Placówki z nowymi dyrektorami

 Od 1 września Przedszkolami Publicznymi nr 3 i 18, Zespołem Specjalnych Szkół Przyszpitalnych i Specjalistyczną Poradnią Profilaktyczno – Terapeutyczną będą kierować pracownicy tych placówek, którym prezydent Tarnowa na 10 miesięcy powierzy pełnienie obowiązków dyrektora.

 

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela z dniem 1 września powierzy pełnienie obowiązków dyrektora w Przedszkolu Publicznym nr 3 Klaudii Padoł, obecnie nauczycielce tej placówki. Obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi nr 18 będzie pełnić wicedyrektor, Wioletta Jabłecka-Lelko, dyrektora Zespołu Specjalnych Szkół Przyszpitalnych Joanna Michna, nauczycielka zespołu, a Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej Agnieszka Latos, również dotychczasowa nauczycielka. Jako kandydatkę do kierowania Przedszkolem nr 13 prezydent wskazał Beatę Tomaszewską, stanowisko nie zostało jeszcze powierzone, prezydent uzyskał pozytywną opinię Kuratora Oświaty i wystąpił o opinię Rady Pedagogicznej.

Konkursy na stanowiska dyrektorskie w tarnowskich placówkach oświatowych, w których kadencje dyrektorów dobiegają końca z dniem 31 sierpnia, odbyły się w lutym i w marcu bieżącego roku. W Przedszkolu Publicznym nr 3 konkurs nie został rozstrzygnięty – jedyna kandydatka nie spełniła wymogów formalnych. Na konkursy na stanowisko dyrektora Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej nie wpłynęła żadna oferta, w Przedszkolu Publicznym nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi i w Zespole Specjalnych Szkół Przyszpitalnych kierujące placówkami zrezygnowały z zajmowanych stanowisk.

14.06.2017
Twój komentarz:
Ankieta
| | | |