Tarnowska PWSZ wysoko w rankingu „Perspektyw”

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została sklasyfikowana na trzecim miejscu tegorocznego rankingu „Perspektyw” w kategorii wyższych szkół zawodowych. Ranking uwzględnia uczelnie, które miały minimum dwa roczniki absolwentów oraz wzięły udział w badaniach ankietowych.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie została sklasyfikowana na trzecim miejscu tegorocznego rankingu „Perspektyw” w kategorii wyższych szkół zawodowych. Tegoroczny ranking był 18. w historii. Od trzech edycji PWSZ w Tarnowie zajmuje w nim trzecie miejsce w kategorii wyższych szkół zawodowych.

- To z jednej strony wielka radość z docenienia naszej pracy przez niezależne grono ekspertów, ale, z drugiej, wyzwanie do tego, by po trzech latach na miejscu trzecim zaatakować" pozycję lidera - mówi dr hab. inż. Jadwiga Laska, Rektor PWSZ. - Wiemy, jak to zrobić, ale zdajemy sobie sprawę, że równie ważne jest uznanie młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z tarnowską PWSZ. A w tym względzie od dwóch lat jesteśmy liderem, czyli najchętniej wybieraną zawodową szkołą wyższą w Polsce.

Obecnie tarnowska PWSZ oferuję naukę na 18 kierunkach kształcenia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na czterech kierunkach młodzi ludzi mogą zdobyć tytuły magistra, na pozostałych licencjata lub inżyniera. Kilka dni temu uczelnia uzyskała pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącą rozpoczęcia kształcenia na pięcioletnich, jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia. Uczelnia dysponuje także bogatą ofertą studiów podyplomowych, kursów językowych oraz kursów przygotowujących do matury.

Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych uwzględnia szkoły, które miały minimum dwa roczniki absolwentów i wzięły udział w badaniach ankietowych. 100 punktów oznacza wynik najlepszy w ramach danego kryterium. Pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium.

Autorzy rankingu brali pod uwagę sześć kryteriów – „Prestiż”, „Absolwenci na rynku pracy”, „Siła naukowa”, „Warunki kształcenia”, „Innowacyjność” oraz „Umiędzynarodowienie”.

14.06.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |