa bywają wspaniałymi pomnikami przyrody. Nie wszyscy dostrzegają jednak ich piękno, zamknięte często w kilkudziesięcioletnich konarach. Dla niektórych właścicieli posesji i ogrodów, duże drzewa stanowią zupełnie zbędny element. Aby zwrócić uwagę mieszkańców na wartość starych i okazałych drzew, Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski rozpoczyna akcję Cenne Drzewo. W ramach akcji, każde takie drzewo, zamiast wycinać, można zgłosić do urzędu, a jego pracownik przyjedzie na miejsce, dokona oględzin, sfotografuje i przybije na drzewie tabliczkę z napisem Cenne Drzewo. Dodatkowo fotografie drzewa umieszczone zostaną na stronie www urzędu gminy. Jeżeli wydelegowany pracownik stwierdzi przy okazji, że dane drzewo powinno zostać objęte szczególną ochroną, ma ono szanse stać się Pomnikiem Przyrody. Pielęgnacja takiego okazu będzie się odbywała na koszt państwa.

 

 

08.04.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |