Obrady Rady Powiatu

 W siedzibie tarnowskiego starostwa odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 14.00 kolejna sesja rady Powiatu Tarnowskiego. W projekcie porządku obrad znalazło się 15 punktów. Radni uchwala m.in. Statut Powiatu Tarnowskiego.

 

Uchwalenie Statutu Powiatu Tarnowskiego to jeden z najważniejszych punktów zaplanowanej na 11 kwietnia sesji Rady Powiatu Tarnowskiego. Sesja rozpocznie się o godzinie 14.00 w siedzibie starostwa przy ulicy Narutowicza.

W proponowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów. Radni dokonają m.in.zmian w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnowskiego i zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych za rok 2016.

10.04.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |