Aktywność młodych

 W ramach projektu Sejmu Dzieci i Młodzieży „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”, uczniowie tarnowskiego gimnazjum nr 1opracowali m.in. mapę miejsc noszących nazwy związane z dawnym ustrojem politycznym, zaproponowali zmiany ich patronów, a także złożyli na ręce przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa projekt nadania jednemu ze skwerów miejskich nazwy „Plac Żołnierzy Wyklętych”. Do prezydenta Tarnowa i radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, został wystosowany list w tej sprawie, który publikujemy w całości.

 

 

„Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej” to tytuł projektu Sejmu Dzieci i Młodzieży, w który włączyli się także uczniowie tarnowskiego Gimnazjum nr 1.

Młodzież, pracując w trzech zespołach, opracowała mapę miejsc noszących nazwy związane z dawnym ustrojem politycznym, zaproponowała zmiany ich patronów, a także złożyła na ręce Kazimierza Koprowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Tarnowa, projekt nadania jednemu ze skwerów miejskich nazwy „Plac Żołnierzy Wyklętych”. Młodzi ludzie już spotkali się z mieszkańcami ulic, których nazwy zaproponowali do zmiany, przeprowadzili akcję ulotkową, nawiązali współpracę nie tylko z lokalnymi władzami, ale także historykami i ludźmi pamiętającymi minione czasy. Do prezydenta Tarnowa i członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie wystosowali natomiast list w tej sprawie, który publikujemy poniżej.


Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy – Radni Młodzieżowej Rady Miasta Tarnowa

Biorąc udział w projekcie Sejmu Dzieci i Młodzieży pod nazwą :„Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej” , jako uczennice i mieszkanki miasta Tarnowa pragniemy czynnie włączyć się w ten projekt i proponujemy nadać nazwę „Plac Żołnierzy Wyklętych”  niezagospodarowanej przestrzeni zlokalizowanej przy ulicy Bernardyńskiej w Tarnowie (Małe Schody).

W naszym mieście nie ma miejsca, które upamiętniałoby Żołnierzy Wyklętych, których święto obchodzone jest w dniu 1 marca. W miejscu tym rocznicowo wszystkie organizacje i mieszkańcy Tarnowa godnie uczciliby pamięć zapomnianych bohaterów. Ustanowienie tego placu -  a w dalszej kolejności postawienie pomnika lub tablicy pamiątkowej -  niewątpliwie komponowałoby się z architekturą fragmentów murów obronnych Tarnowa i Małych Schodów. Kolejną zaletą lokalizacyjną tego miejsca jest to, że znajduje się w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie z Rynkiem. Argumentem jest również  to, że my, jako uczniowie moglibyśmy uczestniczyć w żywych lekcjach historii.

Wydaje się, że miejsce to wymaga pilnego zagospodarowania m.in. pod względem turystycznym (promocja historii miasta Tarnowa). Symbolem obronnym i walki o wolność są zarówno fragmenty murów jaki i Żołnierze Wyklęci, dlatego zwracamy się do Rady Miasta Tarnowa o pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji, która wynika z potrzeby głębokiego patriotyzmu i chęci godnego uczczenia zapomnianych bohaterów.

Ze względu na bohaterską postawę i zbiorowy czyn patriotyczny żołnierzy walczących o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej należy odpowiednio uczcić ich pamięć na miarę  ich bohaterstwa. Dlatego jesteśmy przekonane, że plac ich imieniem oraz docelowo pomnik, który tam stanie,  jest współczesnym  wymiarem ich uhonorowania. Kryteriów  tych w pełni nie spełni fakt nazwania ulicy ich imieniem. Dla nas ta lokalizacja wydaje się historycznie odpowiednia, ustaliłyśmy jednak , że proponowane miejsce objęte jest ochroną konserwatora zabytków. W związku z  powyższym istnieje konieczność dokonania uzgodnień w zakresie zagospodarowania oraz postawienia pomnika lub umieszczenia tablicy pamiątkowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W  przypadku wystąpienia innych  przeszkód co do proponowanej lokalizacji w celu upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych, można rozważyć inne miejsce tj. róg ulicy Lwowskiej i Szerokiej.

Zwracamy się do Was, Koleżanki i Koledzy o poparcie naszej inicjatywy i upamiętnienie bohaterów, którzy tak długo pozostawali na marginesie, oczekując godnego dla nich miejsca w historii.

Z wyrazami szacunku

Uczennice ZSO nr 5 w Tarnowie

Oliwia Mazurek

Martyna Boguska

17.04.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |