Dwie oferty na modernizację amfiteatru

 Dwie firmy złożyły oferty na modernizacje amfiteatru przy ulicy Kopernika w Tarnowie. Kosz prac w obu przypadkach przekracza dwa miliony złotych. Oferty obecnie sprawdzane są pod względem  formalnym, prawdopodobnie konieczna będzie również decyzja Rady Miejskiej w sprawie zwiększenia nakładów na prace remontowe.

 

Dwie firmy – SAMSON z Niedomic i IMBUD z Tarnowa -  złożyły oferty w przetargu na modernizację tarnowskiego amfiteatru przy ulicy Kopernika. Propozycje cen to blisko 2,4 miliona złotych oraz ponad 2,8 miliona. W budżecie na ten cel zapisanych jest nieco ponad 2,2 miliona. - Będziemy wnioskować do Rady Miejskiej o przyznanie kwoty, brakującej do najniższej oferty – mówi Rafał Nakielny, dyrektor Wydziału Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa. Teraz oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym.

Inwestycja przeprowadzona będzie metodą „zaprojektuj i wybuduj”, która pozwala znacząco skrócić czas jej realizacji. Roboty obejmą budowę widowni amfiteatru, kawiarni, pawilonu sanitarnego oraz magazynu. W projekcie przewidziano, że chodniki, tarasy i wjazdy dla aut dostawczych mają zostać wykonane z utwardzonej nawierzchni. Planowane są nasadzenia drzew, które w przyszłości zapewnią zacienienie widowni. Mieszkańcy zgłaszali, że na terenie obiektu powinny znaleźć się też trawniki, na których będzie można rozstawić leżaki lub rozłożyć koce, dlatego zrezygnowano z wersji, która zakładała nawiązanie do pierwotnego wyglądu amfiteatru. Koncepcja ta przewidywała utworzenie większej liczby miejsc na widowni. Obecny kształt amfiteatru ma być przestrzenią bardziej otwartą, nie tylko przygotowaną pod organizację imprez i widowisk, lecz również pełnić funkcję rekreacyjną, miejscem, które przyciągnie mieszkańców w każdym wieku.

Widownia będzie miała układ nawiązujący do kiści winogronowej i będzie liczyć 275 miejsc. Taras pod sceną ma pełnić dwie funkcje: parkietu tanecznego, a także tymczasowej widowni dla przedstawień kameralnych. W tym miejscu będzie można rozstawić 116 krzeseł.

Wykonawca wybuduje także nowe ogrodzenie, fragment od ulicy Kopernika ma zostać przebudowany. Modernizacja obejmuje wykonanie instalacji elementów infrastruktury multimedialnej i informatycznej, wykonanie instalacji oświetlenia terenu i technicznego oświetlenia sceny. Teren będzie monitorowany siecią kamer połączoną z monitoringiem miejskim.

Amfiteatr ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego remont obejmuje również likwidację barier architektonicznych. Po nowych alejkach łatwiej będzie poruszać się też rodzicom z wózkami dziecięcymi. Obiekt będzie działał głównie sezonowo, jednak dopuszcza się, że może być użytkowany przez cały rok. Remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu ma potrwać do połowy kwietnia przyszłego roku.

11.04.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |