Komisja za absolutorium

 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie przyjęła o udzielenie absolutorium prezydentowi Tarnowa, Romanowi Ciepieli. Radni będą głosować w tej sprawie na sesji w dniu 29 czerwca.

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Tarnowie przyjęła 12 czerwca wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Tarnowa, Romanowi Ciepieli. Za przyjęciem wniosku padł jeden głos, czworo radnych wstrzymało się od głosu.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli radni Prawa i Sprawiedliwości – Antoni Zięba (przewodniczący komisji), Anna Krakowska i Piotr Sak oraz Jan Niedojadło z klubu Tarnowianie i Grzegorz Światłowski, radny Platformy Obywatelskiej.

Radni PiS i przedstawiciel klubu Tarnowian wstrzymali się od głosu, za przyjęciem wniosku głosował Grzegorz Światłowski.

Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi i przedstawi go Radzie Miejskiej w Tarnowie. Radni będą głosować w tej sprawie na najbliższej sesji, 29 czerwca. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta zostanie teraz zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.

Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium prezydentowi Tarnowa zostało poprzedzone wydaniem przez Komisję Rewizyjną pozytywnej opinii o wykonaniu przez prezydenta budżetu miasta Tarnowa za 2016 rok. Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu takim samym stosunkiem głosów, jak w przypadku wniosku o udzielenie absolutorium.

28 kwietnia pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miasta Tarnowa za 2016 rok wydała Regionalna Izba Obrachunkowa.

14.06.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |